หลักการดูหนังดูละคร ที่พุทธสถานสันติอโศก

ชื่อเรื่อง แดนสวรรค์คนชั้นฟ้า ยังอาจหาได้ และเป็นไปได้ (ลูกผู้ชายหัวใจพยัคฆ์)
ชื่อผู้ดู ส.ฟ้าไท สมชาติโก

๑. เกิดอาริยญาณ(เห็นทุกข์)
# เห็นทุกข์อะไรบ้างจากหนังเรื่องนี้
-เรื่องความรักของคนต้องแก่งแย่งกัน กว่าจะได้ก็ทุกข์ทรมาน จนเกิดการฆ่ากัน ชีวิตก็ตกผลึกอารมณ์อย่างทุกข์ทรมาน
-เรื่องความอยากใหญ่ อยากโต กว่าจะได้ก็แสนทุกข์ ได้แล้วก็ทุกข์ทรมานมากกว่าเดิม
-เรื่องของความถือตัว ยอมไม่ได้ จึงต้องทำอะไรที่ผิดๆพลาดๆ ได้สมใจก็ไม่เห็นว่าจะสุขอย่างไรเลย

# แล้วสาเหตุของทุกข์นั้นมาจากอะไร
กิเลสกาม ติดอร่อย ความผูกพัน และโทสะที่มีสภาพที่เอาแต่ใจของตน

๒. ทำการปฏิบัติ (สู้กับผัสสะ)
# ดูฉากรัก ริษยา รุนแรง เศร้า ฯลฯ มีวิธีทำจิตทำใจพิจารณาสู้กิเลสนั้นๆอย่างไร
ฉากรัก ก็ได้ดูอารมณ์ของตนเอง มีจิตลุ้นให้เขาสมใจอยู่นะ และบางทีคนไม่ดีก็ไม่อยากให้มีในเรื่อง เป็นสภาพ เอาแต่ใจ ตนเอง จะดูจะทำอะไรให้สมใจ ไม่มองสภาพจริงๆ ตามความเป็นจริงๆ

๓. อัดพลังกุศล(ซาบซึ้งในคุณความดี)
# ประทับใจความดีหรือแง่คิดดีอะไรบ้าง
ความดีของพระเอกที่เป็นคนไม่ถือสาคน และยอมเสียสละ แม้ถูกดูหมิ่นก็ตาม มีความอดทนในการเสียสละ แม้คนที่ เขารัก ถูกฆ่า เขาก็ยังทนได้ที่จะไม่ทำร้ายคนอื่น แม้สนับสนุนให้คนอื่นได้ ก็ไม่เอาสรรเสริญ ไม่เอาผลประโยชน์ และ มีความซื่อสัตย์ เป็นที่ตั้ง มีน้ำใจ เขาจึงมีคนช่วยเหลือ ในการงานของเขามากๆ ทีเดียว ดีมากๆ คือเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่รุนแรง

# มีสำนวนดีๆหรือคำคมอะไรไว้จดจำ
"ความซื่อสัตย์ ไม่มีตั้งแต่เกิด ก็สามารถสร้างเอาได้"

๔. ฝึกฝนโลกวิทู เพิ่มพหูสูต (รู้เท่าทันโลกกว้าง)
# ได้เรียนรู้โลกรู้สังคมตรงไหนบ้าง
-รู้นิสัยของคนเกาหลี ที่เชิดชูผู้ชายที่เป็นผู้นำต้องเสียสละ และผู้หญิงต้องซื่อสัตย์อย่างชาญฉลาด
-รู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของเกาหลี ลักษณะการแสดงของคนเกาหลี จะมีความมุ่งมั่นแทบทุกคนและจริงจัง
-ผู้หญิงเกาหลี จะมีความเข้มแข็งและช่วยเหลือผู้นำเสมอๆ ส่วนใหญ่ซื่อสัตย์ต่อสามีตนเอง

- สารอโศก ฉบับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -