งานคืนสู่เหย้า เข้าคืนรัง นศ.ปธ. ครั้งที่ ๗

งานคืนสู่เหย้านศ.ปธ.ปีนี้ พิเศษกว่าปีใดๆ นอกเหนือไปจากจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นกระทั่งเข้าสู่ครั้งที่ ๗ แล้วในปีนี้ ยังเป็นเพราะความพิเศษที่อบอุ่น สดใส สัมผัสได้ถึงพลังที่หลอมพี่รวมน้อง อันมากด้วย จำนวนบุคคล ที่มาพบเห็นหน้า ค่าตากัน ยิ่งกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมา โดยเฉพาะรุ่นพี่ รุ่นแรกๆ ได้คืนสู่เหย้า กลับเข้าคืนรังกันมากขึ้น ส่งผลให้ ปณิธานอุดมการณ์ ตามรอยพระพุทธองค์ ที่มีเมื่อครั้ง เยาว์นานผ่านมา เมื่อมารวมกันในครั้งนี้ได้ ก็หมายใจ อยากช่วย กอบร่วมก่อ สิ่งดีๆ ร่วมกัน

งานนี้จัดที่สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในอาคารพลาภิบาล โดยนัดพบกัน ที่ชุมชนบุญนิยม สันติอโศก ๙.๐๐ น. เพื่อขึ้นรถไปสวนบุญฯ มีสมณะ สิกขมาตุ มาจากราชธานีอโศก ศีรษะอโศก และ ทะเลธรรม มาร่วมเป็นกำลังใจหลายรูป

เป้าหมายในการจัดงานนี้ เพื่อจะให้มีการรวมตัวกันในแต่ละรุ่น ได้มาพบปะคบคุ้น และมีโครงการ ที่จะสืบต่อ การทำงานที่ได้ขาดช่วงไป ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีเหตุปัจจัยทำให้ห่างหายกันไป ทำอย่างไร จะเชื่อมในความต่าง ในแต่ละกลุ่ม แต่มีความเหมือนในอุดมการณ์ให้มารวมกันได้อีก

๑๐.๐๐ น. โดยประมาณถึงสวนบุญฯ ทยอยกันลงทะเบียน ซึ่งมีเพื่อนๆนศ.ปธ. และชาวสวนบุญฯ มาร่วมงาน หนึ่งร้อยกว่าคน พักผ่อนอิริยาบถพร้อมฟังดนตรีจากเพื่อนๆพี่ๆ ในรายการ "คบคุ้น อุ่นใจ" มีนักเรียนสันติบาล มาร่วมแสดงละครใบ้ให้ชมด้วย หลังจากนั้น ถวายอาหารสมณะ และ รับประทานอาหาร ร่วมกัน มีนักเรียน สัมมาสิกขา สันติอโศก ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ซึ่งอยู่ที่นี่ ร่วมรับประทานกับ ลุงป้าน้าอา และพี่ๆ นศ.ปธ.ด้วย

๑๓.๐๐ น. รายการ "นศ.ปธ.ยั้งยืนหยัด สู้ทนอาทร" กรรมการสมาคมนศ.ปธ.แนะนำตัวและเปิดใจ และชวนเชิญ นศ.ปธ. ทุกท่านหากมีเวลาให้มาพบปะเจอะเจอกันที่สันติอโศกทุกวันอาทิตย์ ที่ห้องศูนย์อบรมฯ สำหรับทุกวันอาทิตย์ ปลายเดือนขอนัดเพื่อนๆ กินข้าวร่วมกัน และพบปะกัน ในเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อพูดคุยกันก่อนเข้าร่วมประชุม ๘ องค์กร เพื่อเรียนรู้และสืบทอด นโยบาย ของชาวอโศก หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน เราจะกลับมาร่วมกัน เพิ่มพลังให้กับตัวเอง และสร้างทายาท เพื่อสืบสานนโยบาย และอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์สืบไป หลังจากนั้ นเป็นพิธีเปิดงาน โดยมีรุ่นพี่ ร่วมกันตัด หลังคาแฝกเปิดงาน

๑๔.๐๐ น. แบ่งกลุ่มตามปีที่เข้ามาในกลุ่มนศ.ปธ. เป็น ๓ กลุ่ม คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ถึง ๒๕๒๘ กลุ่มเอ, ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๕ กลุ่มบี และ ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน กลุ่มซี ในหัวข้อ "แบ่งปันปัญหา ส่งต่อความห่วงใย" แล้วแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทน มานำเสนอ แม้จะต่างวัย แต่พวกเรา ก็มีอุดมการณ์ เดียวกัน

เนื่องจาก นศ.ปธ.ไม่มีการจัดงานต่างๆในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว และไม่มีการรับน้องใหม่ จึงทำให้ไม่มีน้องใหม่ เข้ามาร่วมสืบสานอุดมการณ์ คณะกรรมการเห็นว่าทายาท นศ.ปธ.ที่แท้จริง คือศิษย์เก่า สัมมาสิกขา และ นักศึกษา ตามสถาบันต่างๆที่สนใจในแนวทาง ชาวอโศก โดย สมาคม นศ.ปธ. จะทำงานประสาน เชื่อมความสัมพันธ์ กับกลุ่มดังกล่าว

หลังจากนั้นเป็น พิธีอัญเชิญพระพุทธาภิธรรมนิมิต จากศาลาอบรมหลังเก่ามายังอาคาร พลาภิบาล

๑๗.๓๐ น. รายการคารโว นิวาโต ร่วมกันกราบรุ่นพี่ที่อยู่วัด ทำงานฟรี และร่วมกันกราบรุ่นพี่ ที่ทำงาน ในองค์กร ชาวอโศก และ ทำงานอยู่ข้างนอกที่อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หลังจากนั้น เป็นรายการ เอื้อไออุ่นกับพ่อท่าน จนถึง ๒๐.๐๐ น. และจับรายชื่อผู้โชคดี ที่มาร่วมงาน เป็นภาพถ่ายพ่อท่าน แล้วถ่ายรูปร่วมกัน

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หลังจากนั้นเป็นรายการ "เหลียวหลัง แลหน้า นศ.ปธ." รวมเพื่อนเก่า สร้างเพื่อนใหม่ เสริมหนุนคุณธรรม เสร็จแล้วร่วมกันจุดเทียน ให้สว่างในใจของ นศ.ปธ. ทุกคน แล้วแยกย้าย กันไปพักผ่อน

๔ ก.ค. ๐๖.๐๐ น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรสมณะ-สิกขมาตุที่จำวัดที่สวนบุญฯ เนื่องจากวันนี้ มีการจัด งานสาราณียกุศล พล.ต. จำลอง ศรีเมือง สู่ปัจฉิมวัย(อย่านึกว่าแก่) คณะกรรมการ จึงมีมติยุบงาน ที่จะมีกิจกรรมในวันนี้ เหลือเพียงวันที่ ๓ เพียงวันเดียว เพื่อให้พวกเรา ไปช่วยงานสาราณียกุศลฯ ที่สันติอโศก แล้ว ร่วมสรุปงานในเวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ชั้น ๓ สถาบันบุญนิยม โดยมี สมณะ สิกขมาตุ ร่วมเป็นประธาน

กาลเวลา รายงาน


สัมภาษณ์ผู้มาร่วมงาน

สมณะลานบุญ วชิโร เกิดบรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้องชัดเจนขึ้นกว่าปีก่อนๆ หลังจาก ไม่เห็นภาพนี้ มานาน เท่าที่มอง สิ่งที่จะทำให้รวมกันได้ แม้ว่าพวกเรา จะมีความคิด ในการทำงาน ในแต่ละรุ่น ต่างกัน แต่ที่เป็นตัวเชื่อมโยง ก็คือพื้นฐาน ที่มีอุดมการณ์ ในการปฏิบัติธรรมมันแน่น ซึ่งฝังอยู่ ในจิตใจแต่ละคน จึงมีแนวทาง ที่เชื่อมกัน มีสายใย ที่เชื่อมร้อย กันอยู่ ทำให้ระลึกถึงกัน แม้จะห่างกันไปนาน จะต่างวัยกัน แต่เมื่อได้คุยกัน ก็มีศีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา

สมณะมือมั่น ปูรณกโร มาร่วมกันสังเคราะห์ว่าจะพัฒนางานนศ.ปธ.อย่างไรให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีการระดม สมองกัน ทั้งแสดงความคิด ความรู้แม้เวลาค่อนข้างจะน้อย แต่ก็ทำกันอย่างเต็มที่

นายนิวัช ตันติวัฒนไพศาล(จุ้ย) เหมือนกลับไปสู่วัยหนุ่มอีกครั้ง มั่นใจว่าเพื่อนเราก็ยังเป็นเพื่อนเรา ยังไม่สูญหาย เกิดความมั่นคงเพราะมันมีพลัง เพื่อนเรายังอยู่กับเราเหมือนเดิม เราไม่ได้อยู่ โดดเดี่ยวนะ ฝากบอกเพื่อนๆ ที่ไม่ได้มา ร่วมงานว่า มาเถอะ เพราะไม่มีเพื่อนที่ไหน ดีเท่า เพื่อนเราแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาในวัยเด็กของเรา ลืมๆมันซะ แล้วมาเริ่มต้นใหม่ มาหล่อหลอมกันใหม่ เอาประสบการณ์ ของความ เจ็บปวด ผิดพลาด มาหล่อหลอมใหม่ เพื่อสร้าง ให้ยิ่งใหญ่ กว่าอดีต ที่เราเคยทำ คือสร้างหนุ่มสาว รุ่นใหม่ให้ได้ อยากให้มาทำงาน ที่เรายังค้างอยู่ให้จบ เพราะว่า รบธ. วันนี้งานยังไม่จบ เรายังไม่มีทายาทที่จะมาสืบต่อ

น.ส.ธคยา หล้าบุญมา(แหลม) วันนี้ดีใจมาก เหมือนคืนมาบ้านเก่า ความรู้สึกเหมือนหาทาง กลับบ้าน มานานแล้ว อยู่ที่บ้านก็ดูเอ็ฟเอ็มทีวีตลอด คิดว่าคงหันมาทางนี้ เพราะอายุมากแล้ว จะพยายาม ย้ายมาใกล้ๆ อโศกให้มากขึ้น

พิมพ์มณี เมฆพายัพ (นุช) กลับมาปีละครั้ง ตอนที่พี่นิวัชโทร.ไป ก็มีการพูดคุยกันว่า ครั้งนี้ จะมีการพูดคุยกัน เรื่องไปข้างหน้าของ รบธ. คิดว่าน่าจะมีอะไรพอให้ช่วยทำบ้าง แล้วตอนนี้ ภาระของตัวเอง ลดลงแล้ว ก็จะขยับ มาช่วยงานวัดเพิ่มขึ้นแม้จะไม่ได้เต็มตัวก็ตาม ก็อยากกลับมา ก็อยากมาช่วยเพื่อนๆ

นายอุดม ศรีใจปลุก (ติ่ง) เห็นรุ่นพี่แล้วรู้สึกอิจฉา ว่ารุ่นพี่เขารวมกลุ่มกันได้ มีมิตรประสานกันได้ แต่ในรุ่นผม รุ่น ๔๘ การรวมกลุ่ม การช่วยเหลือกัน กิจกรรมอย่างนี้แทบไม่มีเลย ที่เรายังทำกันอยู่ เพราะเรา ยังรักกัน ในศาสนา ผมมาเจอพวกพี่ๆ ทำงานมาฟังแล้วรู้สึกว่าเราต้องตามต่อ เพราะเป็น งานที่ดี เป็นงานที่เรา อยากทำต่อครับ.

(สารอโศก อันดับ ๓๑๗ หน้า ๑๒-๑๔ เดือน มีนา-พฤษภาคม๒๕๕๓)