สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๓ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘
-รับรับบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งครูใหญ่ ผู้จัดการและคุรุฐานงาน รวม ๙ คน จัดบูรณาการ การศึกษานอกสถานที่ อาทิ ชมงานจุฬาวิชาการ, เกี่ยวข้าว
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอฐ.) เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ บูรณาการ การศึกษาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาแรงรัก ชุมชนปฐมอโศก นครปฐม
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติการใช้บริการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ มีผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๘ ราย
-หน่วยงานบุญญาภิบาล กิจกรรมดำเนินไปตามปกติ
-อาคารตะวันงาย ๑-๒ คณะกรรมการบริหารกวดขันเจ้าของห้องไม่ให้ต่อลำโพงโดยพลการ เพราะจะเกิดความเสียหายทั้งระบบงานคลังเสียง ขอให้ติดต่องานที่คลังเสียงโดยตรง
-ฝ่ายธรรมรูป ปฏิทินปีใหม่ มอบให้ส่วนกลาง ๑,๑๐๐ ชุด จำหน่าย ๖,๗๐๐ ชุด และ จำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนในงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๙ จำนวน ๒๐๐ ชุด
-การก่อสร้างอาคารสถาบันบุญนิยม คาดว่าจะเสร็จต้นปี พ.ศ.๒๕๔๙
-ได้รับหนังสือเอกสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๓๑๒ คน
-หนังสือจำหน่ายดีได้แก่ นาฬิกาชีวิต ของ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์และเวลาชีวิต โดย ล้อเกวียน เทปจำหน่ายดี ได้แก่ ชุดธรรมคีตะ เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม และถอดรหัสสุขภาพของคุณหมอใจเพชร
-แจ้งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้าน อาทิ ประตูกระจกหน้าร้าน ๔๐,๐๐๐ บาท เครื่องปรับอากาศ ๓๑,๐๐๐ บาท ชั้นวางแผ่นซีดีและหนังสือ ๔๐,๐๐๐ บาท
-กำหนดเปิดทำการ ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙
-จัดโรงบุญแจกหนังสือ จำนวน ๓๐๐ เล่ม ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
-กำหนดการจำหน่ายหนังสือจากที่อื่นๆ ๔๐% หนังสือของชาวอโศก ๖๐%
-งานปีใหม่จะนำเทปธรรมะประเภท MP3 ไปจำหน่ายในราคาแผ่นละ ๑๕ บาท
-นายปรีชา ธรรมพิภพ อุปนายกคนที่ ๑ และเจ้าของกิจการโอเชี่ยนมีเดีย อนุญาตให้นำเทปของท่านพุทธทาสและ เทปพระพยอม ที่มีใน ร้านธรรมทัศน์ฯ ทั้งหมดไปจำหน่ายในงานตลาดอาริยะปีใหม่ '๔๙ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
กำหนดการประชุม ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม

ครั้งที่๑๐/๒๕๔๘ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๔ คน จากกรรมการทั้งหมด ๑๕ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘
-คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการอนุมัติจากกรมการปกครอง ทะเบียนเลขที่ จ.๔๓๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ในวาระ ๒ ปีเรียบร้อยแล้ว
-โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ ช่วงที่ ๒ มีตัวแทนของสมาคมเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้"ชเลขวัญ" เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
-นายแรงผา จำปี กรรมการ เป็นอาสาสมัครจราจรวันอาทิตย์ ณ ชุมชนสันติอโศก
-เครือข่ายงดเหล้าได้ขอความร่วมมือจากสมาคมเป็นแนวร่วมสนับสนุนนโยบาย ไม่วางบุหรี่ ณ จุดขาย และไม่โฆษณาเหล้าเบียร์ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทางสื่อทุกชนิด
-เปลี่ยนแปลงวันอบรมนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์ เป็นวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔ ณ สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ ปทุมธานี
-สมาคมฯ ร่วมกับกลุ่มรามบูชาธรรมจัดงาน "Meeting มิตรตรึม" ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ชุมชนสันติอโศก วันที่ ๔-๕ ธ.ค. ๒๕๔๘ จัดโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ณ อำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี และงาน "ค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว" ๑๐-๑๔ ธ.ค. โดยร่วมกับ งานบุญลอมข้าว ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
-การน้อมเกล้าถวายน้ำหมักชีวภาพในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร.ต.ท.ชัยพงค์ บุญพรหม อุปนายกคนที่ ๓ เป็นตัวแทนถวาย
น้ำหมัก ชีวภาพ เพื่อใช้ในโครงการบำบัดน้ำทิ้งน้ำเสียและบำบัดกลิ่นในโรงโคนมวังสวนจิตรลดา
-ร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ '๔๙ สมาคมฯ เปิดร้านสกรีนเสื้อเผยแพร่โศลกธรรม และจำหน่ายกางเกงขาก๊วยในราคาต่ำกว่าทุน และ ช่วยจำหน่าย พืชผักผลไม้ไร้สารพิษ


สรุปรายงานการประชุม
เครือแหชุมชนชาวอโศก

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
# กลุ่มปราการอโศก (๑๓ พฤศจิกายน)
-ประธานในที่ประชุม นางผ่องศรี ปัจฉิมนันท์ ประชุม ณ ชุมชนสันติอโศก บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-รับรองบัญชีรายรับ - รายจ่ายกองบุญปราการอโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
-ได้ส่งเงินงวดที่ ๒๗ ในโครงการร่วมบุญปฐพีพุทธ ปัจจุบันรวมเงินที่ส่งแล้ว จำนวน ๔๖๒,๙๐๐ บาท
-งบประมาณในการจัดโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทั้งอาคารสถานที่ การยื่นหนังสือขอใช้น้ำ-ไฟ และได้รับการสนับสนุนติดตั้งเต็นท์ผ้าใบจาก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ประกิตผ้าใบ ปากน้ำ สมุทรปราการ ขั้นตอนการแจกอาหาร การประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้าย เครื่องเสียง เป็นต้น
-สมาชิกพักค้างคืนที่เต็นท์ซึ่งจะติดตั้งในเย็นวันที่ ๔ ธันวาคม ศกนี้คือ นายวีระ แสงทองล้วน นายประสพ ไชยมะณี และ นายพยัพ เชิดชูชัยไพบูลย์
-ขอความร่วมมือจากสมาชิกให้นำมีด เขียง กะละมัง ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมไปใช้ในงานโรงบุญ โดยขอความร่วมมือ หลังจาก แจกอาหารเสร็จแล้ว ขอให้อยู่ช่วยเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยสมบูรณ์
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
- พิจารณาการร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ '๔๙ ณ ชุมชน ราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี โดยร่วมกับบจ.แด่ชีวิต จำหน่าย น้ำตาลทรายสีรำ ในงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- คุณสุชาดา เผือกสำลี บริจาคแสตมป์มูลค่า ๑๐๐ บาท


สรุปรายงานพิเศษวันลอยกระทง
จาก นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขา

หินผาฟ้าน้ำ(สส.ผ.)
ต. นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ

โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงด้วยการทำ ๕ ส. และให้เข้าใจความสำคัญของวันเพ็ญ เดือนสิบสอง ที่เป็นประเพณี ของชาวไทยในการขอขมา พระแม่คงคา วันนี้จึงจัดประกวดการประดิษฐ์กระทง ที่ใช้วัสดุ ธรรมชาติล้วนๆ ไม่คิดแข่งกันชนะ แต่มุ่งที่ฝีมือ และการรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่ไม่เพิ่มขยะ ที่ย่อยสลายยาก

ช่วงเย็นเล่นเกมที่มุ่งเน้นความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่กลุ่ม เยาวชนจะนำไปประกอบกิจกรรมเล่นเกมนี้ก็ดีไม่น้อย โดยมีเชือก เป็นอุปกรณ์ ขึงกับต้นไม้ (ความสูงของเชือกที่ขึงแล้วประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร) ทำอย่างไรให้ให้ผู้เล่นแต่ละคน ข้ามเส้นเชือกนี้ได้ โดยไม่มีอวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ถูกเส้นเชือก ในขณะเดียวกันมือของผู้เล่นทั้งหมดห้ามหลุดออกจากกัน (ทีมที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมี ๓๐ คน) หากมีคนใด คนหนึ่ง ถูกเส้นเชือก ต้องเริ่มต้นใหม่ จนกว่าจะข้ามเส้นเชือกได้ทุกคน กิจกรรมนี้ผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ อยู่หลายครั้ง จนเหลือ ๑๕ นาทีสุดท้าย จึงสามารถ ข้ามได้หมดทุกคน เป็นเกมที่สอน ให้เกิด ความสามัคคี ไม่ถือสา มีความอดทน พากเพียร และให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน

รายการถัดจากเกมต่างมารับธรรมะจากท่านสมณะ ในหัวข้อ "กระทงสำคัญไฉน" การฟังครั้งนี้เกิดความรู้สึกว่า กระทงมีค่า เปรียบเหมือน กระทงชีวิต หากสามารถทำดี ละเลิกกิเลสกระทงย่อมลอยไปสู่ดี เปรียบดังกระทงบุญ จะเบาลอยน้ำ ส่วน กระทงบาป จะหนัก และจมน้ำ

จากนั้นมีการแสดงโปงลาง ส่วนผู้ใหญ่ในชุมชนต่างมาให้กำลังใจเด็กๆ รายการสุดท้ายคือการลอยกระทงด้วยการอธิษฐาน อาทิ ผู้เขียนรายงานฉบับนี้ ขณะลอยกระทงได้อธิษฐานว่า จะตั้งใจเรียนให้จบ ม.๖ กิจกรรมวันลอยกระทงในครั้งนี้ ลอย อย่างคนมีศีล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ลืมพระคุณ พระแม่คงคา และศีล ๕ เพราะศีลนำสุขมาให้ในวันลอยกระทง นั่นเอง
- ข้อมูลจาก อริสา ถานะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ -


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
ทำไมคุณไม่เจริญในการปฏิบัติธรรม สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ก่อนฉัน
ขอประกาศมรรค-ผล-นิพพาน สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ผู้มีนิพพานจะช่วยสังคมได้จริงๆ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
มีสติรักษาจิตทุกขณะ (ตอน ๑) สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
นิพพานคืออะไรตอน ๑ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
นิพพานคืออะไรตอน ๒ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๘๐๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๒๕ ฉบับ
ตีคืน ๑๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๘๐๐ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(มหาปวารณา'๔๘) ๙,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย(โรงเรียนของหนู) ๙,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๒ ฉบับ

* คนเรามีกิเลสอยู่ ถ้าคนไหนไม่เห็นกิเลส คนนั้นอันตราย
* กิเลสเป็นเหตุให้เราหัวปั่น ไม่ให้เราเห็นความสำคัญของการถือศีล
- คำคมอาจารย์ ๑ -

- สารอโศก ฉบับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -