งานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
และงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๒๙

วันที่ ๕-๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก
พ่อท่านเทศน์ท่ามกลางสายฝน

งานอโศกรำลึกปีนี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะมีการผนวกงานสำคัญต่างๆมาร่วมด้วย จึงต้องจัดงาน ติดต่อกันถึง ๗ วัน คือ งานโฮมไทวัง(๕ มิ.ย.), งาน ๓ ทศวรรษรามบูชาธรรม(๖ มิ.ย.), งานบัณฑิตศิษย์เก่า ครั้งที่ ๒(๗ มิ.ย.), งาน ๑ ทศวรรษพรรคเพื่อฟ้าดิน(๘ มิ.ย.), งานบูชา พระบรมสารีริกธาตุ(๙ มิ.ย.), และงานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๒๙ (๕-๑๑ มิ.ย.)

ก่อนงาน เด็กนักเรียนสัมมาสิกขาในเครือข่ายของชาวอโศก ชั้น ม.๕ จำนวน ๓๒ คน และทีมสมณะ นวกะ จากภูผาฟ้าน้ำ นำโดย อ.ดินไท ธานิโย มาช่วยเตรียมงาน

ภายในงาน ซอยกลางหน้าสันติอโศก มีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชาวอโศก ๔ ภาค ซึ่งเป็นปีแรก ที่มีการจัด นิทรรศการของแต่ละภาค แต่ละท้องถิ่น ภาคเหนือมีภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่, ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ ภาคใต้มีทะเลธรรม จ.ตรัง ภาคอีสานมีหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ, วังสีเมฆ จ.นครราชสีมา และ ภาคกลาง มีปฐมอโศก เป็นการสื่อวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นของชาวอโศก และให้ความรู้ของ ชุมชนต่างๆ

ที่ลานทรายหน้าตึกแดงมีซุ้มโรงบุญมังสวิรัติ แจกอาหารทุกวัน

มีการจัดนิทรรศการพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่หน้าห้องกองบุญฯ นิทรรศการ สขจ. จัดที่บริเวณศาลา ๖ เหลี่ยม นิทรรศการอโศกรำลึก จัดที่ใต้โบสถ์

ช่วงบ่ายจะมีรถบริการให้ไปชมหรือไปนอนค้างที่สวนบุญผักพืช จ.ปทุมธานี

งานนี้เป็นงานรวมญาติจากทุกทิศทุกภาคแทบทุกจังหวัด และเรายังมีญาติใหม่ๆที่เป็นชาวพันธมิตร และแฟนรายการ FMTV


เสาร์ที่ ๕ มิ.ย.'๕๓
งานโฮมไทวัง

งานโฮมไทวัง ปกติจะจัดที่ราชธานีอโศก ซึ่งจะต้องเดินทางไปราชธานีอโศก เสร็จงานแล้ว เดินทางต่อ มาร่วมงานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก เพื่อการกระชับขึ้น จึงย้ายงานโฮมไทวัง มาจัดที่สันติอโศก แห่งเดียวเลย ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรก ที่มีงานโฮมไทวัง ที่สันติอโศก ปีนี้ มีคุรุ และนิสิต มาร่วมงานจำนวนมาก

๐๕.๐๐ น. สมณะเดินดิน ติกขวีโร พบคุรุ ม.วช. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการของ ม.วช. แต่ละที่ จนมีการนัด ประชุมย่อยกันอีก ในวันต่อๆมา เพื่อหาแนวทาง ในการแก้ปัญหา ของนิสิตแต่ละที่ ต่อจากนั้น เป็นการสัมภาษณ์ นิสิตใหม่ ปีนี้มีคุรุใหม่ ๑ คน นิสิตใหม่ ๗ คน

ในเวลาเดียวกัน ตัวแทนนิสิตพบสมณะ"เสวนาการศึกษาโดยขบวนการกลุ่ม" นำเสนอโดย สมณะนวกะ ๑๐ รูป และตัวแทนนิสิต ๓๗ คน มีแง่คิดในการประชุมว่า การได้มาพบสมณะ เป็นการเพิ่มไฟ ในการปฏิบัติธรรม และการทำงาน อยากมีการพบบ่อยๆ

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. เป็นพิธีรับเข็มของนิสิตใหม่ และฟังโอวาทจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

ต่อจากนั้นรับประทานอาหารได้ที่โรงบุญมังสวิรัติ ซึ่งในปีนี้จัดที่ลานทรายหน้าตึกแดง มีญาติธรรม กลุ่ม ชุมชน พุทธสถานต่างๆ มาร่วมกันออกร้านกันมากมาย วันหนึ่งๆถึง ๒๐-๔๐ เจ้า จึงทำให้ มีอาหารมังสวิรัติ ที่หลากหลาย ให้เลือกกันอย่างอุดมสมบูรณ์

- ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. นิสิตสันติอโศกพาเพื่อนนิสิตพุทธสถานอื่นๆเยี่ยมชมฐานงานต่างๆ ทำให้นิสิต ที่อื่นๆ รู้จักสันติอโศก มากขึ้น นิสิตสนใจกันมากจนชมเพลินเกินเวลาที่กำหนดไว้

- ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีดนตรีและการแสดงโดยวงฆราวาส
- ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. รายการทิศทางการศึกษาบุญนิยม โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มีเนื้อหา บางตอน คือ ทำงานมีคุณค่า ตามมรรคองค์ ๘ เข้ากับสังคมโลกได้ สมานได้ทุกระดับ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ (ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยา สมานัตตตา) จะรู้จักอัตตาตัวเองและเอื้อให้คนอื่นได้ การศึกษา ทุกวันนี้ ที่ล้มเหลว เพราะเน้นงาน ที่ล่าลาภยศมาก จนลืมศีลธรรม เน้นการทำมาหากิน จนลืมกิจวัตร


อาทิตย์ที่ ๖ มิ.ย.'๕๓
งาน ๓ ทศวรรษ รามบูชาธรรม

งาน ๓ ทศวรรษ รามบูชาธรรม ของสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งเติบโตจากกลุ่ม รามบูชาธรรม (รบธ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาได้ก่อตั้งกลุ่มนักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม (นศ.ปธ.) จนต่อมา ได้จดทะเบียน เป็นสมาคมนักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม วันนี้เสมือนเป็น วันรำลึก การก่อเกิด กลุ่มรามบูชาธรรม ที่ริเริ่ม มาจากนักศึกษา รามคำแหง ที่มาปฏิบัติธรรม ที่สันติอโศก จนเกิดเป็น กลุ่มก้อน งานนี้มีรุ่นพี่ ที่เป็นรุ่นบุกเบิก มาร่วมงานหลายคน

- ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า และแสดงธรรมโดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก มีเนื้อหาที่เทศน์เรื่อง ความกตัญญูและการศึกษาที่ ม.อุบลฯ สมณะขยะขยัน สรณีโย มีเนื้อหาที่เทศน์ เรื่องการให้ การเสียสละ

- ๐๖.๓๐ น. สมณะสิกขมาตุบิณฑบาตในงาน
- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. รายการวิถีอาริยธรรม"๓ ทศวรรษ รามบูชาธรรม" โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์

- ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายการเอื้อไออุ่น"๓ ทศวรรษ รามบูชาธรรม" โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ เป็นบรรยากาศ อบอุ่น ตามประสาพ่อลูก ลูกๆนั่งล้อมรอบพ่อท่าน พูดคุยถามปัญหา พี่ๆน้องๆ หลายคน ที่หายหน้าหายตาไป ก็ได้มาพบปะกัน พี่น้องได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ ๓ ทศวรรษ ร่วมกับญาติพี่น้อง และพ่อของเรา

- ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีดนตรีและการแสดงโดยวงฆราวาส
- ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. รายการพิเศษ พุทธชีวศิลป์ ดำเนินรายการโดย สมณะฟ้าไท
สมชาติโก และสิกขมาตุผาแก้ว ชาวหินฟ้า สัมภาษณ์ปฏิบัติกร สมณะมือมั่น ปูรณกโร (อดีตนักศึกษารามฯ) คุณไพรเมือง (สุรเดช) (เป็นอดีตน.ศ.รามฯ) คุณคทาชร สูตรชัย (ศิษย์เก่า สส.สอ.) คุณ ชเลฝัน ดิษฐ์ผู้ดี (ศิษย์เก่า สส.ธ.) คุณตะวันฟ้า เริงฤทธิ์ (ศิษย์เก่า สส.ษ.)


จันทร์ที่ ๗ มิ.ย. ๕๓
งานบัณฑิตศิษย์เก่า ครั้งที่ ๒

๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า นำสวดมนต์โดย สมณะขยะขยัน สรณีโย และฟังธรรมจาก สิกขมาตุ กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล มีเนื้อหาบางตอนคือ ยุคนี้เป็นยุคที่ร้อน ถ้าเราตั้งใจว่า จะได้บรรลุธรรม กาละนี้เหมาะมาก เหมาะที่จะบำเพ็ญเพียร แต่แรกๆ มาปฏิบัติธรรม อะไรๆ ก็ดีไปหมด พอปฏิบัติ ไปนานๆ มันก็ไม่มีแรงพอ ต้องมาสาวหาเหตุ เราติดการงานเป็น กัมมรามตา หรือติดพูดคุย มากเกินไป ถ้าเราเข้าใจ สิ่งเหล่านี้ ก็ละตัวละตน ออกมา เราตัดสินใจ ทิ้งบ้านช่อง ออกมา มันก็ไม่ง่าย ฉะนั้น เราต้องเห็นให้ชัดว่า อันไหนดี

สิกขมาตุจินดา ตั้งเผ่า มีเนื้อหาบางตอนคือ ความเจริญของบุคคลอยู่ที่จิต ต้องมาดูจิต ตามดูจิต อ่านจิต ตรวจจิต มองผู้อื่นเป็นกระจกเงา แต่อย่าเผลอมองผู้อื่นเป็นกระสอบทราย การปฏิบัติธรรม คือ การศึกษาชีวิต ให้ถ่องแท้

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. มีการเจาะเลือดตรวจประจำปี ให้แก่นักบวชและฆราวาส

๐๖.๐๐-๐๘.๑๓ น. สัมมนาคุรุสัมมาสิกขาของชาวอโศก นักบวช ๑๔ รูป ปะ ๗ คน คุรุ ๓๙ คน โดย สมณะติกขวีโร เป็นประธาน สรุปทิศทางการศึกษาว่า ให้พัฒนาตนเอง ไม่ใช่หมกมุ่น อยู่แต่ปัญหา ของเด็ก มองให้ชัดว่า ตัวเราเองเป็นตัวปัญหาหรือไม่ คนรอบข้าง กล้าที่จะติงเตือนเราไหม และให้มีการพัฒนา ขบวนการกลุ่ม ของคณะคุรุ ให้มีทิฏฐิสามัญญตา จนมีเอกีภาวะ และให้แต่ละ โรงเรียน ไปกระชับ พื้นที่อัตตาของตนเอง ให้เล็กลง โดยมีเพื่อนคุรุ และ นักเรียนเป็นโจทย์ แล้วมานำเสนอ ในงานมหาปวารณา เนื่องจาก เวลามีจำกัด จึงสัมมนากัน แค่ประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่า ต่อจากนั้น พ่อท่านมาให้นโยบาย การศึกษาว่า การเอานักเรียนเป็นหลัก จะทำให้คุรุเจริญขึ้น เด็กเป็นโจทย์เพื่อให้ จิตของเรา แววไวขึ้น ให้สำรวมอินทรีย์ หมั่นฟังธรรม งานการบริหาร จะต้องบริหารถูกต้อง จะต้อง สร้างคน ให้พึ่งตนเองรอด ไม่ต้องไปหลงลาภ ยศ เทคโนโลยี

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. รายการเอื้อไออุ่น ศิษย์เก่าสัมมาสิกขานั่งล้อมรอบพูดคุยซักถามพ่อท่าน ตามประสา พ่อๆลูกๆ มีเนื้อหาบางส่วนคือ ผู้ที่มาปฏิบัติกับชาวอโศกแล้ว ถ้าเข้าสู่กระแส ที่เที่ยงแท้แล้ว แม้จะไล่ก็ไม่ไป เพราะรู้ และเข้าใจ ในแก่นธรรมที่ได้ ในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติแล้ว อย่างถ่องแท้ เพราะชาวอโศก ไม่มีการบังคับ หลังรายการศิษย์เก่าฯ ขึ้นรถ ๖ ล้อไปกระชับ สัมพันธ์กัน ที่สวนบุญผักพืช จ.ปทุมธานี

๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. รายการประกวด"ขับร้องเพลงหมู่" ของนักเรียนสัมมาสิกขา รอบ คัดเลือก ณ เวทีลานหินนั่ง

๑๔.๐๐-๑๖.๔๕ น. ประชุม"สถาบันบุญนิยม" ณ ห้องกันเกรา ชั้น ๕ อาคารสถาบัน บุญนิยม มีพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ เป็นประธานการประชุม

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ชมผลงานประกวดสื่อสาระ


อังคารที่ ๘ มิ.ย.'๕๓
งาน ๑ ทศวรรษพรรคเพื่อฟ้าดิน

- ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มีเนื้อหาการเทศนา เรื่อง มรรคมีองค์ ๘ และ สติปัฏฐาน ๔ เราต้องมีสติสัมปชัญญะ เมื่อเราระลึกได้ต้องทำความเข้าใจ สติสัมปชัญญะ นั้นคือ สติปัฏฐาน ๔ อ่านจิต แล้ววิจัยวิจารณ์ธรรม ต้องพยายาม ส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ฝึกเฉยๆ

- ๐๕.๐๐-๐๙.๐๐ น. ประชุมสมณะมหาเถระ มีสมณะมหาเถระร่วมประชุมทั้งหมด ๓๗ รูป เนื้อหา เน้นให้หมั่นฟังธรรม

- ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ประชุม"พรรคเพื่อฟ้าดิน" ที่ลานหินนั่ง

- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน รายการพิเศษ"พระพุทธเจ้าสอนอะไร" ดำเนินรายการโดย สมณะถ่องแท้ วินยธโร ผู้ร่วมรายการคือ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร, สมณะพอแล้ว สมาหิโต

- ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมสมณะเถระ มี สมณะเถระ ทั้งหมด ๑๘ รูป เข้าร่วมประชุม สมณะ ลานบุญ วชิโร เป็นประธานการประชุม มีเนื้อหาบางส่วน คือ นักบวชเรา น่าจะรวมพลังได้ เหมือนนักบวชไต้หวัน สมณะที่ทำงาน ในห้องออนแอร์ (สมณะFMTV) ระวังจะอ่อนแอ (สุขภาพ) และ มีเน้นว่า จงพาตนให้ถึงฝั่ง อย่าทำตนให้เป็นไม้ใกล้ฝั่ง

- ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายการสัมมนา"๑ ทศวรรษ พรรคเพื่อฟ้าดิน" ณ ห้องกันเกรา ชั้น ๕ อาคาร สถาบันบุญนิยม พ่อท่าน ได้สรุปตอนหนึ่งว่า "ใครก็ตามที่ทำงานเพื่อตนเอง นั่นไม่ใช่งานการเมือง"

- ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายการ เกม"อโศกพันธุ์แท้" ณ เวทีลานหินนั่ง ผลการแข่งขัน
รางวัล ชนะเลิศ ที่ ๑ คือ ทีมปฐมอโศก (มีคุณใบพุทธ อโศกตระกูล คุณสีดิน ไชยธรรม และ ด.ญ.รุ้งกิจ สมบัติมาก) รางวัลที่ ๒ คือ ทีมภูผาฟ้าน้ำ (คุณรักบุญ อโศกตระกูล คุณต้นกล้า มากสุข และ ด.ญ.สุธิดา ทับทิม) รางวัลที่ ๓ คือ ทีมราชธานีอโศก (คุณในน้ำคำ อูนากูล คุณปานรุ้ง สุขเกษม และ ด.ญ.แดนน้ำค้าง นาวาบุญนิยม)

- ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีดนตรีและการแสดง จากศิลปินนักร้องหลากหลาย


พุธที่ ๙ มิ.ย.'๕๓
วันบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

- ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มีเนื้อหาบางตอนดังนี้ "เราจัดงาน อโศกรำลึกมา ๒๙ ปีแล้ว พวกเราก็อบอุ่นใจ เราอยู่กันด้วยศรัทธา ไม่ได้จูงนำแบบมีของขลังๆ หรือ มีพลังพิเศษ เราจะมีดวงตา เห็นด้วยตนเอง อย่างมีปัญญา เป็นวิทยาศาสตร์" และ ขณะที่พ่อท่าน เทศน์นั้น ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก แต่พ่อท่าน ก็เทศน์ท่ามกลางสายฝน อย่างไม่หวั่นไหว จนกระทั่ง ฝนหยุดตก ทั้งนักบวช และฆราวาส ก็ฟังธรรมอย่างตั้งใจ ไม่ย่อท้อ

- ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ประชุม"เตรียมงานตลาดอาริยะ" ที่ลานหินนั่ง
- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน เทศนาโดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร สมณะหม่อน มุทุกันโต สมณะดินทอง นครวโร และสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ เป็นการเทศนาเรื่อง ความหมายของ วันอโศกรำลึก ๑๗ ประการ

- ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ประกวด"ขับร้องเพลงหมู่" รอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวด รางวัลที่ ๑ คือ ทีม ร.ร.สัมมาสิกขา ราชธานีอโศก รางวัลที่ ๒ คือ ทีม ร.ร.สัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ รางวัล ที่ ๓ คือ ทีม ร.ร. สัมมาสิกขา สันติอโศก

ท้ายรายการมีการประกาศผล และมอบรางวัลประกวดสื่อสาระ ของ FMTV ที่ทางสถานีให้ส่งผลงาน เข้ามาประกวดกัน ซึ่งทางกรรมการ ได้คัดเลือกผลงาน ที่ชนะการประกวด ดังนี้

ประเภทสารคดี สั้น ๗ นาที
อันดับ ๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท"งามอย่างไทย" โดย นางสาวชเลฝัน ดิษฐ์ผู้ดี
อันดับ ๒ - ๒๐,๐๐๐ บาท"ขยะด้วยหัวใจ" โดย นางสาวแพรไพร เฉิดมนูเสถียร
อันดับ ๓ - ๑๐,๐๐๐ บาท"ครอบครัวเดียวกัน" โดย ทีมงาน FMTV บ้านราชฯ
รางวัลชมเชย ๕,๐๐๐ บาท"กสิกรรมไร้สารพิษ" โดย ทีมงาน FMTV ภูผาฟ้าน้ำ
ประเภทมิวสิควิดีโอ เพลงสัจจะชีวิตครูรัก รักพงษ์ และเพลงชาวอโศก
อันดับ ๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท"มาเถอะมา" โดย วิรัตน์ อาณาอนันต์กิจ(วี) FMTV บ้านราชฯ
อันดับ ๒ - ๒๐,๐๐๐ บาท"ชีวิตนอกกล่อง" โดย นางสาวชเลฝัน ดิษฐ์ผู้ดี
อันดับ ๓ - ๑๐,๐๐๐ บาท"สาวสัมมาสิกขา" โดย ทีมงาน FMTV ปฐมอโศก
รางวัลชมเชย ๕,๐๐๐ บาท"กองทัพธรรม" โดย นายแมน ฤทธิ์คุปต์
ประเภทโฆษณารณรงค์ เนื่องจากกรรมการตัดสินแล้ว ไม่ได้เกณฑ์ตามที่ตั้งไว้ และมีผู้ส่งมาเพียง ๒ ชิ้นงาน จึงขอมอบรางวัลปลอบใจ ให้คนละ ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑."ศีล=ปกติ" โดยคุณปูลม ศิษย์เก่าสันติอโศก ๒."พิจารณาอาหาร" โดยนายวิรัตน์ อาณาอนันต์กิจ FMTV บ้านราชฯ

รวมเงินรางวัลทั้งหมด ๑๗๐,๐๐๐ บาท

- ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ญาติธรรมเริ่มทยอยไปนั่งรอกันตั้งแต่ตอนเย็น ที่ชั้นดาดฟ้า ของพระวิหารพันปี เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ เกือบ ๑๘.๐๐ น. พ่อท่านนำสมณะ สิกขมาตุ กรัก ปะ ขึ้นไป ชั้นบนสุด ที่เป็นวงล้อมรอบพระเจดีย์ ญาติธรรมนั่งกัน ที่ดาดฟ้า จนแน่นขนัด ต้องลามลงไป ที่ชั้นถัดๆไป แม้แต่ชั้นล่างสุด ก็ยังมีญาติธรรมนั่งอยู่ พ่อท่าน พานำสวดมนต์ แล้วกล่าวสัจจวาจา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ความบางตอน ที่พ่อท่านพาพวกเรา ตั้งจิตอธิษฐานว่า "....เลือดและวิญญาณของเหล่าข้าน้อย ทั้งหมดนี้ ขอถวายอุทิศแด่ พระพุทธศาสนา ไปตราบดิน สิ้นฟ้า จนกว่าข้าน้อยแต่ละคน จะปรินิพพาน...."

หลังพิธีชมผลงานประกวดสื่อสาระที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ


พฤหัสที่ ๑๐ มิ.ย.'๕๓
วันอโศกรำลึก

- ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า และแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มีเนื้อหา บางตอน คือ เหตุการณ์ในอดีต เขาออกกฎหมายสั่งให้อาตมาสึก อาตมาไม่ได้สึก ตามหลักเกณฑ์แล้ว อาตมา ก็ตรวจดูแล้ว ก็ไม่ถึงขั้น ผิดอะไร อาตมาก็ไม่สึก แต่เขาก็พยายาม กล่าวหาอย่างร้ายแรงว่า กระทำ ธรรมวินัย ให้วิปริต อาตมาว่าถูก ท่านก็เห็นว่าผิด อาตมาก็เข้าใจ เห็นใจท่านจริงๆ

- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน โดยสมณะบินบน ถิรจิตโต และสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ได้สนทนาธรรม เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน และสภาวะจิต กว่าจะได้มาเป็นสมณะ ของสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ

- ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น. มีดนตรีและการแสดงโดยศิลปิน นักร้อง นักแสดงมากมาย เช่น อุ๊- หฤทัย, น้าซู, น้าเสก, พี่ตั้ว, วงฆราวาส, หรั่ง ร๊อคเคสตร้า, ก.ไก่, หยดน้ำ ฯลฯ

ศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย.'๕๓
- ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า และแสดงธรรมโดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ มีเนื้อหา พูดถึงงาน อโศกรำลึก ผนวกงานศิษย์เก่าสัมมาสิกขา - นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม จัดหลายวันคนทำงานก็ล้าลง หากจะจัดสัก ๕ วันก็คงได้ พระพุทธเจ้า เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ทรงศึกษาค้นพบ นิยามของชีวิตทั้ง ๔ ผู้ที่อยากสูญ อยากนิพพานแต่ไม่ได้ เพราะไม่มีวิชชา สาธารณโภคีเป็นสิ่งสุดยอด เหมือนต้น กัลปพฤกษ์ ผู้มาอาศัยใช้ก็ไม่โลภ เราทำมากใช้น้อย เอาน้อยเป็นปัญญา ผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์

- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สรุปงาน ที่ศาลาฉัน
สมณะธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ น่าจะมีการสรุปการทำงานทุกวัน ก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุด

สมณะลานบุญ วชิโร ปีแรก ครั้งแรกที่จัดยาวนาน นำเสนอฝากแต่ละจุด ปัญหาการจอดรถ ทางเข้า และ ควรมีการแจ้ง แผนผังของงาน เราต่างมาหาสิ่งที่บกพร่องของตนเอง กำไรอยู่ที่เราได้ค้นพบ ข้อบกพร่อง ของตนเอง

สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ชื่นชมที่มาทำงานร่วมกัน พวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรม ตาม แนวทาง บุญนิยม เน้นเสียสละจริงๆ ไม่มีงานไหนไม่มีข้อบกพร่อง ให้ช่วยเก็บข้อมูล มีข้อบกพร่อง ก็ช่วยกันแก้ไข

ภาพรวมของงาน ระยะเวลาจัดงานที่ยาวนาน ทำให้งานหนัก แต่คนทำงานก็ยังเอาประโยชน์ได้ เบิกบาน กับปัญหาได้ มีปัญหาคนไม่เพียงพอกับงาน แต่ถ้ามีผู้ที่มาร่วมงานคอยช่วยเหลือ แม้จะไม่ได้ เป็นเจ้าภาพ ก็จะทำให้ เบาแรงคนทำงานยิ่งขึ้น

ทีมนวกะ

(สารอโศก อันดับ ๓๑๗ หน้า ๔-๑๑ เดือน มีนา- พฤษภาคม ๒๕๕๓)