สารอโศก อันดับ ๓๑๗

สร้างบารมีบุญ ฝ่า อณาธิปไตยแดง
มกราคม ๒๕๕๓ ตลาดอาริยะ
สร้าง GDH สุขแบบบ้านๆ

ถ้อยคำสิริมงคลปีใหม่นี้ "ทุนนิยมเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด"
พ่อท่านฯเตือนสังคม ที่หลงจมปลักไปกับ ระบบทุนนิยม ด้วยไม่มีปัญญา เห็นคุณค่าชีวิต สำคัญกว่ามูลค่า...

"โดยสัจจะกรรมกรควรมีค่าตัว มากกว่ากรรมการ แต่โลกมันฉ้อฉล ตั้งราคากรรมการ สูงกว่ากรรมกร คนฉลาด ที่เอาเปรียบมาก แล้วทำตนสูง ข่มคนต่ำ นี่เป็นบาป ส่วนคนฉลาด ที่มีภูมิธรรม จะเป็นกรรมการ ที่ไม่เอาเปรียบ ไม่ลำเอียงเข้าข้างตน ไม่เอามากกว่าคนอื่น เพราะเรามี ความสามารถ อยู่แล้ว ยิ่งเป็นคนสูง ที่ปฏิบัติธรรม จนกินน้อย ใช้น้อยอีกด้วย จึงสามารถสละ ให้คนด้อยกว่าได้ คณะกรรมการ คณะบริหาร จึงต้องเป็นคน มีกิเลสน้อย จะได้ทำงานเสียสละได้มาก เพราะมีสำนึก สำเหนียก อยู่เสมอว่า ยิ่งให้ ยิ่งเสียสละ ยิ่งเป็นบุญ เป็นประโยชน์คุณค่า"

ทุนนิยมจากตะวันตกสู่ตะวันออก ได้ครอบงำไปทุกวงการ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ขณะที่คนส่วนใหญ่ ไร้พุทธิปัญญา จึงหลงตะวันตกคติ เป็นหลักนำชีวิต แทนหลักธรรม ...ผลคือปัญหา เช่นสังคมตะวันตก กำลังเกิด ในสังคมไทย มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวงการ

กระแสเคาดาวน์วันสิ้นปีเก่า เริ่มปีใหม่ แบบตะวันตก ลามเข้าไปที่วัดไตรมิตร ซึ่งมีพระพุทธรูป ทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยศิลปะร่วมสมัย หรูหรา ราคาหลายร้อยล้าน มีประชาชน ไปร่วมเคาดาวน์ เป็นจำนวนมาก รวมถึงนายกฯ และคณะรัฐมนตรี มีพระร่วมสวด เคาดาวน์.. .เมื่อหัวนอก + ชนชั้นนำนิยม ปีต่อไป วัดอื่นๆ อาจจัด แข่งเพิ่มแต่งยิ่งขึ้น ส่งผลชนชั้นกลาง - ล่างนิยมตาม ลามสู่วัด ต่างจังหวัด นิยมขันแข่งมากขึ้น มองมุมดี เป็นวิธีการดึงคนเข้าวัด อาศัยกระแส สร้าง พิธีการใหม่ เหมือนน้ำตาล และสีเคลือบยาขม แต่ถ้าผลของ พุทธธรรมไม่มี แล้วเติมแต่งบันเทิง อบายล่อ ก็น่าเศร้า ดังเช่น งานวัดบ้านๆ ทั่วไป

งานตลาดอาริยะ จัดในช่วงปีใหม่สากลเช่นกัน เป็นงานย่อยเล็กๆ ในสายตาของโลกีย์ แต่ยิ่งใหญ่ และสำคัญมาก สำหรับชาวอโศก เพราะได้ใช้ ทุนทรัพย์ -แรงงาน -ความรู้ ความสามารถ อย่างสุดกำลัง เพื่อเสียสละให้ชาวบ้าน แม้จะเข้าคิว ต่อแถวยาวนาน เพื่อซื้ออาหาร จานละบาท ซื้อไม้กวาด ซื้อกระติบข้าว ฯลฯ ท่ามกลางอากาศร้อน มือกำเงิน ที่ชุ่มเหงื่อ แต่ก็สุขใจ ที่ไม่ถูกผู้ค้า เอาเปรียบขูดรีด หลายหมู่บ้าน ลุกตื่น ออกเดินทางกัน ตั้งแต่ตี ๓-๕ เพื่อ รอเวลาเปิดตลาด ๖ นาฬิกา

ที่เวทีชาวบ้าน ปกติเป็นเวทีสันทนาการ บันเทิง ร้องรำ เพื่อผ่อนคลาย ปีนี้ช่วยระบายสินค้าอีกทาง โดยชาวบ้าน ร่วมร้อง-รำ-เต้น ก่อนได้สิทธิ์ ซื้อสินค้า ชิ้นละบาท กระติบ กระด้ง ไม้กวาด ฯลฯ ทั้งเด็ก หนุ่มสาว ผู้เฒ่า ไม่มีขีดกั้นวัย ต่างขยับแข้งขา ไปตามจังหวะ ถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็มีแต่รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เป็นความสุขเล็กน้อย ก่อนซื้อสินค้า ชิ้นละหนึ่งบาท

ความสุขเล็กๆน้อยๆของชาวบ้าน ในงานตลาดอาริยะนี้ ยังไม่มีนักวิชาการ มาทำวิจัย หาค่าความสุข เฉพาะคนกลุ่มนี้ เป็นเท่าใด มากน้อย ต่างกัน อย่างไรกับค่า GNH Gross national happiness (ความสุขมวลรวม ประชาชาติ) หรือ GDH Gross domestic happiness (ความผาสุก ของประชาชน ในประเทศ)

มูลค่าของกิจกรรมตลาดอาริยะนี้ น้อยนิด เมื่อเปรียบกับ อภิมหาโครงการต่างๆ ของรัฐ... ๓ ปีก่อน มีผู้จัดทำมูลค่า เป็นระบบบัญชี ไว้อย่างน่าสนใจ

๑ ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ซื้อสินค้า+ขนส่ง+ บรรจุภัณฑ์+ ค่าใช้จ่ายเตรียมงาน
ปี ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๗,๑๐๘,๕๗๐ บาท (สิบเจ็ดล้าน...)
ปี ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๙,๕๔๖,๗๔๒ บาท (สิบเก้าล้าน...)
ปี ๒๕๔๙ เป็นเงิน ๒๘,๖๕๒,๓๘๘ บาท (ยี่สิบแปดล้าน...)
ปี ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๒๕,๘๙๗,๔๖๔ บาท (ยี่สิบห้าล้าน...)

๒ มูลค่ากำไรอาริยะ หรือขาดทุน ในระบบทุนนิยม
ผู้ช่วยงาน+ ค่าแรงงาน+ ผลต่างระหว่าง ราคา ขายต่ำกว่าทุน กับราคาตลาด + ค่าเช่าเต็นท์
ปี ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๗,๒๓๗,๘๒๐ บาท (เจ็ดล้าน...)
ปี ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๘,๐๑๖,๕๐๖ บาท (แปดล้าน...)
ปี ๒๕๔๙ เป็นเงิน ๑๐,๙๓๒,๙๓๔ บาท (สิบล้าน...)
ปี ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๖,๔๖๖,๗๐๒ บาท (หกล้าน...)

๓ มูลค่าทุนทางสังคม เงินรับบริจาค + สินค้าผักผลไม้ รับบริจาค + แรงงาน + กำไรอาริยะ
ปี ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๕,๐๑๗,๓๐๔ บาท (ห้าล้าน...)
ปี ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๖,๐๘๙,๐๓๖ บาท (หกล้าน...)
ปี ๒๕๔๙ เป็นเงิน ๘,๔๕๔,๐๔๖ บาท (แปดล้าน...)
ปี ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๗,๖๓๖,๒๔๒ บาท (เจ็ดล้าน...)

หากแยกเฉพาะส่วนที่เป็น เงินบริจาค
ปี ๒๕๔๗ เงินบริจาคเป็นเงิน ๓๖๙,๖๙๓ บาท (สามแสน...)
ปี ๒๕๔๘ เงินบริจาคเป็นเงิน ๑,๐๗๙,๐๒๙ บาท (หนึ่งล้าน...)
ปี ๒๕๔๙ เงินบริจาคเป็นเงิน ๒,๑๒๔,๘๔๖ บาท (สองล้านหนึ่ง...)
ปี ๒๕๕๓ เงินบริจาคเป็นเงิน ๒,๗๕๒,๙๐๗ บาท (สองล้านเจ็ด...)

หมายเหตุ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ นี้ ไม่มีผู้จัดทำเป็นระบบ อย่างปี'๔๗-๔๙ ที่ผ่านมา ส่วนปี ๒๕๕๒ เว้นการจัดงาน ตลาดอาริยะ นโยบายของ ตลาดอาริยะ ในระบบบุญนิยม การกำหนดราคา ต่อหน่วย จะไม่รวมค่าจัดการ ค่าขนส่ง ค่าแรง หรือโสหุ้ยใดๆ ต่างจาก ระบบทุนนิยม ที่รวมทั้งหมด เป็นต้นทุน

น่าสังเกตว่า เงินบริจาคเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงว่าชาวอโศก เสียสละมากขึ้นทุกปี ขยันมากขึ้น ทุกปี แต่ยังไม่สะสม เหมือนเดิม เป็นความน่าอัศจรรย์ ของระบบ สาธารณโภคี แม้จนก็ขยัน สร้างสรร เสียสละ ให้ได้ แบ่งแจกได้ จนแต่ก็สุขใจ

ความสุขเป็นเรื่องของความพอใจ ไม่สามารถวัดความสุข ออกมาเป็นตัวเลขได้

ความสุขของชาวบ้าน ที่ได้ซื้อกระติบ ไม้กวาด กับความสุข ของเศรษฐี ที่เล่นหุ้น เก็งกำไรไว้ ๑๐๐ ล้าน แต่ได้จริง ๓๐ ล้าน หากใช้มูลค่า เป็นตัววัดค่า เศรษฐี น่าจะมีความสุข มากกว่าชาวบ้าน แต่ถ้าใช้ความพอใจ วัดความสุข ชาวบ้าน น่าจะมีความสุข มากกว่าเศรษฐี

ปีที่แล้ว ข่าว นายเมอร์กเคิล มหาเศรษฐีอันดับ ๕ ของเยอรมัน เคยติดอันดับ ๔๔ จากการจัดของ ฟอร์บส์ มีทรัพย์สิน ๔.๔ แสนล้านบาท ประสบปัญหาธุรกิจ อันดับตกไปที่ ๙๔ มีทรัพย์สิน ๓.๒ แสนล้านบาท (ยังกินใช้ ได้อีกหลายชาติ) แต่เขาฆ่าตัวตาย รวยทรัพย์ แต่ไร้สุข เพราะใจไม่พอ

ทั้งความสุขของชาวบ้านที่ได้กระติบข้าว กับความสุขของเศรษฐี ที่ได้ทรัพย์ ไม่ว่ามูลค่า จะเป็นเท่าใด ก็ถือเป็นความสุข ที่ไร้คุณค่า เพราะสมโลภ สนองกิเลสตนเท่านั้น

รายการสงครามสังคมฯ ๑๒ ม.ค. มีคำถามหนึ่ง คุณค่าของคนอยู่ที่อะไร

พ่อท่านฯ : คุณค่าของคนอยู่ที่ทำงานเก่ง หาเงินได้มาก ใช่ไหม คนที่นี่บอกว่าไม่ใช่...

คุณค่าของคน อยู่ที่การลดกิเลส คนที่ลดกิเลสได้ นี่เป็นคนมีคุณค่า ลดกิเลสได้ ชั้นต้น ปิดอบาย เป็นผู้มีคุณค่า ระดับต้น เรียกว่า โสดาบัน สกิทาคามี ก็มีคุณค่า ขึ้นไปอีก ระดับหนึ่ง ลดกิเลสกาม จนหมด เป็นอนาคามี ลดไปอีก จนหมดอัตตา ก็เป็น อรหันต์ นี่คือคุณค่าอันประเสริฐ

ชาวอโศกเองก็ต้องตรวจตน ขณะทำงาน-ขาย-แจก-ให้ ใจเราได้ลดกิเลส จริงหรือไม่ แม้ไม่เอาทรัพย์ ไม่เอาวัตถุตอบแทน แต่ใจล่ะ อัตตาเพิ่มขึ้น ตามผลงานหรือเปล่า

ปัญหาที่น่าขบคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อก็คือ ทำอย่างไร จึงจะช่วยให้ชาวบ้าน ได้ประโยชน์ จากธรรมะบ้าง ได้ลดกิเลส ด้วยยิ่งดี หรือแค่เกิด ความละอาย เกรงกลัวบาปบ้าง เพราะทุกปี ในบรรดาชาวบ้าน จำนวนมาก มีผู้ตั้งใจมาขโมย ขณะผู้ขายเผลอ และการเวียนซื้อ เอาไปขายต่อ มีผู้เสนอ ให้ลดปริมาณสินค้า แล้วลดราคา ให้ต่ำมากๆแทน ที่เคยเสนอกันว่า น่าจะมีสมณะ - สิกขมาตุ นั่งตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ชาวบ้านผู้สนใจ ได้มีโอกาสสนทนาธรรม แต่ปัญหาคือ สภาพพื้นที่ และบรรยากาศอย่างนั้น ยังไม่อำนวยให้ทำได้

มีคำถามที่น่าตรึกตรองว่า เราไม่ได้ตำน้ำพริก ละลายแม่น้ำหรือ บางอย่าง เขาไปทิ้ง ไปขว้าง เหมือนไม่มีราคา...

พ่อท่านฯ : นั่นคุณยังยึดเป็นของตัว ของตนอยู่ เราต้องรู้ที่จบ ทำแล้วให้แล้ว ก็จบ จะได้หมดทุกข์ อย่างน้อย เราได้ให้ ได้เสียสละ ก็เป็นประโยชน์ตนแล้ว แม้ประโยชน์ท่านจะน้อย ก็อย่าพร่าประโยชน์ตน ด้วยประโยชน์ท่าน แม้มาก

เมื่อเราสามารถพึ่งตนเองรอด นี่เป็นแกนหลัก ส่วนเหลือ ที่พอจะเกื้อกูล คนอื่นได้ ก็ควรทำ ทุกวิถีทาง อย่างน้อย แรงงาน แรงสมอง ให้มันออกไป จากตัวเรา มูลค่าจะออก เมื่อคิดให้ และทำให้คนอื่นได้รับ นี่ก็เกิดมูลค่าประโยชน์ จากสิ่งที่เราคิด แล้วคนอื่น เอาไปทำต่อ หากโลกนี้ ไม่มีใครทำต่อ อย่างน้อย มันก็เกิดคุณค่า กับตัวเราเองแล้ว

๑๖-๑๗ ม.ค.นี้ได้รับโทรศัพท์จาก สมณะบินบน ...เสื้อแดงเชียงใหม่ จะบุกภูผาฯ - บ้านเห็ด ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้ทราบ ส่วนพวกเรา จะหลบหนี ไม่เผชิญหน้า แต่จะซ่อนกล้อง บันทึกภาพไว้ ถ้าเขาจะรุกล้ำเข้ามา ทำลายวัตถุสิ่งของ ก็ปล่อย ให้เขาทำไป มีการ์ดพันธมิตรฯ คิดจะตอบโต้ แต่พวกเราขอร้องไว้ เรายอมเป็น ผู้แพ้ได้ แต่เราไม่ยอมทำผิด เด็ดขาด

งานรำลึกถึงการจากไปของหมอฟากฟ้าหนึ่ง ที่ทุ่งนาแรงรัก ๑๖ ม.ค. ที่ผ่านมา "อาตมามั่นใจว่า วิบากที่แรง ยิ่งไปกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว มีแต่จะเบาลง จึงอยากจะให้พวกเรา รีบเข้ามารวมกัน" พร้อมกับ เอื้อนเอ่ย เนื้อเพลง สมรรถภาพ ...มาเถิดมา อย่าช้า อยู่ไหนรีบมา คว้ามีดพร้า และจอบเสียม...

"เหตุการณ์โลกกำลังวิกฤตไปทุกด้าน ธรรมชาติจะวิกฤต รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เกิดที่ เฮตินี่ หรือ ที่จะเกิดปี ๒๕๕๕ แต่มันไม่รุนแรงมาก อย่างที่เขาสร้าง เป็นหนังนั่นหรอก อาหารจะขาดแคลน มากขึ้นเรื่อยๆ ชาวอโศก ต้องมาเร่งกัน สร้างอาหาร เลี้ยงพลโลก ต่อไปชาวอโศก จะผลิตข้าว ให้ได้แสนตัน ผลิตได้มาก ขนาดนี้ กินใช้เอง ไม่หมดหรอก เรากินน้อย ใช้น้อยได้แล้ว ก็เผื่อแผ่สังคมไป"


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ภัยร้ายของแผ่นดิน

การเมืองไทยยังอยู่ในวังวนรัฐประหาร-ปฏิวัติ -กบฏ -ทุจริต และกำลังติดกับดัก เผด็จการ ทุนทรงร่าง ประชาธิปไตย ท่ามกลางสังคม ที่ยากไร้สำนึกสาธารณะ กระแสโลกาภิวัตน์ทุนนิยม ครอบงำไปทุกวงการ เลศเล่ห์การทุจริต ซับซ้อน แฝงอำนาจมากขึ้น ซุกหุ้น-ทุจริต เชิงนโยบาย - ผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างบกพร่องโดยสุจริต ทุนนิยม+ นักการเมืองเลว ถือเป็นต้นตอ ภัยร้ายทั้งมวล อาศัยสื่อเลว - นักวิชาการเลว เป็นเครื่องมือ ปลุกระดมมวลชน เป็นเบี้ย เดินหมาก แย่งอำนาจ ทุกวิถีทาง อ้างรัฐธรรมนูญ -ศาล ไม่ยุติธรรม ไม่ได้มาตรฐาน โยนผิดโยนบาป ไปที่อำมาตย์ -ทุนเก่า -ปฏิวัติ...

๓ ก.พ. ๒๕๕๓ มติชนพาดหัวข่าว... ๗ พรรค ๑๐๒ ส.ส. ลงชื่อยื่นแก้ รธน. ครหา ๒ มาตรฐาน

ปี ๒๕๕๑ ABAC POLL สำรวจ (๒๓-๒๖ เม.ย.'๕๑) ความหวัง และความกลัวของ ประชาชน เมื่อรัฐบาล เอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นวาระแห่งชาติ ๗๕ % รู้สึกอึดอัด กับพฤติกรรม ของนักการเมือง

ปี ๒๕๕๒ สวนดุสิตโพล สำรวจ ผู้ที่ทำร้ายประเทศไทย ณ วันนี้ (๓-๕ พ.ค."๕๒)

๓๑.๗๕ % ระบุนักการเมือง
๒๕.๔๐ % ระบุผู้ชุมนุม (เหลือง-แดง)
๑๖.๖๗ % ระบุข้าราชการ ชั้นใหญ่
๑๕.๐๘ % ระบุผู้ไม่หวังดีต่อประเทศ /มือที่สาม
๑๑.๑๐ % ระบุสื่อมวลชนที่เสนอข่าวยั่วยุ ปลุกปั่น

ผลสำรวจที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง จาก ABAC POLL (๒๘ มิ.ย.'๕๒) ทัศนะของประชาชนต่อ "การทุจริต คอร์รัปชั่น ในสังคมไทย"

๘๔.๕ % มองว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องปกติธรรมดา ในการทำธุรกิจ

๕๑.๒% ยังยอมรับได้ ที่รัฐบาลทุจริต คอร์รัปชั่น โดยคิดว่า ทุกรัฐบาล มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้าทุจริตแล้ว ทำให้ประเทศรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้

และจาก ABAC POLL เช่นกัน ผลสำรวจ (๑๙ ต.ค. - ๑๙ พ.ย."๕๒) ที่เลวร้ายอย่างยิ่ง คือ กลุ่มสมาชิก รัฐสภา ๒๘.๔ % ของกลุ่มส.ส. และ ๓๐.๒% ในกลุ่ม ส.ว. ก็มองว่า การทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นเรื่องปกติธรรมดา ในการประกอบธุรกิจ

๒๖.๕ % ในกลุ่ม ส.ส. มองว่า รัฐบาลทุกรัฐบาล ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าคอร์รัปชั่น แล้ว ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี ก็ยอมรับได

ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นสุ่มตัวอย่าง ที่ชี้ให้เห็นสมองของคนไทย สมองของ นักการเมือง สมองของ นักธุรกิจ ที่มีต่อการเมือง -การทุจริต ทีนี้มาดูสมอง ของเยาวชนไทยบ้าง ABAC POLL ทำการสำรวจ (๑-๙ ก.พ.'๕๑) จากเด็กอายุ ๑๒-๑๙ ปี จำนวน ๑,๓๒๗,๐๕๕ คน ที่พักอาศัย อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๒๘๓,๙๙๐ คน ยอมรับ อาจมีเพศสัมพันธ์ ในวันวาเลนไทน์ โดยมองว่า การมีเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องปกติ เป็นสิทธิส่วนตัว หรือร้อยละ ๒๑.๔

มุมมองต่อการเมืองของประเทศไทย
๖๐.๙ % รู้สึกเบื่อหน่าย น่ารำคาญ วุ่นวายและเซ็ง
๔.๔ % ระบุว่า การเมืองไทย มีแต่เรื่องโกงกิน

และ ภาพลักษณ์ของนักการเมือง ที่เด็กและเยาวชน จะเลือกทำตาม ซึ่งพบว่า
๒๘.๓ % ระบุ เป็นเรื่องความฉ้อฉลเห็นแก่ตัว ทุจริตโกหก ของบรรดา นักการเมือง
๑๖.๙ % ระบุการทำตัวดี บุคลิกดี
๑๓.๑ % ระบุความเป็นผู้นำ
๑๒.๘ % ระบุพูดจาดี คุยดี
๑๑.๘% ระบุความรับผิดชอบ
๙.๘% ระบุความซื่อสัตย์
๘.๕% ระบุการทำงานหนัก
๗% ระบุการโต้เถียง
๕.๙ % ระบุ ความสามารถ และ
๕.๒ % ระบุการใช้อำนาจ

เมื่อถามว่า พอจะหานักการเมืองที่ เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรมได้หรือไม่ ผลสำรวจ พบว่า เด็ก ๔๗.๕ % ระบุว่า หายาก ๕๒.๕ % ระบุว่า พอหาได้ จากนั้น สอบถามชื่อ นักการเมืองที่ชื่นชอบ ในเรื่องความดี คุณธรรม ผลสำรวจพบว่า
๔๕.๒ % ของกลุ่มนี้ ระบุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
๒๓.๒ % ระบุนายสมัคร สุนทรเวช
๒๒.๔ %
ระบุนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ
๑๕.๗ % ระบุพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
๙.๙ % ระบุนายชวน หลีกภัย และ
๘.๓ % ระบุนาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน ตามลำดับ

ผู้ทำวิจัยตั้งข้อสังเกต เด็กและเยาวชน ช่วงอายุนี้ ทั่วประเทศกว่า ๗.๕ ล้านคน ปี ๒๕๕๕ พวกเขา จะมีสิทธิเลือกตั้ง เกือบ ๕ ล้านคน หรือ ประมาณ ๑๐ % ของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งทั้งหมด

๑๑ ก.พ.'๕๓ มติชนพาดหัวข่าว อึ้ง! วัยรุ่นไทยติดอันดับหนึ่ง แม่วัยใสในเอเชีย รายงานจาก ยูนิเซฟ พบว่า สถิติแม่วัยรุ่น อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีของไทย มีจำนวน สูงถึง ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นตัวเลข ที่สูงสุด อันดับ ๑ ในเอเชีย

๑๒ ก.พ.'๕๓ x-cite ไทยโพสต์ พาดหัวข่าว เสียตัวบูชาวาเลนไทน์ สำรวจวัยรุ่น เกือบครึ่งเสี่ยง "เสียตัว" สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ สำรวจ วัยรุ่นไทย ระดับมัธยมต้น ถึงมหาวิทยาลัย ๔๗ % มีความเสี่ยง ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟน ในวันวาเลนไทน์ หากแฟนขอ มีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยกลุ่มเสี่ยง เป็นชายมากกว่าหญิง ๒ เท่าตัว

๑๑ ก.พ."๕๓ ไทยรัฐ พาดหัวข่าว สังคมไทยเสื่อมหนัก เกินครึ่งชอบดริ๊ง -เล่นหวย -ติดพนัน

นางสาวศิวพร ปกป้อง จากสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง สถานการณ์ สุขภาวะ ครอบครัวไทยว่า จากการสำรวจ ความคิดเห็น ถึงวิธีการดำเนินชีวิต ร่วมกัน ของสมาชิกในครอบครัว กับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชากร วัยรุ่น ระหว่าง ๑๘-๒๒ ปี ทั้งเพศชายและหญิง จากทุกภาค ทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๒ ในประเด็นอบายมุข พบจำนวนถึง ๖๓ % ที่สมาชิก ในครอบครัว ดื่มสุรา/ของมึนเมา ๕๖ % มีสมาชิกเล่นหวยใต้ดิน ๕๔ % มีสมาชิก ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาล และ ๒๔ % มีสมาชิกเล่นการพนัน มีเพียง ๒๕ % ที่ปลอดอบายมุข ทั้งนี้ กลุ่มที่ดื่มสุรา เล่นหวยใต้ดิน และ เล่นการพนัน มากที่สุด คือกลุ่มที่มีฐานะขัดสน ขณะที่กลุ่ม ที่ซื้อ ลอตเตอรี่รัฐบาล มากสุด คือ กลุ่มฐานะปานกลาง ส่วนประเด็นหนี้สิน มีเพียง ๒๔ % ที่ไม่มีหนี้สิน ๗๐ % มีหนี้สินบ้าง และ ๖ % ที่มีหนี้สินมาก สำหรับประเด็น ความรุนแรง พบว่า ๕% ที่สมาชิก ในครอบครัว มีการทำร้าย ทุบตีกัน ๖ % มีการลงโทษเด็ก ด้วยการตี เป็นประจำ รวมถึงสมาชิก ทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นประจำ และ ๒๓ % มีผู้สูงอายุ ที่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง

ดูจากผลสำรวจทั้งหมดนี้ อาจเป็นคำตอบส่วนหนึ่งได้ว่า ทำไมสังคม จึงเป็นเช่นนี้ หากไม่เกิด การเปลี่ยนแปลง ใดๆเลย ทั้งการเมือง การศึกษา เชื่อว่าอนาคต จะหนักหนาสาหัส มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นภัยร้ายยิ่ง ของแผ่นดิน เมื่อทัศนะทุจริต เป็นเรื่องปกติ เสียตัวเป็นเรื่องปกติ เหล้า-หวย-พนัน เป็นเรื่องปกติ ชื่นชอบผู้ทุจริต มากที่สุดของชาติว่าเก่ง ดี มีคุณธรรม ผู้ที่ปี ๔๙ อ้างวาทะ ตถตา ล่าสุดกับ บรรดาหางแดง อ้างจิตว่าง ปล่อยวาง

ปกติของชนเหล่านี้คือ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นดอกบัว เป็นกงจักรโดยแท้

ความวุ่นวายปั่นป่วนในปัจจุบัน ล้วนมาจากนักการเมือง ทั้งเป็นตัวบทบาทเอง และสนับสนุน อยู่เบื้องหลัง ปลุกปั่นยั่วยุ ให้เผาสถานที่ต่างๆ ยิ่งใกล้วันพิพากษา คดียึดทรัพย์ ๗.๖ หมื่นล้าน (๒๖ ก.พ.) ระเบิดข่มขู่ คุกคามศาล ถี่ขึ้น สารพัดวิธี หมายล้มล้าง อำนาจรัฐ ขณะที่ผู้อยู่ในอำนาจรัฐ ยังคงเดินหน้า โครงการต่างๆ แฝงทุจริต สะสมทุน เตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้า เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนใหญ่ยังคง อิงแอบกับอำนาจ และผลประโยชน์ เกียร์ว่าง รู้รักษาตัวรอด จึงปรากฏทั่ว ในรัฐไทย วันนี้

กรณีปาอึบ้านนายกฯ แท็กซี่ขับประกบรถนายกฯ มองได้สถานเดียว ตำรวจเป็นหนอนแดง เกียร์ว่าง เช่นเดียวกับ คดีที่พันธมิตรฯ ถูกทำร้าย ขณะที่บรรดาหัวแดง หางแดง ก่อกวนหนัก อ้างประชาธิปไตย อ้างสองมาตรฐาน อ้างไม่ได้รับ ความเป็นธรรม อ้างเป็นการต่อสู้ ของประชาชน ที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ ที่เคยมีมา แต่ข่มขู่คุกคาม ทุกรูปแบบ ปลุกระดมหางแดง เตรียมก่อการรุนแรง ยั่วยุให้ปฏิวัติ นักวิเคราะห์ การเมืองหลายท่านชี้ เลี่ยงไม่สูญเสียไม่ได้ ปะทะแน่ สูญเสียแน่ จะมากน้อยอย่างไร เท่านั้น ประเทศ เหมือนมาถึงจุดอับ

ไทยเมืองอันตราย ต่างชาติสั่งพลเมืองห้ามเข้า -ผวาม็อบแดงจลาจล ช่วงยึดทรัพย์ (ไทยโพสต์ ๑๔ ก.พ.)

"ก้าวข้ามความขัดแย้งในสังคมไทย" เป็นชื่อการเสวนา ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ๒๘ ม.ค. ที่ผ่านมา มีการฉายภาพ สังคมในอนาคต ๔ ภาพ ที่แอฟริกา เคยใช้เป็นเครื่องมือ ในยุติความรุนแรงมาแล้ว

ภาพอนาคตที่ ๑ นกกระจอกเทศมุดหัวลงในพื้นทราย ซึ่งหมายถึง อนาคต แบบที่ทุกฝ่าย ไม่ต้องการ การเจรจา ทุกกลุ่มต่างเผชิญหน้า และตอบโต้กัน ด้วยความรุนแรง ต่างคนต่างปกป้อง ผลประโยชน์ของกลุ่มตน เหมือนกับ พฤติกรรมของ นกกระจอกเทศ ที่เอาหัวมุดลงดิน ไม่สนใจภาวะแวดล้อม ที่เกิดขึ้นข้างนอก

ภาพอนาคตที่ ๒ เป็ดง่อย ซึ่งหมายถึง ทุกกลุ่ม ต่างเริ่มหันหน้าเข้าคุยกัน แต่ยังปราศจาก ความเชื่อใจ เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรค ทำให้ไม่มีเสถียรภาพ ยากที่จะควบคุม กลุ่มต่างๆ ส่งผลให้วิกฤต ทางการเมือง เศรษฐกิจ ยังดำรงอยู่ เป็ดง่อยก็หมายถึง เป็ดที่ได้รับบาดเจ็บที่ปีก และยังไม่ทัน ได้รักษาให้หาย ก็ออกวิ่ง ซึ่งก็เป็นเรื่องยาก ที่จะวิ่งหรือบินได้

ภาพอนาคตที่ ๓ อิคารัส ซึ่งหมายถึง รัฐบาลผิวดำ ที่ได้รับชัยชนะในช่วงแรก แต่ก็จำต้อง ใช้นโยบาย ประชานิยม เพื่อให้ได้รับ เสียงสนับสนุน จากกลุ่มต่างๆ ซึ่งความเป็น ประชานิยม จะส่งผลให้ขาดดุล งบประมาณ จนเกิดวิกฤต ทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ตามมา เสมือนกับอิคารัส ในเทพนิยายกรีก ที่มีปีกเป็นขี้ผึ้ง แต่บินสูงเกินไป จนถูกดวงอาทิตย์ แผ่ความร้อนลงมา จนขี้ผึ้งละลาย จนร่วงสู่พื้นดิน

ภาพอนาคตที่ ๔ นกฟลามิงโกโบยบิน ซึ่งหมายถึง อนาคตที่ทุกฝ่าย หันหน้า เข้าหากัน สามารถจัดตั้งรัฐบาล ที่มีเสถียรภาพสูง มีธรรมาภิบาล ปราศจาก คอร์รัปชั่น มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืน สามารถสร้าง ความเชื่อมั่น ต่อประชาชน ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะสีผิวใด หรือ ชนเผ่าใดก็ตาม ในประเทศ

ภาพอนาคตที่ ๔ เป็นภาพที่ทุกฝ่าย คาดหวังว่า จะเป็นทางออก เพราะถือเป็นเป้าหมาย ที่ดีที่สุด ที่จะนำพา ความสงบสุข และยั่งยืน อย่างแท้จริง มาสู่ประเทศ

แต่วงเสวนาไม่มีทางออกว่าจะก้าวไปสู่ภาพที่ ๔ ทำอย่างไร และไม่สามารถ นำคู่กรณี ในสังคม มานั่งดูภาพทั้ง ๔ และคุยกันได้ อย่างที่ในแอฟริกา ประสบผลสำเร็จ ได้แค่ไปถามความเห็น ของกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งเห็นต่าง เชื่อต่าง สุดท้าย ก็ต่างคิด ต่างทำ ตัวใครตัวมัน ตามยถากรรม

ขณะที่สังคมไทยล้มเหลวไปทุกด้าน เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม สังคม ลอกเลียนตะวันตก คิดอย่างตะวันตก เป็นเมืองขึ้น แต่หลงว่าอิสระ ล้มเหลว แต่หลงว่ารุ่งเรือง

บรรดานักคิด นักวิชาการ ชนชั้นนำในสังคม ที่เห็นภัยของ ลัทธิตะวันตก พยายามหาทางรอด ทางเลือก ให้กับสังคม ซึ่งก็คิดได้ ทำได้บ้าง แต่ยังต้องพึ่งทุน ที่สำคัญคือ ขาดพลังกลุ่มคน ทำอย่างทุ่มเท จริงจังเสียสละ ตามที่คิด อาจจะเพราะ ขาดผู้นำที่ทำจริง ขาดพุทธิปัญญาแท้ เจโตด้อย จึงเวียนกลับ ไหลตามกระแสสังคม

อันที่จริง ถ้าไม่เห่อตำรานอก พุทธศาสตร์มีคำตอบอยู่แล้ว ภาพนกกระจอกเทศ หัวมุดทราย เปรียบได้กับ ขาดปรโตโฆสะ ภาพเป็ดง่อย เปรียบได้กับ ขาดเอกีภาวะ ขาดเอกภาพ อันเนื่องจาก ศีล -ทิฐิ ไม่เสมอสมานกัน บ้างก็ศีลยังด่างพร้อยมาก แต่คิดจะทำงานใหญ่ อยากจะสอนคนอื่น ก็เละ เทวนิยมจึงเต็มบ้าน ภาพอิคารัส เปรียบได้กับการใช้ สัปปุริสธรรม การปฏิบัติตามหลัก มักน้อย สันโดษ ภาพนกฟลามิงโก เปรียบได้กับ ชุมชนชาวอโศกไง แต่เพราะอคติ จึงเห็นเป็นนกแร้ง

ชาวอโศกเป็นนักปฏิบัติธรรมที่บ่มเพาะ การลดละ เสียสละ มายาวนาน ตั้งแต่เป็นกลุ่ม คนเล็กๆ ไม่กี่สิบคน วิถีชีวิตแนว อัปปิจฉะ สันตุฏฐิ มักน้อย สันโดษ ขยัน กล้าจน ไม่สะสม มุ่งขัดเกลาตน สละลาภ สละยศ ให้จิตอยู่เหนืออำนาจ และ ผลประโยชน์ เหนือวัตถุนิยม ให้ได้มากที่สุด คัดเฟ้น เน้นการปฏิบัติ ให้เกิดผลจริงที่ตน ภายในชุมชน

เมื่อมวลมากขึ้น ก็เผื่อแผ่กว้างเกื้อไปสู่ สังคมรอบข้าง ขยายมากขึ้นตามมวล และประสิทธิภาพ ที่มากขึ้น จากการลดละ ของสมาชิก ไม่ระดมทุน ไม่รับบริจาค จากภายนอก ทำจากเล็ก ให้เกิดผลจริงขึ้นไป จนเกิดเป็นชุมชน ร้านค้า บริษัท โรงสี โรงเรียน ฯลฯ ที่ยังคงนโยบาย วิถีชีวิต มักน้อย สันโดษ ขยัน กล้าจน เสียสละ

การร่วมชุมนุมกับพันธมิตรฯ ก็ด้วยสำนึกในบุญคุณ ของแผ่นดิน เมื่อนักการเมือง ทำร้ายประเทศ ให้เสียหายหนัก มุ่งแต่กอบโกย ใช้อำนาจมิชอบ เพื่อตน-บริวารและพรรค หมายให้ นักการเมือง ได้สำนึกละอาย หมายให้ทุกภาคส่วน ของสังคมร่วมกัน ออกมาปฏิเสธ การทุจริตเช่นนี้ ของนักการเมือง เพื่อให้ธรรมเป็นธรรม อธรรมเป็นอธรรม อธรรมต้องหยุด ต้องระงับ

ยุทธการ ตาเมือนธม ๗-๘ ก.พ.ที่ผ่านมา จะบอกว่า เป็นปฏิบัติการ ฟ้าผ่าก็ได้ เพราะเป็น การตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ กะทันหัน ไม่ได้คิดว่า จะไปทำอย่างนั้น มาก่อน ทราบล่วงหน้า ๓ วันว่า คุณวีระ สมความคิด จะไปประท้วง การมาของฮุนเซน ที่เขาพระวิหาร แต่ไม่ทราบรายละเอียด ว่าเป็นอย่างไร อีกทั้ง แกนนำพันธมิตรฯ ก็ไม่เห็นด้วย

ขณะที่การก่อกวนยั่วยุของหางแดงถี่มาก และมีแนวโน้มจะรุนแรง เพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง คณะบริหาร ก่อนคดี ยึดทรัพย์ฯ จึงสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง กับการเคลื่อนไหวกลุ่มคน ในช่วงนี้

เช้าวันที่ ๕ ก.พ. ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณวีระ ผ่านรายการข่าวของ ASTV ทำให้สงสาร เห็นใจ ที่โดดเดี่ยว หากยังนิ่งเฉย เหมือนดูดาย ใจดำ ทิ้งพวกพ้อง ที่กล้าหาญ เสียสละ เพื่อแผ่นดินมาตลอด เช่นเดียวกับ กรณี พลตรีจำลอง ตัดสินใจคนเดียว ปักหลักพักค้าง หน้า ก.ล.ต. ใน ปี ๒๕๔๙ ประท้วง การนำเอา บริษัทน้ำเมา เข้าตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่คณะอื่นๆ กลับไปแล้ว ทำให้ญาติธรรม หลายท่าน จำต้องร่วมปักหลัก ประท้วงด้วย ทั้งๆ ที่ไม่ได้คิดมาก่อน

หลังฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณวีระ พ่อท่านฯ ให้ประสานญาติธรรม ไปช่วยเหลือ คุณวีระ การได้ฝึกกาย ฝึกใจกันมาแล้ว ทำให้ปรับเปลี่ยน เคลื่อนตัว ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนมีใจดวงเดียวกัน ภาวะอย่างนี้ ทิ้งกันได้อย่างไร แม้จะต้อง สุ่มเสี่ยงกับภัย นานา ที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อ ทุกรูปแบบ จากพาลชน

หลังยุทธการตาเมือนธม พ่อท่านฯพูดติดตลก เอ้า..ฝึกไว้ก่อน นี่แค่เขมร อีกหน่อย จะไปเจอกับ อเมริกา ... หลังคดี กรณีสันติอโศก พ่อท่านฯ เปรย ผ่านๆ "เถรสมาคม ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ ทุนนิยมต่างหาก คือคู่ต่อสู้ ที่แท้จริง" ถ้านำมาเชื่อมโยงกัน การต่อสู้กับ อเมริกา ย่อมยากกว่า เป็นร้อยเป็นพันเท่าแน่ ที่ผ่านมานี่แค่ แดงเดือด คุณทักษิณ ฮุนเซน ก็น่าทดท้อ ไม่น้อยแล้ว ประสาอะไร กับยักษ์ มหาอำนาจ จะเหนื่อยยาก ขนาดไหน

ปัญหาความขัดแย้งภายใน มีผู้พยายามประสาน ปรับความเข้าใจกัน ระหว่าง ผู้ที่ไม่เห็นด้วย กับการเคลื่อนไหวนี้ แต่ได้รับการปฏิเสธทุกครั้ง ส่อขาด ปรโตโฆสะ ดุจนกกระจอกเทศ เอาหัวมุดทราย สิ่งนี้เป็นอุทาหรณ์ สำหรับผู้นำ ในครั้งต่อๆไป การอ่อนน้อม ถ่อมตน ประสานกับ ผู้ที่สมควรประสาน และการมี ปรโตโฆสะ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการทำงานมวลชน หากขาดสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เราอาจจะ ได้งาน ได้ทิฐิ แต่ไม่ได้ใจคน


มีนาคม ๒๕๕๓
พระบารมี ตามกฎหมายสากล
ความมั่นคงแห่งชาติ

ต้นเดือนมีนาคม งานพุทธาภิเษกฯ ที่ราชธานีอโศก เป็นปีที่สอง แทนที่ศาลีอโศก พ่อท่านฯ ยังคงนำเอา หนังสือ "เปิดโลกเทวดา" มาอ่านอธิบายต่อ รูปพรหม อรูปพรหม วิโมกข์ ๘ อ้างอิง เชื่อมโยงหลายหมวด อวิชชา ๘ ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ ฯลฯ... คณะทำรายการ คนค้นฅน อุตสาหะ ติดตาม บันทึกภาพ กิจวัตรประจำวัน ของพ่อท่านฯ ตั้งแต่ลุกตื่นตีสาม ทำวัตรเช้า...

ขณะที่ผู้ดูแลความปลอดภัยเฝ้าระวัง เพราะได้ข่าวว่า เสธแดง ส่งคนเข้ามาในงาน พ่อท่านฯ เปรยกับญาติธรรม ที่มาทำหน้าที่ เฝ้าระวังนี้ว่า เขาก็ต้องทำอย่างนี้ เพราะเขายังไม่เข้าใจเรา เขามองว่า พวกเรา เป็นอีกฝ่ายหนึ่งกับเขา เราเอง ก็ทำหน้าที่ของเรา ไปตามปกติ เราไม่มีอะไรแอบแฝง ไม่มีอะไรซุกซ่อน อยู่แล้ว ไม่ต้องไปตื่นเต้น แตกตื่นอะไร แค่เฝ้าระวังไว้ ก็ทำไป...

๔ มี.ค. ๒๕๕๓ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก รายงานว่า เว็บไซต์ เสธ.แดง ดอทคอม (www. sae-dang.com) เปิดเผย รายชื่อ ๕๓ รายชื่อ บัญชีดำ ที่คนเสื้อแดง กาหัว เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ แนะนำว่า หากบุคคลเชื่อว่า ได้รับความเสียหาย จากข้อมูลดังกล่าว ให้เข้าแจ้งความ ดำเนินคดี กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายชื่อบุคคล ที่โดนพาดพิง ในเว็บไซต์ ได้แก่ ๑.กษิต ภิรมย์ ๒.แก้วสรร อติโพธิ ๓.กนก รัตน์วงศ์สกุล ๔.เครือข่ายแวดวง นักข่าวสื่อเห้ (ต้นฉบับ เป็นอย่างนี้) ๕.คำนูณ สิทธิสมาน ๖.จรัญ ภักดีธนากุล ๗.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ๘.จำลอง ศรีเมือง ๙.จารุวรรณ เมณฑกา ๑๐.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ๑๑.ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ๑๒.ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย ๑๓.แซมดิน เลิศบุศย์ ๑๔.ณรงค์ โชควัฒนา ๑๕.ดุสิต นนทะนาคร ๑๖.เทพชัย หย่อง ๑๗.ธีรยุทธ บุญมี ๑๘.ธีระ ธัญไพบูลย์ ๑๙.เนวิน ชิดชอบ ๒๐.นพดล กรรณิการ ๒๑.เปรม ติณสูลานนท์ ๒๒.ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ๒๓.ประสงค์ สุ่นศิริ ๒๔.ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ๒๕.ปราโมทย์ นาครทรรพ ๒๖.เปลว สีเงิน ๒๗.ประเวศ วะสี ๒๘. พิภพ ธงไชย ๒๙.โพธิรักษ์ ๓๐.ไพศาล.พืชมงคล ๓๑.ภูวดล ทรงประเสริฐ ๓๒.มาลีรัตน์ แก้วก่า ๓๓.รสนา โตสิตระกูล ๓๔.วัชระ เพชรทอง ๓๕.วีระ สมความคิด ๓๖.ศิริชัย ไม้งาม ๓๗.ศรัณยู วงษ์กระจ่าง ๓๘.สนธิ ลิ้มทองกุล ๓๙.สมศักดิ์ โกศัยสุข ๔๐.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ๔๑.สุริยะใส กตะศิลา ๔๒.สำราญ รอดเพชร ๔๓.สุทธิชัย หยุ่น ๔๔.สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (หนูแก้ว) ๔๕.สุเทพ เทือกสุบรรณ ๔๖.สุรพล นิติไกรพจน์ ๔๗.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ๔๘.หงา คาราวาน ๔๙.อัญชลี ไพรีรัก ๕๐.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ๕๑.อานันท์ ปันยารชุน ๕๒.อภิชาต สุขัคคานนท์ และ ๕๓.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า รายชื่อทั้ง ๕๓ คน ในเว็บไซต์ดังกล่าว เคยถูกโพสต์ มาก่อนหน้านี้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ถูกนำมาโพสต์ ซ้ำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หลังสื่อมวลชน ได้เผยแพร่ข้อความดังกล่าว ล่าสุดพบว่า ถูกลบ จากเว็บไซต์แล้ว

พ่อท่านฯดูข่าวนี้แค่ยิ้มขำๆ แล้วทำงานต่อ ไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจ เหมือนไม่ได้สนใจ ให้ความสำคัญอะไร

๗ มี.ค. ๒๕๕๓ คุณฟ้างาย คำอโศก โทรมาปรึกษาว่า ตั้งใจจะเดินจากเชียงใหม่ มากรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้อง ให้หยุดความร้ายแรง โดยส่วนตัว รู้จักทั้ง คุณทักษิณ คุณหญิงพจมาน เสธแดงและภรรยา ภรรยาของเสธแดง เป็นมะเร็ง ก็มารักษา กับดิฉัน... พ่อท่านฯ ทักให้คิด เดินแล้ว มันจะเป็นผลได้หรือ ลองปรึกษาหลายๆคนดู หากไม่เป็นข่าวใดๆ เดินก็เสียเปล่า...

๙ มี.ค. ๒๕๕๓ คุรุมิ่งหมาย โทรมาแจ้งว่า พันธมิตรฯอุบลฯ ดูรายการเมื่อวานแล้ว ตกใจว่า พ่อท่านฯ จะไปร่วมกับ เสื้อแดงหรือ ดีเจต้อย ก็ออกอากาศว่า โพธิรักษ์ ไม่มีทางไปแล้ว จึงจะมาร่วมกับเสื้อแดง ก่อนเข้ารายการ สงครามสังคม - ธรรมะการเมือง พ.ต.อ.ไอศูรย์ สิงหะเดช รองผู้การอุบลฯ ได้โทรมาถาม พ่อท่านฯ จะทำอย่างไร กับปัญหาบ้านเมือง ที่เป็นอยู่นี้ ทราบจากเสื้อแดงอุบลฯ เตรียมเปิดพื้นที่ ให้พ่อท่านฯ ไปร่วม ตนในฐานะเจ้าหน้าที่ อยากทราบว่า พ่อท่านฯ คิดจะทำอะไร เพื่อจะได้ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่วนตนเชื่อว่า พ่อท่านฯ คิดจะทำอะไร ก็เป็นประโยชน์ ต่อบ้านเมืองทั้งนั้น การชุมนุมของพันธมิตรฯ สำเร็จได้ก็เพราะ ชาวอโศก... ยังไม่ทันได้ตอบ พอดีต้องเข้ารายการก่อน

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๓ พ.ต.อ.ไอศูรย์ สิงหนาท รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัด อุบลราชธานี โทรมาสอบถาม แนวทางการเคลื่อนไหว พ่อท่านฯเผย หากเกิดจลาจล รุนแรง เจ้าหน้าที่ยุติไม่ได้ จะออกมา เพื่อหยุดความรุนแรง ให้เกิดความสงบ แม้จะถูกทำร้าย จากผู้ไม่หวังดี ก็จะไม่ตอบโต้ อหิงสา สงบ อย่างที่คานธี พาทำไว้... พ.ต.อ.ไอศูรย์ สิงหนาท กล่าว อนุโมทนาบุญ กับสิ่งที่ พ่อท่านฯ ทำ และ ปวารณาตน หากพ่อท่านฯ มีอะไร จะให้รับใช้ ที่อุบลฯ ขอให้บอกได้...

บ่ายวันเดียวกัน ได้รับจดหมาย EMS ส่งมาจากแก่งคอย สระบุรี จ่าหน้าซองถึง คุณแซมดิน เลิศบุศย์ ภายในซอง มีข้อความถึงคุณแซมดิน และแนบซองจดหมาย ปิดผนึก จ่าหน้า นมัสการพระคุณเจ้า สมณะโพธิรักษ์... ข้อความทั้งหมด เป็นตัวพิมพ์ ที่พอจะเปิดเผย ในบันทึกนี้ได้ บางส่วนดังนี้


 

๗ มีนาคม ๒๕๕๓
เรียน คุณแซมดิน เลิศบุศย์
เราดูรายการของอโศก เกือบทุกรายการ เป็นรายการที่ดี มีเนื้อหาสาระดี มีประโยชน์

เราทราบความตั้งใจจริงของชาวอโศก ที่อยากจะช่วยกอบกู้ ประเทศชาติ และจะช่วยทำให้ เกิดสันติภาพ ในประเทศไทย จะช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิด ความรุนแรง หรืออยากช่วยยุติ ความรุนแรง เราเห็นด้วยกับ การไม่ใช้ความรุนแรง ทหารจะพยายาม หาวิธีหลีกเลี่ยง การใช้กำลัง ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ผู้ก่อเหตุ จะสร้างความปั่นป่วน มากน้อยแค่ไหน ทหารติดตาม ความเคลื่อนไหว ของทุกกลุ่ม

คุณแซมดิน ประเมินสถานการณ์ วันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ว่าอย่างไร ก็อย่าประมาท กลุ่มทักษิณ มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มแยกกันทำงาน บัญชีดำ ไม่ได้เขียนขึ้นมาเท่ๆ ควรระวังกันให้มาก พระคุณเจ้า สมณะโพธิรักษ์ ก็ควรให้ความคุ้มครอง คุ้มกัน อย่าเชื่อแต่บุญอย่างเดียว การก่อ วินาศกรรม พุทธสถาน แต่ละแห่ง ควรเริ่มจัดเวรยาม คุ้มครอง อย่างต่อเนื่อง

เราฝากจดหมาย กราบนมัสการพระคุณเจ้า สมณะโพธิรักษ์ด้วย (ให้พระคุณเจ้า เปิดอ่านเอง)

...........................
(แม้จะเป็นนามแฝงแต่ขอสงวนไว้)๗ มีนาคม ๒๕๕๓
กราบนมัสการ พระคุณเจ้าสมณะโพธิรักษ์

ได้ฝากจดหมายมากราบเรียนบางอย่าง เพื่อทราบ และกรุณา เล่าให้ผู้อื่นฟังได้ เท่าที่จำเป็น

ได้ทราบว่าท่านมีเจตนาบริสุทธิ ที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ ให้พ้นวิกฤต ในครั้งนี้

มีข้อความบางอย่าง อยากเรียนให้ทราบ โดยตรง

ทหารไม่ได้นิ่งนอนใจกับการที่จะรับมือ กับกลุ่มที่ สนับสนุนทักษิณ ได้ประเมิน สถานการณ์ และกำหนด ยุทธวิธี ไว้เป็นขั้นตอน กรุณาเชื่อใจ

การที่มีข่าวว่า นายกอภิสิทธิ์ จะเดินทางไปต่างประเทศ นั้นคิดกันไว้ เป็นความจริง จริงตรงที่ จะเอาใคร มารักษา ความปลอดภัย ให้กับครอบครัวนายกได้ เพราะทหาร มีหลายกลุ่ม ตำรวจ ยิ่งไม่รู้เลยว่า ใครเป็นใคร คนที่ถูกมุ่งร้ายสูงสุด คือ นายกและครอบครัว ถ้าไปต่างประเทศ เพราะมีสาเหตุที่ ไปได้จะดีกว่า มีเรื่องแล้ว นายกออกนอกประเทศ สถานการณ์ จะเป็นอีกประเด็น ทันที คือ ทหาร (ไม่รู้กลุ่มไหน) จี้นายกออก อยากเป็นใหญ่แทน หรือ กลุ่มทักษิณ จับนายก เป็นตัวประกัน จี้ให้ยุบสภา หรือลาออก หรืออาจถูกตีตายได้

ทหารและตำรวจ จะไม่ปล่อยให้ผู้คิดร้าย มาทำลายบ้านเมือง เหมือนเดือนเมษา ปีที่แล้ว อาจไม่ทันควัน ทันที แต่จะไม่ปล่อยไว้นาน ไม่อยากให้กลุ่มดี เข้ามาปะปน จะทำให้เจ้าหน้าที่ ทำงานยาก และล่าช้า ถ้าเห็นว่า มาช่วยแก้สถานการณ์ ช้าเกินไป ค่อยออกกันมา ถ้าจะทำคือ รวมตัวกันไว้ ในที่ตั้งไว้ก่อน อย่ารีบออกมา ให้เวลาทหาร ตำรวจตั้งหลักบ้าง จะทำให้คน ไม่บาดเจ็บเลย ไม่ใช่เรื่องง่าย และ จะทำอย่างไง ให้เขาหยุดความรุนแรงด้วย ยิ่งยากมาก กรุณาเห็นใจ

(ความลับทั้งหมด) ประเด็นปฏิวัติ มีจริง ถ้าสถานการณ์ เลวร้าย เอาไม่อยู่ เพราะเขาคิดมาโจมตี ทุกรูปแบบ ไม่คิดจะมาด้วยสันติ ปลุกระดม จะให้เป็นสงคราม ครั้งสุดท้าย โดยเอาประชาชน ในกรุงเทพ และประชาชน ที่พามา (เสื้อแดง) เป็นตัวประกัน แต่การปฏิวัติ ไม่ได้ทำได้ง่ายๆ ทหารมีหลายกลุ่ม กลุ่มที่คุมอำนาจตัวจริง คือ......... .......... ขอให้ท่านเข้าใจ อย่าคิดว่า คนที่ทำปฏิวัติ อยากเป็นใหญ่ ทักษิณ มีบุญคุณ กับนายทหารหลายคน ทั้งคนดี คนเลว จึงเป็นเรื่องยาก ที่จะทำอะไร ก็ลูบหน้า ปะจมูก ไม่มากก็น้อย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ไว้ใจใครไม่ได้ ..........
.........

(ลับมากที่สุด) อยากบอกสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ในขณะนี้คือ ...........
....... ท่านอาจจะไม่เชื่อ แต่ขอให้ตรวจสอบกับข่าว เช่นที่ ร้านค้าของวัง คือ ร้านนายอิน ขายหนังสือเสื้อแดง ไม่ขายหนังสือล้มเจ้า เขาต้องการสื่ออะไร จึงทำอย่างนี้ ลองพิจารณาดู

ทหารจะพยายามรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ได้ เป็นเรื่อง สุดวิสัยจริงๆ จึงจะปฏิวัติ เพื่อความสงบสุข ของบ้านเมือง ทหารไม่คิด จะใช้ความรุนแรง ถ้ามีคนแต่งตัว คล้ายทหาร ตัดผมเกรียน เผาที่โน่น ระเบิดที่นี่ เป็นการสร้าง สถานการณ์ เพื่อให้ประชาชน เข้าใจผิด คิดว่าทำเอง เพื่อจะได้ทำปฏิวัติ เพราะทหารชุดนี้ ทหารจริง ไม่คิดทำลายชาติ ถ้าคิดทำ ทำได้นานแล้ว ไม่ต้องรอ มานาน ถึงเวลานี้ ทักษิณมั่นหมาย ให้ครั้งนี้ เป็นการต่อสู้ ครั้งสุดท้าย เสธ.แดง หนีตาย พา เคทอง มอบตัว เพราะกลัวตาย กลัวตายโดยไม่ทราบว่า ใครฆ่า อยู่ในคุกปลอดภัยกว่า การ์ด หัวหน้าการ์ด ของเสื้อแดง รอบนี้ ได้รับการฝึกการรบ มาอย่างดี มีนักฆ่ารับจ้างมาด้วย ทหารไทย ต้องแจกเสื้อเกาะ เข้ารักษาการ ในครั้งนี้ ท่านประมาณดู ก็แล้วกันว่า มันไม่ใช่เรื่อง มาเรียกร้อง ประชาธิปไตยธรรมดา ครั้งนี้ อาจต้อง ผ่าตัดประเทศ ครั้งใหญ่ เอามะเร็งร้าย ออกไปให้ได้ ถ้าหยุดมะเร็งร้าย ครั้งนี้ไม่ได้ คงต้องยกประเทศ ให้ทักษิณไป ขอให้พระคุณเจ้า กรุณาเข้าใจ ทหารชุดนี้ เป็นชุดสุดท้าย ที่จะพิทักษ์ ราชบัลลังก์ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล จริงๆ ทหารในกองทัพ เหลือไม่มาก เพราะทหาร ก็เป็นคนหลงเงิน หลงอำนาจ เป็นเรื่องธรรมดาของคน ยังไม่รู้เหมือนกันว่า จะสู้อำนาจเงิน ที่แพร่เข้ามา ได้มากเพียงใด พลาดก็ไม่มีที่อยู่ เหมือนกัน ทหารประเมิน สถานการณ์แล้ว ไม่ใช่การประท้วง อย่างบริสุทธิใจ มีวาระซ่อนเร้น มากกว่าที่คิด หลายร้อยเท่า ประมาทไม่ได้เลย ขอให้พระคุณเจ้าเห็นใจ เข้าใจ ทักษิณ ต้องการชนะอย่างเดียว ท่านจะทำอะไรก็ได้ แต่อย่าให้ ไปเข้าทางของ ทักษิณก็แล้วกัน ขอย้ำ ครั้งสุดท้ายว่า ถ้าทหารแพ้ รัฐแพ้ ครั้งนี้จะไม่มีใคร (คนของรัฐ ทหาร ตำรวจ) ออกมาช่วย ประเทศชาติอีกเลย เพราะทุกคน จะกลัวทักษิณ จะตามล้าง ตามล่า จนตายไป ข้างหนึ่งอย่างแน่นอน

กราบนมัสการ
.............................
(แม้จะเป็นนามแฝงแต่ขอสงวนไว้)


 

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ที่สันติอโศก พิธีรับกลด นักเรียนสัมมาสิกขา ที่จบ ม.๖ เพื่อความสะดวก ด้วยกันทุกฝ่าย เลี่ยงปัญหา ก่อนการชุมนุม ของเสื้อแดง

๑๔ มี.ค.๒๕๕๓ คุณเสถียร วิพรมหา นำพระสงฆ์ร่วมร้อยรูป ขึ้นเวที ผู้ชุมนุม เสื้อแดง ที่สะพานผ่านฟ้า ปะพรมน้ำมนต์ อ่านแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาล งดใช้ความรุนแรง... แล้วกล่าวพาดพิง ให้ร้าย สันติอโศก ดังที่เคยกล่าวมา... การชุมนุม ของพันธมิตรฯ ปี'๔๙ คุณเสถียร คนเดียวกันนี้ ได้แจ้งความที่ สน.ชนะสงคราม ให้ดำเนินคดี สมณะโพธิรักษ์ และคณะ ประพฤติตนเยี่ยง พระสงฆ์ แสดงพฤติกรรม ขัดต่อกิจวัตร และพระธรรมวินัย ของพระภิกษุสงฆ์ไทย คือมีการตั้งเต็นท์ ชุมนุมประท้วง ทำให้ประชาชน เข้าใจผิด คิดว่าเป็นคณะสงฆ์ เข้าร่วมเคลื่อนไหว ทางการเมือง ทำให้พุทธศาสนิกชน เสื่อมศรัทธา และเกลียดชังพระสงฆ์

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๓ ตีสี่ ที่เวทีเสื้อแดง สะพานผ่านฟ้า มีรายการตลก ชายร่างอ้วนมากๆ ไม่ทราบชื่อ กล่าวพาดพิง ธรรมะธรรโม ของพันธมิตรฯ มีไอ้จำลอง และ สันติอโศก ที่พาคนไปตายได้ทุกเมื่อ...

ช่วงสายวันเดียวกัน คุณเสถียร วิพรมหา และคุณสะอาด จันดี ขึ้นเวที กล่าวปราศรัยว่า ได้นำ พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป มาบริจาคเลือด เป้าหมายเดียวกับ คนเสื้อแดง

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๓ มีผู้ส่งจดหมายมาถึง พ่อท่านฯ ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งเตือนภัย ถึงวันชำระโลก ระบุปี และสถานที่ ทั้งไทยและเทศ ที่จะได้รับ ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว -เขื่อนแตก -น้ำท่วม -ภูเขาไฟระเบิด เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2012-2030 อีกฉบับหนึ่ง วิจารณ์ตำหนิ หลวงตามหาบัว - พระมหาวุฒิชัย - แม่ชีศันสนีย์ - ธรรมกาย -สันติอโศก นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงวีซีดี ที่แจกกันในที่ชุมนุม ของคนเสื้อแดง เกี่ยวกับสถาบันฯ ผู้ส่งเปิดเผยชื่อ นามสกุล และที่อยู่ อ้างเป็นประธาน ข้าราชการบำนาญ สกลนคร

๒๘ มี.ค. ๒๕๕๓ ที่สันติอโศกจัดงาน อังคารผู้ผ่านปัจฉิมวัย เพื่อหาเงินช่วยเหลือ การรักษาตัว ของท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ช่วงเช้า มีการเสวนา "ฤๅไทย จะไม่ถึงกวีศิลป์" มีท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ท่านจันทร์ และพ่อท่านฯ ร่วมเสวนา คุณยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ช่วยมาเป็น ผู้ดำเนินรายการ

๓๐ มี.ค. ๒๕๕๓ ได้รับโทรศัพท์จาก พ.ต.อ.ไอศูรย์ รองผู้การอุบลฯ สอบถามว่า ได้ข่าวว่า พ่อท่านฯ กับพันธมิตรฯ เตรียมการเคลื่อนไหว ขณะที่รัฐบาล กำลังเจรจา กับแกนนำ นปช. พ่อท่านฯ ปฏิเสธว่า ไม่ได้ปรึกษาจะเคลื่อนไหวอะไร และ เป็นคนละส่วน กับพันธมิตรฯ ที่ออกไปร่วมชุมนุม ก็เพราะเห็น สอดคล้องกัน พ.ต.อ.ไอศูรย์ แจ้งว่า หากพ่อท่านฯ คิดเห็น จะทำอะไร ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย ผมยินดี จะให้ความร่วมมือครับ


พึ่งพระบารมี ตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมายสากล
ความมั่นคงแห่งชาติ

หลังคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ทักษิณ ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท นปช.แดง ประกาศสงคราม ครั้งสุดท้าย แตกหัก และข่มขู่... กรุงเทพ จะกลายเป็น ทะเลเพลิง ๓๐ ชาติ เตือน เลี่ยงมาไทย...

ความอำมหิตของ นปช.แดงในอดีต ที่เชียงใหม่-อุดรฯ -พัทยา -หน้ารัฐสภาฯ -ชุมชนนางเลิ้ง และ ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฯ เกือบเอาชีวิตไม่รอด เลขานายกฯ ถูกทุบตีแขนหัก ทำให้หวั่นวิตกกันไปทั่ว ว่าจะเกิดความร้ายแรงอีก เพื่อฟอกผิด กลบคำพิพากษา คดียึดทรัพย์ฯ...

ทุนนิยมเติบโต ทุนกาลีเติบกล้า ครอบงำทุกภาคส่วน หนุนพาลโค่นอำมาตย์ ทั้งบนดิน -ใต้ดิน กดดัน ให้ยุบสภาฯ ด้วยอนาธิปไตย พวกมากลากไป ข่มขู่ คุกคาม เพื่อก๊วน ทุนกาลี กลับมายึดกุมอำนาจรัฐ

"แสดงหัวใจคนไทยรักชาติ" เป็นชื่อการเคลื่อนไหว เรียกร้อง หยุดยั้ง ความรุนแรง หากเกิดจลาจล พ่อท่านฯ ดำริจะนำพา ชาวอโศก ออกมาเรียกร้อง ขอให้หยุด ใช้ความรุนแรง แม้จะถูกทุบตี ทำร้ายอย่างใด ก็จะนิ่งสงบ ไม่ตอบโต้ ด้วยเชื่อว่า ธัมมัญญารังสี จะหยุดยั้ง ความเลวร้าย รุนแรงได้...

เสียงท้วงเตือน อย่าเพิ่งรีบออก รอให้รัฐทำหน้าที่ จนถึงที่สุดก่อน ไม่เช่นนั้น จะควบคุมสถานการณ์ ยากขึ้น หากชาวอโศก ถูกทุบตีทำร้าย แม้ชาวอโศก จะอหิงสา ไม่ตอบโต้ แต่คนที่ไม่ใช่ชาวอโศก เขาทนไม่ได้ ตอบโต้ นปช.แดง มันจะกลายเป็นชนวน ให้เกิดจลาจลทันที ชาวอโศก จะกลายเป็นเหยื่อ ของการสร้างสถานการณ์ ครั้งนี้ฝ่าย ความมั่นคง ได้เตรียมการรับ - รุกอย่างเข้มข้น ไว้แล้ว...

ระเบิดรายวัน เว็บไซต์เครือข่ายเสื้อแดง ส่อหมิ่นสถาบัน ทุกรูปแบบ ส.ส.แดง ป่วนสภาฯ จัดหามวลชน กดดันเพิ่ม หมายให้อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ หมดสภาพ ต้องยุบสภาฯ พาลาธิปไตย อ้างประชาธิปไตย ป่วนทั้งใน -นอกสภาฯ "ไพร่ - อำมาตย์" ถูกขุดขึ้นมาทำสงครามชนชั้น

รัฐบาลตั้งรับไปวันๆ สุภาพโอนอ่อน เปิดโต๊ะเจรจา ไม่บังคับใช้ กฎหมายที่ นปช. แดงละเมิด ส่อกบฏ หยาบร้าย ทั้งบนดิน ใต้ดิน ชั่วเกินจินตนาการ แต่รัฐกลับเกาะ มาตรฐาน เกินการอันควร รักษาภาพลักษณ์ผู้ดี ของตนมากเกิน จึงไร้สามารถ ปราบกบฏชาติ ตำรวจเกียร์ว่าง ทหารยอมถอยร่น อย่างไม่เคยมีมาก่อน

การปราศรัยยั่วยุรัฐ เสี้ยมมวลแดง ด้วยความเท็จ สองมาตรฐาน ไพร่-อำมาตย์ ทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง ของสังคมไทย ทุกรัฐบาล รัฐบาลทักษิณ ยิ่งก่อปัญหา มากกว่า คดีทุจริต ที่ศาลตัดสินแล้วก็มี ที่ยังค้างอยู่ ในศาลอีกอื้อ แต่มวลแดง กลับไม่เห็น มองผิด-ถูก แบบมาตรฐาน ของมวลแดง พระนับร้อย ที่ปักหลัก สนามหลวง สนับสนุนมวลแดง ก็ใช้มาตรฐานแดง เช่นกัน เมินคำสั่งห้าม ของสงฆ์ปกครอง

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี มจร. ให้ข่าวพระ ๑๗ รูป ถูกรัฐ ขึ้นบัญชีดำ ยืนยันว่า พระที่มาร่วม ไม่ยุ่งการเมือง แต่จะมาห้าม ไม่ให้ใช้ความรุนแรง ห้ำหั่นกัน...

พระมหาโชว์ ทัสสนีโย ที่ขึ้นเวทีเสื้อแดง หลายครั้ง จาบจ้วงหลายท่าน ด้วยถ้อยคำ หยาบโลน แต่ครั้งนี้ ไม่ปรากฏ สอดรับข่าว บัญชีดำ หรือแกนนำแดงห้าม?

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร (พี่ต่างมารดากับ จตุพร พรหมพันธ์) กล่าวว่า รัฐบาล ขาดเมตตา มองว่า เสื้อแดงคือศัตรู คิดจะใช้กำลัง ปราบปราม ส่วนอำนาจตุลาการ จิตต้องเป็นสากล และ มีพรหมวิหาร ๔ เพื่อไม่ให้ จิตสะสม ความไม่ดี เพราะการทำหน้าที่ของศาล ใกล้เส้นแบ่งนรก และสวรรค์ ดังนั้น การวินิจฉัยคดี จึงต้องวินิจฉัย ให้เป็นไป ตามกรรม และ บทบัญญัติ กฎหมาย ตุลาการ จะเอาอารมณ์ตัวเอง มาใส่ไม่ได้ ในสมัยพุทธกาล มีเรื่องของเปรต ๒ ตน เปรตตนหนึ่ง มีลูกอัณฑะใหญ่ เท่าลูกมะพร้าว เพราะสมัย เป็นมนุษย์ เป็นผู้พิพากษา กินสินบาท คาดสินบน ส่วนเปรตอีกตน มีเล็บยาวถึงหลัง เพื่อไว้จิกกิน เนื้อตัวเอง ทุกวัน นี่เป็นผลกรรม ที่เป็นผู้พิพากษา ตัดสินด้วยความ ไม่เป็นธรรม (ไทยรัฐ ๑๐ มี.ค.)

นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ อาจารย์ มจร. นำพระสงฆ์ ๓๐ รูป ขึ้นเวทีปราศรัย นปช.แดง เป็นครั้งที่ ๕ แถลงการณ์ ขอให้รัฐบาล ยุติการใช้สื่อของรัฐ สร้างความแตกแยก ในสังคม... แล้วกล่าวพาดพิง สันติอโศกว่า วันนี้สันติอโศก ก็ออกมาร่วมมือ กับรัฐบาล ในการล้มล้าง พระสงฆ์ไทย อย่างนี้ จะปล่อยให้รัฐบาล อยู่ได้อย่างไร ซึ่งตนทราบมาว่า รัฐบาล ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สันติอโศก ถึง ๔ พันล้านบาท เพราะฉะนั้น ขอเรียกร้อง ให้สำนัก พุทธศาสนาแห่งชาติ ไปดำเนินคดีกับ สันติอโศก ไม่ใช่มาดำเนินการกับ พระสงฆ์ไทย (ไทยรัฐ ๒๒ มี.ค.)

หลายเว็บไซต์ของเครือข่ายเสื้อแดง เช่น เว็บไซต์ไทบ้าน เผยแพร่ความเท็จนี้เช่นกัน บทความ เปิดปูมหลัง "สันติอโศก" ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย สรุปปูมหลัง กลุ่มคนเพี้ยน "สันติอโศก" หวังตั้งตน เป็นศาสดาองค์ใหม่ "โคไมนี่" ตั้งพรรค "เพื่อฟ้าดิน" ระบุ รัฐบาล"ทักษิณ" พลาดท่า คบคนพาล ประเคนงบกว่า ๔ พันล้าน ให้มารศาสนา ไปตั้งตัว สร้างอาณาจักร จนออกมาป่วนเมือง มาขออีก แต่ไม่มีงบประมาณให้ จึงโกรธ หัวฟัดหัวเหวี่ยง ! นั้นคือ ที่มาว่า ทำไม เมื่อปี ๒๕๔๘ จำลองถึงได้ถอนตัว จากการสนับสนุน...

ข่าวเท็จเช่นนี้ มวลแดง พระแดงเชื่อ ไม่สะดุด เห็นความพิกล ของข้อมูล ส่อเสียดนานา อาจารย์พระ อย่างมหาโชว์ และเมธาพันธ์ ที่สาธารณะ ยังมุสา ได้ปานนี้ แล้วในสถาบัน การศึกษาสงฆ์ จะปานไหน

เหยื่อประชาธิปไตย การบาดเจ็บล้มตาย ของทหาร และ นปช.แดง ในวันที่ ๑๐ เมษายน ที่ผ่านมา ล้วนเป็นเหยื่อของ วาทกรรม ประชาธิปไตย เป็นเหยื่อของ ความเชื่อ ผิด-ถูก ดี-ชั่ว ที่ต่างขั้ว หลงวาทะ หลงตรรกะ แต่พฤติกรรม เป็นอนาธิปไตย ไม่สร้างพื้นฐาน ความเป็นจริงในตน

ประชาธิปไตยไทย ๗๘ ปี วนเวียนอยู่กับรัฐประหาร -รัฐบาลโจร โพลทุกรัฐบาลทุจริต... เลือกตั้งโกง -รัฐบาลโกง -รัฐประหาร -เลือกตั้งโกง -รัฐบาลโกง -รัฐประหาร ซ้ำวนๆๆ มืดมนอนธการ แม้จะยุบสภาฯ เลือกตั้งใหม่ ในอีก ๓-๙ เดือนข้างหน้า ก็ตาม หากรัฐ ยังอ่อนนุ่ม ก๊วนกาลีทุน ยังปลุกปั่น หลอกใช้ชาวบ้าน อยู่อย่างนี้ ตำรวจ-ว่าง ทหาร-ปล่อยวาง สงครามประชาชน จะเกิด เช่น เนปาล อิหร่าน เขมร รัสเซีย ฯลฯ

ขอพึ่งพระบารมี ตามรัฐธรรมนูญ ผู้รู้หลายท่าน เห็นแสงรำไร ที่ปลายอุโมงค์ พ่อท่านฯ ก็เห็นเช่นนี้ อุตส่าห์เพียรอ่าน รัฐธรรมนูญไทย ๒๕๕๐ อธิบายอ้างอิง ผ่านการแสดงธรรม หลายครั้ง จำต้องขอพึ่ง พระบารมี ตามรัฐธรรมนูญ หยุดวิกฤต สงครามประชาชน...

เว็บไซต์เครือข่ายเสื้อแดง นำเอารัฐธรรมนูญของ ประเทศต่างๆ ที่มีสถาบันกษัตริย์ เทียบกับไทย เพื่อบอกถึง ความแตกต่าง ในหมวดกษัตริย์ว่า ไทยไม่สากล.. . หลงสากล หลงตรรกะ ฉวยเอาเฉพาะส่วน มาอ้างอิงเป็นหลัก แต่พฤติกรรม ทั้งหัว-หางแดง กลับละเมิดหลัก เสมอมา การอ้างรัฐธรรมนูญต่างชาติ ลวกๆ เว้นเปรียบที่มา ของรัฐธรรมนูญ และ ความเป็นจริง ของสถาบันกษัตริย์ที่ต่าง ข้ามความจริงของสังคม วัฒนธรรมที่ต่าง หมายให้ เป็นเพียง สัญลักษณ์ เช่น ต่างชาติ ติดกรอบ ประชาธิปไตยตะวันตก -เศรษฐิจทุนนิยม -วัตถุนิยม -GDP ฝังหัว -ไร้จิตนิยม จึงหมิ่น หยามสถาบัน หยามเศรษฐกิจพอเพียง เพราะติดจมกับ ทัศนะทุนโลกาภิวัตน์นิยม ล้มเหลว แต่หลงว่ารุ่งเรือง...

รัฐธรรมนูญของแต่ละชาติ เหมาะกับสังคมของ ชาตินั้นๆ หากเทียบกับ หลักสากล ความมั่นคงแห่งชาติ ที่เสมือน ธรรมนูญสากล ของนานาชาติ เป็นหลักใหญ่กว่า รัฐธรรมนูญของชาติ นานาชาติ ต้องให้ความสำคัญ ร่วมกันกว่า

หลักสากล ความมั่นคงแห่งชาติ หลักสากลที่เป็นความจริงแท้ (Reality) ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกฎหมายสูงสุด (Nation Security is Supreme Law) เหนือกว่า หลักนิติธรรม (The Rule of Law) เหนือกว่า กฎหมายหลัก คือ รัฐธรรมนูญ (Principal Law) เหนือกว่ากฎหมายสามัญ (Common Law)

โดยหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศ ได้รับรองไว้ ในหนังสือ International Law Vol.1 Peace โดย H. Laurterpacht Q.C.LL.D.F.BA. (Third Impression 1958) page 758-761 แปลว่า... "ทุกระบอบกษัตริย์ กษัตริย์ดำรงสถานะ เป็นตัวแทน แห่งอำนาจ อธิปไตยแห่งรัฐ ด้วยเหตุนี้ จึงทรงดำรงเป็น องค์รัฐฎาธิปัตย์ เป็นความจริง ที่กฎหมาย ระหว่างประเทศ ให้การยอมรับ ถึงแม้ กฎหมายภายในประเทศ จะมีข้อความ ที่แตกต่างกัน ในประเทศทั้งหลาย ประเด็นนี้ ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้น กฎหมายระหว่างประเทศ ให้ความยอมรับกับ ระบอบกษัตริย์ ทั้งหลาย มีอำนาจ ดังกล่าว เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่า ตำแหน่ง พระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏ ในรัฐธรรมนูญ จะมีความแตกต่างกัน และขึ้นกับกฎเกณฑ์ ที่กำหนดเอาไว้ ในรัฐธรรมนูญ ที่แตกต่างกัน ... ผลที่เกิดขึ้น ตามที่กล่าวไว้แล้ว ให้การยอมรับว่า ระบอบกษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะ ประมุขแห่งรัฐ อย่างแท้จริง และตลอดกาล ชั่วนิรันดร..."

เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงดำรงฐานะ เป็นตัวแทนแห่งอำนาจ อธิปไตยแห่งรัฐ และเป็นองค์ รัฎาฐิปัตย์ ทรงเป็นประมุข แห่งรัฐ (The Head of State) จึงทรงถือ ความมั่นคง แห่งชาติ คือ อธิปไตยของปวงชน เป็นกฎหมายสูงสุด (Supreme Law) อยู่เหนือหลัก นิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ (Principle Law) และรัฐธรรมนูญ อยู่เหนือกฎหมายสามัญ (Common Law) พระมหากษัตริย์ จึงทรงใช้กฎหมายสูงสุด โดยมีกองทัพ อันเป็นกำลัง เป็นฐานแห่งอำนาจ ปฏิบัติกฎหมายสูงสุด เพราะพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นจอมทัพ...

๑๔ ตุลาฯ'๑๖, ๖ ตุลาฯ'๑๙ และพฤษภาฯ'๓๕ เป็นตัวอย่างของ การใช้หลัก ความมั่นคง แห่งชาตินี้ เพื่อหยุดยั้งจลาจล ก่อนที่จะลุกลาม บานปลาย สูญเสีย ไปมากกว่านั้น หากไร้ศูนย์รวมใจ ไทยวันนี้ อาจแบ่งแยก การปกครอง เหนือ-ใต้-อีสาน หรือเข่นฆ่า แย่งอำนาจกัน ไม่สิ้น เช่นหลายประเทศ ที่ไร้ศูนย์รวมใจ

เพลโต "บ้านเมืองและมนุษยชาติ จะไม่มีทางหนีพ้น ความชั่วช้า เว้นเสียแต่ว่า ปราชญ์ จะได้เป็นกษัตริย์ หรือ ผู้ที่เป็นกษัตริย์ จะต้องศึกษาปรัชญา หรือ philosophy อย่างแท้จริง และเพียงพอ จนกลายเป็น ปราชญ์ อำนาจ ทางการเมือง และปัญญาบารมี จึงจะผนวกเข้าด้วยกัน เป็นหนึ่งเดียว แต่เดี๋ยวนี้ ทั้งสองอย่าง ไปคนละทาง ผู้ที่เลือกเพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีทางประสบ ความสำเร็จเลย"

ปรัชญา เพลโตนี้ บ้านเมือง จะพ้นวิกฤตได้ เมื่อกษัตริย์ ทรงภูมิปราชญ์ มีปัญญาบารมี และ ต้องมีอำนาจ ทางการเมือง

กษัตริย์ไทย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบัน ไร้อำนาจการเมือง ดั่งเดิม... รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก มาตรา ๗ "การกระทำใดๆ ของกษัตริย์ ต้องมีกรรมการราษฎร ผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วย โดยได้รับความยินยอม ของคณะกรรมการราษฎร จึ่งจะใช้ได้ มิฉะนั้น เป็นโมฆะ"

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หลายมาตรา ต้องผ่านประธานรัฐสภา เป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการก่อน บางมาตรา ให้ประธานรัฐสภา เรียกประชุมรัฐสภา เพื่อรับทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภา ประกาศให้ประชาชนทราบ บางมาตรา แม้จะให้ เป็นไปตาม พระราชอัธยาศัย แต่ก็ต้องให้ ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนาม รับสนอง พระบรมราชโองการก่อน...

พระราชอำนาจที่เหลือนิดน้อย ผนวกกับทัศนะ อย่าเอาการเมือง ไปรบกวนพระองค์ ทำให้ พระราชอำนาจ ยิ่งน้อยลงไปอีก แม้จะเพียงแค่ แสดงความคิดเห็น กับปัญหา บ้านเมืองใดๆ ก็เป็นเรื่องยาก ต้องระมัดระวังพระองค์ อย่างมาก

จริงอยู่ที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่มีแล้ว แต่ปรัชญา การปกครองที่ดีของ อริสโตเติล ๓ แบบมี Monarchy ราชาธิปไตย กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม จะปกครองบ้านเมืองได้ดี เป็นหนึ่งในแบบ การปกครองที่ดี สอดคล้องกับเพลโต สอดคล้องกับหลัก กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

และจริงอีก ที่การปกครองโดยคนหลายๆคน ย่อมดีกว่า คนเดียว อริสโตเติลกล่าวถึง Polity ปกครอง โดยคนจำนวนมาก ที่หลากหลาย อำนาจอยู่ในมือของ คนส่วนใหญ่ ถือเป็นการปกครอง ที่ดีที่สุด รองมาคือ Aristocracy อภิชนาธิปไตย ปกครองโดย กลุ่มคนดี จำนวนน้อย ที่มีธรรม มีความรู้ ความสามารถ

ส่วนการปกครองที่ไม่ดีมี Democracy กลุ่มคนจน จำนวนมาก มีอำนาจ เต็มไปด้วย การเรียกร้อง ใช้สิทธิเสรีภาพ มากเกิน จนบ้านเมือง ขาดความสงบ Oligarchy กลุ่มคนจำนวนน้อย ที่ปกครองอย่าง แอบแฝงธุรกิจ และอำนาจของตน Tyranny ทรราชย์ เผด็จการ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ คนเดียว กล่าวกันว่า รัฐบาลไทยที่ผ่านมา ดีสุดอย่างมาก แค่ระดับ Oligarchy มีคนดีปะปนบ้างเล็กน้อย ไม่ถึงขั้น Aristocracy ป่วยการกล่าวถึง Polity ซ้ำมิหนำ บางสมัยเป็น Tyranny ทรราชย์ด้วยซ้ำ แต่หลงว่า Democracy ประชาธิปไตย ที่อ้างๆกัน

"ประชาธิปไตยไทย ๗๘ ปี ได้สร้างนักการเมืองเลว ขึ้นมานับพัน" เป็นคำกล่าวของ พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ขณะที่ก๊วนทุนกาลี ก่อกบฏ ระเบิดรายวัน ละเมิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคามไปทั่ว จุดชนวน ก่อสงครามประชาชน ครั้งใหญ่ นายกฯ สุภาพ จนหมดสภาพบริหาร ตำรวจเกียร์ว่าง ผบ.ทบ. เอาตัวรอด ด้วยวาทกรรม "การเมือง ต้องแก้ด้วยการเมือง" กกต.มีมติ ยุบพรรคประชาธิปัตย์ พรรคร่วม ก็เคลื่อนไหว กดดันซ้ำ ให้แก้รัฐธรรมนูญ นักวิชาการนักธุรกิจ ก็กดดัน ให้ยุบสภาฯ นักวิชาการอิสระ และพันธมิตรฯ ก็ตำหนิ อ่อนแอ อ่อนหัด ตำรวจเอย ทหารเอย ก็พึ่งไม่ได้ ยามนี้น่าเห็นใจ นายกอภิสิทธิ์ จริงๆ ไม่รู้จะไปต่อ ได้อย่างไร...

หากพิเคราะห์ตามหลักการปกครองที่ดีของ เพลโต อริสโตเติล และหลัก ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกฎหมายสูงสุด (Nation Security is Supreme Law) ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถึงเวลาแล้ว ที่ท่านนายกฯ และผู้รักความเป็นธรรม ที่ยังเห็นคุณค่า ของสถาบัน ที่เป็นศูนย์รวม จิตวิญญาณ เห็นความเป็นปราชญ์ ของพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลฯ (Philosopher King) ช่วยกันหาทาง ให้พระองค์ ได้ใช้ พระราชอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และ หลักความมั่นคงแห่งชาติ (Nation Security is Supreme Law) แก้วิกฤตชาติ ครั้งนี้ด้วยเถิด ก่อนที่สงครามประชาชน จะลุกลาม จนยากจะหยุดยั้ง

สถานการณ์โลก-ธรรมยามนี้ ยิ่งชัดเจนกับหลัก อธิปไตย ๓ ของพระพุทธองค์ ธรรมาธิปไตย คือ การใช้ธรรมเป็นใหญ่ เป็นการปกครอง ที่ดีที่สุด เหนือประชาธิปไตย หรือ การให้คนหมู่มาก เป็นใหญ่ (โลกาธิปไตย) เหนือการใช้ตน เป็นใหญ่ (อัตตาธิปไตย) และพระราชอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ตามหลัก ความมั่นคงแห่งชาติ ที่กล่าวมานี้ ถือเป็น ธรรมาธิปไตย ที่จะหยุดวิกฤตนี้ เช่นกัน

ถ้าก๊วนกาลีทุน ปฏิเสธพระราชอำนาจ หยุดวิกฤต แล้วก่อ สงครามประชาชน ไปทั่วหล้า ถือเป็น วิบากกรรมของชาติ ที่มากไปด้วย มนุสสเนรยิโก (มนุษย์นรก) โทสะรุนแรง ฆ่าไทยด้วยกัน เพื่อทุนกาลี คลั่งประชาธิปไตยมายา มนุสสเปโต (มนุษย์เปรต) โลภมาก ไร้ภูมิพอเพียง หนุนทุนโลกาภิวัตน์ เป็นสรณะ หลงมาก-ใหญ่ -รวย-หรู-เลิศ จึงติดจม ตะวันตกนิยม ไร้จิตนิยม ผู้นำ ร้อย-พัน- แสนล้าน ส่อทุจริต ก็เห็นเป็นปกติ หยุด ปลุกระดมโฉง เฉงโฉ่ ฉาวเทอญ มนุสสดิรัจฉาโน (มนุษย์เดรัจฉาน) หลงอบาย -หลงกาม -หลงอัตตา -หลงทุนนิยม โง่ รับใช้ทุนกาลี ก่อมิคสัญญี ร้ายแรง สิ้นสุดแล้วเอยไทย


เมษายน ๒๕๕๓
อนาธิปไตยแดง

๑ เม.ย. ๒๕๕๓ บทบรรณาธิการ ไทยโพสต์ ได้จั่วหัวบทความ ทักษิณมีอะไรดี แล้วเนื้อหา กล่าวพาดพิง สันติอโศก บ้างเล็กน้อย แบบผ่านๆ...

เท่าที่ตรวจสอบบนเวทีคนเสื้อแดง มีทั้งนักวิชาการ จากธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่งเป็นหน้าเดิม ไม่กี่คน มีพระสงฆ์องค์เจ้า ที่เข้าใจว่า ลอกแบบ สำนักสันติอโศก ที่คณะสงฆ์บอยคอต ด้วยเหตุผล ไม่ใช่พระ ซึ่งปักหลัก ร่วมชุมนุม กับกลุ่มพันธมิตร ประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ตั้งแต่วันแรก ยันวันสุดท้าย มีผู้นำชุมนุม ตัวแทนภาคธุรกิจ อีกจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ใช่องค์กร ระดับประเทศ คนระดับนี้ ซึ่งสามารถแยกแยะดีชั่วได้ จงรักภักดี กับทักษิณ ชินวัตร ด้วยเหตุผลอะไร เป็นประเด็น ที่น่าศึกษา

บ่าย คุณเสถียร วิพรมหา ขึ้นเวทีเสื้อแดง กล่าวถึงพระสงฆ์ ที่มาร่วม ด้วยความห่วงใย พี่น้องจะได้รับ ความรุนแรง จากรัฐบาลอภิสิทธิ์ ต่างจาก สันติอโศก โพธิรักษ์ จำลอง ที่ไปยึดทำเนียบ ยึดสนามบิน... เรียกร้องให้ สำนัก พุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งเอาผิด โพธิรักษ์ เพราะไม่ได้เป็น พระแล้ว แต่งกายเลียนแบบพระ ทำให้สื่อ ต่างประเทศ เข้าใจผิดว่าเป็นพระ ได้แจ้งความ ให้ดำเนินคดีแล้ว เรื่องไปติดอยู่ที่อัยการ...

พลตรีจำลองแจ้งว่า ได้รับการติดต่อ จากผู้ใหญ่ที่เคารพ ท่านเห็นว่า รัฐบาล และทหาร ไม่ทำอะไร มองไม่เห็นใครแล้ว ขอให้พลตรีจำลอง ไปช่วยกลุ่ม ที่จะออกมา เรียกร้องรัฐบาล อย่าเพิ่งยุบสภาฯ ให้บังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังก่อน ที่สวนลุมพินี พรุ่งนี้ พลตรีจำลองไม่ได้บอกใคร จะไปคนเดียว ถ้าเขาให้ขึ้นพูดอะไร ก็คงต้องพูด แต่จะไม่ไปเสนอ ไม่ไปนำอะไรเขา...

ข่าวมติชนออนไลน์ คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ เสนอถวายฎีกาขอ รบ.เฉพาะกาล การเจรจา รัฐบาลกับ นปช. ไม่เป็นผล แก้ปัญหาไม่ได้ รัฐบาลอ่อนแอ ไม่สามารถรักษา ความสงบสุข ของบ้านเมืองได้ คนกลุ่มหนึ่ง ก่อความไม่สงบ รายวัน ประชาชน หมดความมั่นใจในรัฐบาล ทางออกที่ดีที่สุด ตอนนี้ ก็คือ ถวายฎีกา ให้พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย จัดตั้งรัฐบาล เฉพาะกาล ขึ้นมาบริหารประเทศ แทนรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากรัฐบาล ไม่สามารถ ที่จะควบคุม สถานการณ์ ได้แล้ว

๑๓ : ๐๙ : ๒๘ น. มติชนออนไลน์ สวีเดนปัดเนรเทศ "ทักษิณ" ตามคำขอ รบ.ไทย ชี้ ไม่ได้รับหนังสือ เป็นทางการ มีแค่ทูต-รมต. ไทยโทรศัพท์ถึง

๑๔ : ๕๗ : ๐๕ น. มติชนออนไลน์ แพทยสภาเตือน "พี่น้องมหิดล" ตรวจเลือดม็อบ พบเชื้อเอดส์ เข้าข่าย ทำผิดวิชาชีพ แพทย์ห่วง เลือดกระเด็นเข้าตา

๑๖:๑๓ น. เดลินิวส์ออนไลน์ รองอัยการสูงสุดแจง สั่งลุยอายัดเงิน "แม้ว" ตามธนาคาร ส่งกรมบัญชีกลาง

๒ เม.ย. ๒๕๕๓ ระหว่างรอเครื่องบินไปอุบลฯ ทบทวนถึง การที่พลตรีจำลอง จะไปร่วมกับ กลุ่มอาจารย์จุฬาฯ ที่สวนลุมพินี ฝ่ายอาจารย์จุฬาฯ อาจไม่ประสงค์ ให้พลตรีจำลองไปร่วม เพื่อสลัดภาพพันธมิตรฯ เพราะฝ่ายเสื้อแดง คุณจตุพร กล่าวโจมตีว่า กลุ่มนี้คือ พันธมิตรฯ ที่ดัดจริตมาเป็น ชมพู พ่อท่านฯ แจ้งข้อสังเกตนี้ ให้พลตรีจำลองคิด พอดีกับพลตรีจำลอง ไม่สามารถไปร่วมได้ เพราะทางกลุ่ม อาจารย์จุฬาฯ เลื่อนเวลาชุมนุมเร็วขึ้น ซึ่งมันกะทันหัน ไม่สามารถจัดหลีกเวลาได้ และ เหตุผลอื่นๆ อีก ๓ ข้อ พลตรีจำลอง จึงอาศัยข้อสังเกตนี้ เป็นเหตุผลที่ ๔ แจ้งกับผู้ใหญ่ ที่เคารพ ว่าไม่สามารถไปร่วมได้

๐๘.๐๐ น. น.พ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ และคณะ ๑๐ คน เสื้อสีชมพู เข้าพบนายอภิสิทธิ์ ยื่นหนังสือ สนับสนุน นายกฯ ไม่ให้ยุบสภา

๑๐.๐๐ น. นพ.เหวง โตจิราการ นายจรัล ดิษฐาอภิชัย นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ แกนนำ นปช. ส่งจดหมายเปิดผนึก หนังสือถึงนางฮิลราลี คลินตัน รมว. ต่างประเทศสหรัฐ ผ่านเอกอัคราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย เพื่อขอบคุณ ในความเป็นห่วง และยืนยันว่า การชุมนุมของ นปช. เป็นไปในแนวทาง ประชาธิปไตย และประจาน การทำงาน ของรัฐบาล

๑๓.๑๘ น. ขบวนของกลุ่มเสื้อแดงไป ยังสถานทูตสหรัฐฯ ผ่านหน้าสวนลุมพินี พบกลุ่มเสื้อชมพู ออกมาโห่ร้อง ขับไล่เสื้อแดง พร้อมโบกธงชาติ และถือป้าย ข้อความ "หยุดซักที อยากมีชีวิตปกติ" จากนั้น ทั้ง ๒ ฝ่าย ตะโกน ด่าทอกันไปมา ทำให้ตำรวจ ต้องตรึงกำลัง เพื่อกัน ไม่ให้เกิดการปะทะกัน

๑๔.๓๐ น. พล.ต.อ.วสิษฐ เป็นตัวแทนนำพานพุ่ม ถวายสักการะ ร.๖ ก่อนร่วมกันถวาย คำปฏิญาณว่า จะพลีกาย เพื่อปกป้อง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มิยอมให้คนชั่ว กระทำเหิมเกริม หยาบช้า จากนั้น นายจรัส สุวรรณมาลา อ่านแถลงการณ์ ใจความว่า ขอประณาม ผู้ที่ดึงสถาบัน พระมหากษัตริย์ ลงมาเกี่ยวข้องกับการเมือง ให้ร้ายสถาบัน พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่ง ของประชาชน ขอประณาม ผู้ใช้ และผู้ส่งเสริม ความรุนแรง หรือคอยชักใย ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น ความรุนแรง ทางการกระทำ หรือทางวาจา และขอสนับสนุน ให้คนรักกัน และไม่สร้าง ความจงเกลียด จงชัง แบ่งแยกชนชั้น ในสังคม สนับสนุนให้รัฐบาล ตัดสินใจยุบสภา ช่วงเวลาที่เหมาะสม และรัฐบังคับ ใช้กฎหมายได้รวดเร็ว และฉับไว และเที่ยงธรรม ขอให้ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ และกล้าหาญ

๑๕.๓๐ น. เกิดเหตุวุ่นวายบริเวณหน้า สวนลุมพินี เนื่องจาก มีคนเสื้อแดง ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ๑ คัน พร้อมติด สัญลักษณ์ นปช. เฉียดเข้ามาใกล้บริเวณ พื้นที่ชุมนุม ของคนเสื้อสีชมพู ๒ ครั้ง ซึ่งระหว่างนั้น คนเสื้อชมพู กำลังทยอยเดินทางกลับ เมื่อพบเข้ากับคนเสื้อแดง ก็คิดว่า คนเสื้อแดง เข้ามาก่อกวน จึงพากันกรูเข้าไป เข้าไปรุมทำร้าย ชายเสื้อแดง ตำรวจเข้ามาช่วยกันแยก

จับมือทำเว็บ นปช. โพสต์หมิ่นสถาบัน (แนวหน้า)

หมออ้างเทเลือด หมู-เอดส์ แดงเดือด-แฉกลับ (ข่าวสด)

๓ เม.ย. ๒๕๕๓ ม็อบแดงปิดราชประสงค์ บีบยุบสภา ศอ.รส. หวั่นบานปลาย พาดหัวข่าวไทยรัฐ

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ศอ.รส. แถลงข่าวว่า ที่ประชุม ได้มีการสรุป ข้อมูลข่าวสาร โดยการชุมนุม ของกลุ่มคนเสื้อแดง ขณะนี้ มียอดการชุมนุม ที่บริเวณ สะพานผ่านฟ้าฯ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐ คน แต่ยังมีกลุ่ม คนเสื้อแดง ทยอยเดินทางเข้ามา โดยคาดว่า อาจจะมียอดรวม ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน หรือ อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้... มีแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปะปนเข้ามากับ กลุ่มผู้ชุมนุม ประมาณ ๑๐-๑๕ คน ถือว่า เยอะแล้ว หากพูดคุยกันไม่รู้ และขณะนี้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สอบอยู่...

๑๑.๐๐ น.วันที่ ๓ เมษายน ระหว่างที่ขบวนคนเสื้อแดง เคลื่อนตัวเข้า สี่แยกปทุมวัน ด้านหน้า สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ ได้เกิดเหตุ คนไม่หวังดี ปาระเบิดปิงปอง ตกลง บนสวนหย่อม เกาะกลางถนน ทำให้การ์ด นปช. หลายสิบคน วิ่งกรู เพื่อเข้าไปสอบถาม ทหารและตำรวจ ที่เข้าเวร รักษาการอยู่ บริเวณสี่แยก แต่เมื่อตำรวจระบุว่า ไม่เห็นหมายเลขทะเบียนรถ ทำให้การ์ด นปช. ไม่พอใจ ต่อว่าตำรวจว่า "ไม่ให้ความเป็นธรรม" (มติชน)

๔ เม.ย. ๒๕๕๓ เช้านี้พ่อท่านฯมีอาการเจ็บแปล็บๆ บริเวณปลายเท้า อย่างที่เคยเป็น อาการ ปลายประสาท อักเสบ แก้ไขโดยการฉีด วิตามินบี ๑๒

วันแรกของงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๓๔ ที่ เฮือนศูนย์สูญ พ่อท่านฯ แสดงธรรม ก่อนนำกล่าว คำปฎิญาน สมาทานศีล ๘ กับผู้มาร่วมงาน อธิบายหลักปฏิบัติ มรรคองค์ ๘ อ้างอิงหนังสือ สมาธิพุทธ กล่าวถึง เศรษฐกิจทวนกระแส ถึงขั้นสาธารณโภคี ที่ฆราวาส ก็สามารถทำได้ ดังชุมชนต่างๆ ของชาวอโศก นี้นับเป็นปาฏิหาริย์หนึ่ง เสริมหลักตัดสิน พระธรรมวินัย ๘ และ หลักกถาวัตถุ ๑๐

มีการวางระเบิดบริเวณสะพานขาว และแยกเทวกรรม สร้างสถานการณ์ ให้ปั่นป่วน รุนแรง เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้

๙ นาฬิกา นายกอภิสิทธิ์ ออกอากาศทีวีพูล แจ้งให้ประชาชนทราบ ถึงเหตุการณ์ และการกระทำผิด ของผู้ชุมนุม โดยรัฐบาลพยายามทุกวิถีทาง เพื่อทำความเข้าใจ กับผู้ชุมนุม ที่ไม่สามารถยุบสภาฯ ได้ ตามข้อเรียกร้อง เพราะมีประชาชน จำนวนมาก ไม่เห็นด้วย กับการยุบสภาฯ

พาดหัวข่าวน.ส.พ. วันนี้....
- จ่อปิดเกมเลือด ไพร่แดงจับกรุงเทพฯ บูชายัญ-ขึงพืด 'ราชประสงค์' ลั่นแตกหัก (ไทยโพสต์)
- 'กทม.'ธุรกิจพังยับ ชี้ยืดเยื้อสูญหมื่นล. (ไทยโพสต์)
- งัดกม.มั่นคงไล่ม็อบ พ้นราชประสงค์ (ไทยรัฐ)
- โพลล์เผยประชาชนเกินครึ่ง ไม่สบายใจ คนไทยทะเลาะกัน (ไทยรัฐ)
- พึ่งอำนาจศาล ไล่ม็อบแดง รัฐขู่สลายชุมนุม (ไทยรัฐ)
- มาร์คพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับเสื้อเหลือง-เสื้อแดง หาทางออก แม้วไม่เกี่ยว ปัดซื้อเวลา ประชามติ แก้รธน. (มติชน)

๒๓.๓๐ น. คนร้ายขว้างระเบิด บริเวณประตู ด้านหน้า สถานีวิทยุโทรทัศน์ เอ็นบีที

๒๓.๓๐ น. ระเบิดที่ลานจอดรถ ด้านข้างสถาน อาบอบนวด โพไซดอน ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขต ดินแดง กทม. เบื้องต้น ตำรวจสันนิษฐานว่า เป็นระเบิด แสวงเครื่อง

๕ เม.ย. ๒๕๕๓ เช้านี้พ่อท่านฯลุกตื่น บอกเล่าอาการ เจ็บแปล็บๆ ที่หลังเท้าซ้าย ยังคงมีอยู่ เมื่อคืน ก็มีอาการ แทบจะทุกวินาที ก็เลยสะกดใจชั่งมัน แล้วหลับไป ทั้งๆที่รู้สึก เจ็บแปล็บอย่างนั้น

ทำวัตรเช้าก่อนเข้าสู่เนื้อหา เปิดโลกเทวดา ต่อจากงานพุทธาฯ... หน้า ๑๙๔ เนื้อหาเกี่ยวกับ มโนมยอัตตา วิญญาณ... พ่อท่านฯกล่าวถึง การเมืองอาริยะ ธรรมาธิปไตย เหนือประชาธิปไตย เหนืออัตตาธิปไตย ในหลวงทรงเป็นผู้มี ธรรมาธิปไตย สูงกว่าบรรดา นักการเมือง และพรรคการเมือง ปัจจุบัน สมควรอย่างยิ่ง ที่จะมอบ ความไว้วางใจ ให้พระองค์แก้ปัญหาบ้านเมือง ที่กำลังวิกฤตอยู่

หลังบิณฑบาตเสร็จ คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แจ้งว่า ฝ่ายความมั่นคง มองว่า นายกฯ อ่อนเกิน ไม่เหมาะกับ สถานการณ์ อาจเป็นเพราะ ไม่กล้าให้อำนาจทหารเต็ม เกรงจะถูกปฏิวัติ เมื่อฝ่ายบริหาร และนิติบัญญัติ พึ่งไม่ได้ ทำอย่างไร จะไปถึงจุดที่ ในหลวงได้ทรงใช้ พระราชอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓,๗,๑๐๘ ข้อมูลล่าสุด ที่เพิ่งได้รับ คือ หลักสากลความมั่นคงแห่งชาติ หลักสากลที่เป็น ความจริงแท้ (Reality) ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกฎหมายสูงสุด (Nation Security is Supreme Law) เหนือกว่า หลักนิติธรรม (The Rule of Law) เหนือกว่ากฎหมายหลัก คือ รัฐธรรมนูญ (Principal Law) เหนือกว่า กฎหมายสามัญ (Common Law) ..... นี้เป็นทางออกหนึ่ง ที่สังคมควรได้ไตร่ตรอง

บ่ายสองโมง ญาติธรรมที่เป็นแกนหลัก ในการเคลื่อนไหว มาพบพ่อท่านฯ เปิดประเด็น ถึงปัญหา บ้านเมือง ขณะที่รัฐธรรมนูญ ได้ให้พระราชอำนาจ ในหลวงสามารถ ยุบสภาฯได้ แต่พระองค์เป็น นักประชาธิปไตย ที่ดี สุภาพ เคารพในอำนาจ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น จึงไม่ทรงใช้เลยสักครั้ง ทั้งๆที่ หลายๆ ครั้ง จะใช้ก็ได้ บ้านเมืองขณะนี้ อำนาจนิติบัญญัติ และบริหาร วิกฤตแล้ว เหลือเพียง อำนาจตุลาการ ที่สามารถดำเนินการ ให้พระองค์ได้ทรงใช้ พระราชอำนาจ แก้ไขวิกฤตชาตินี้ได้ ทุกท่านเห็นพ้อง แต่ติดที่จะทำอย่างไร

๑๘.๒๕ น. ศาลแพ่ง มีคำสั่งให้ยกคำร้อง โดยพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริง จากการไต่สวน ฟังได้ว่า การกระทำของ แกนนำทั้ง ๕ และผู้ร่วมชุมนุม กระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร เป็นการใช้ สิทธิเสรีภาพ การชุมนุม ที่เกินกว่าขอบเขต ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และ ๖๓ บัญญัติไว้

๒๓ : ๓๐ : ๐๒ น. มติชนออนไลน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จี้รัฐ บังคับใช้กฎหมาย อย่ารอปัญหาลุกลาม ถ้าไม่ทำอะไร เหมือนระฆัง ไม่มีลูกตุ้ม

- จุดไฟ! เย้ยให้จับ ไม่คืนแยกราชประสงค์ 'เทือก' ฟ้องศาล อัปเปหิ (ไทยโพสต์)

- ผอ.วชิระแถลงยืนยัน เลือดเสื้อแดง มีน้ำปน -พบเชื้อเอดส์ -ไวรัสตับเพียบ เปิดเผย เพราะเป็นเรื่อง สาธารณะ (มติชน)

๖ เม.ย. ๒๕๕๓ ลูกสาวญาติธรรมคนหนึ่ง จะไปอยู่ต่างประเทศ ได้มากราบ นมัสการ และสนทนา ซักถาม ทำไมพ่อท่านฯ ถึงเอาตัวเข้าไป กับบ้านเมือง ขนาดนี้ ประวัติศาสตร์โลก รัสเซีย ฝรั่งเศส สถาบันกษัตริย์ล้ม ถึงอย่างไร ก็ต้องเกิด การเปลี่ยนแปลง เธอบอกว่า แต่ก่อนเธอเป็นแดง เคยทำงาน กับคุณทักษิณ ท่านทำงานเร็ว ไม่เรื่องมาก แต่ฟังท่านโฟนอินท์ ช่วงหลังๆนี่ เปลี่ยนไปเยอะ โครงการต่างๆ จะไปเอาเงินจากไหน มาใช้ขนาดนั้น...

การเคลื่อนขบวนของ นปช.แดง ไปตามถนนต่างๆ ผ่านเจริญกรุง ชาวบ้านออกมา ตะโกนไล่ ดีที่การ์ดแดง ช่วยกันห้าม กันมวลชนของเขา ไม่ให้เข้าไปทำร้าย น่าอึดอัด กับสภาพบ้านเมือง ปัจจุบัน ยังไม่รู้จุดยุติ จะเป็นอย่างไร

๐๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่เก็บขยะของ กรุงเทพมหานคร พบวัตถุ ต้องสงสัย คล้ายวัตถุระเบิด บริเวณ ใกล้ทางเข้า ประตูใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๓๐ น. นพ.เหวง โตจิราการ และนาย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นำเสื้อแดง ไปประจัญหน้า ตำรวจ -ทหาร ที่หน้าสถานี รถไฟฟ้า ราชดำริ ตำรวจ - ทหาร เริ่มถอยร่นเรื่อยๆ ขณะที่คนเสื้อแดง เริ่มผลักดันหนัก มีการตะโกน ต่อว่าต่อขาน เจ้าหน้าที่ จนเกิดการ กระทบกระทั่ง เป็นระยะ หนักเข้า ก็ขว้างปา ขวดน้ำ และสิ่งของ ใส่เจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีใคร ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

๑๐.๓๕ น. กลุ่มเสื้อแดงประมาณ ๑,๐๐๐ คน พยายาม ผลักดันตำรวจ ชุดปราบจลาจล ๒ กองร้อย พร้อมรถ ควบคุม ผู้ต้องขัง ๖ คัน ออกจากแยกชิดลม ตัดถนนวิทยุ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ชุมนุม จากแยกประตูน้ำ เคลื่อนโอบล้อม กำลังตำรวจ จนติดอยู่ กลางวงล้อม และใช้ตีนตบ และโห่ไล่ ให้ออกไป ในที่สุด ตำรวจยอมถอน กำลังทั้งหมดออกไป

๑๑.๐๐ น. ศอ.รส. แถลงไม่ปราบปราม หรือสลายการชุมนุม เพียงแต่เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ กดดันผู้ชุมนุม เพื่อมิให้ออกจาก แยกราชประสงค์ ไปดาวกระจายที่อื่น

๑๓.๐๐ น. นพ.เหวง โตจิราการ นำขบวนเคลื่อนไปผลักดัน กำลังตำรวจ-ทหาร ที่ตั้งจุดสกัด ที่สวนลุมพินี ด้านถนนวิทยุ และให้อาสาสมัคร จำนวนหนึ่ง ยึดรถฉีดน้ำของ กองทัพบก ๔ คัน รถหุ้มเกราะอีก ๑ คันไว้ เพื่อป้องกัน ไม่ให้นำมา สลายการชุมนุม จากนั้นได้ปิดประตู สวนลุมพินี ด้านถนนวิทยุ ไม่ให้ตำรวจ - ทหารออกมา

๑๕.๓๐ น. ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ถนนเศรษฐศิริ ซึ่งในวันนี้ มีการทำบุญ วันเกิดพรรค ครบรอบ ๖๔ ปี ปรากฏว่า มีคนร้ายก่อเหตุ ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ชนิด เอ็ม ๗๙ เข้ามาตกที่บริเวณ ลานจอดรถ

- แดงป่วน ๑๑ จุดเย้ย ศอ.รส. (ไทยรัฐ)

- ไฟเขียวสลายม็อบ ศาลยัน กอ.รมน.มีอำนาจ แดงเหิมวันจักรี ยึดถนน ๑๑ สาย (ไทยโพสต์)

- ประธานศาลปกครองสูงสุด จี้รัฐบังคับใช้กฎหมาย อย่ารอปัญหาลุกลาม ถ้าไม่ทำอะไร เหมือนระฆัง ไม่มีลูกตุ้ม (มติชน)

๗ เม.ย. ๒๕๕๓ หลังทำวัตรเช้า ทราบข่าวระเบิดรายวัน ในกรุงเทพฯ มีหลายจุด เป็นการกดดัน รัฐบาล ประสานกับ การชุมนุมของเสื้อแดง ออกแปลกใจกับ นักวิชาการ ปัญญาชน ที่ร่วมต่อสู้กับเสื้อแดง ด้วยอุดมการณ์จริงๆ ทั้งไม่นิยม ความรุนแรง ไม่สะดุดใจบ้างเลยหรือ นี่ผิดหลัก การต่อสู้ ที่เป็นธรรมแล้ว

ได้รับโทรศัพท์จาก คุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แจ้งว่า ตรวจสอบ แน่ชัดแล้ว การชุมนุมของ เสื้อชมพู ที่สวนลุมพินี เป็นการประสานรับลูก ต่อจากรัฐบาล เพื่อต้องการ กลบกระแส คืนพระราชอำนาจ... ตำรวจทหาร เขามองนายกฯ ลอยตัว ได้แต่สั่ง ไม่รับผิดชอบ ตำรวจทหาร จึงเลือก ที่จะไม่ปฏิบัติ ให้เด็ดขาด ...สักพักต่อมา ญาติธรรมอีกคน ได้ข่าวจาก สส.ปชป.ท่านหนึ่ง กล่าวทำนอง เดียวกันว่า ทหารมองนายกฯลอยตัว ไม่รับผิดชอบ ทหารบางส่วน เตรียมปฏิวัติ....

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. กลุ่มเสื้อแดง โดยตอนเช้า แกนนำหลัก เป็นเจ๋ง ดอกจิก นำกลุ่มผู้ชุมนุม ปิดล้อมรัฐสภา โดยปิดล้อมลักษณะ ไม่ให้เข้าออก ให้ออกเฉพาะ พรรคเพื่อไทย กับเจ้าหน้าที่รัฐสภา พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ให้ออก โดยจะมีความผิด ฐานข้อหาหน่วงเหนี่ยว ทำให้เสียเสรีภาพ และ ข่มขืนใจ และหลังจากนั้น เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอริสมันต์ นำกลุ่มเสื้อแดง บุกรุกรัฐสภา นำรถพังประตูเข้าไป มีความผิด เรื่องร่วมกันบุกรุก อีกข้อหาคือ การเข้าไปยึดอาวุธปืน ของชุด รปภ. และทำร้ายร่างกาย สารวัตรทหาร ผิด ๒-๓ ข้อหาด้วยกัน ในส่วนบุกรุกนั้น นายอริสมันต์ สั่งการชัดเจน มีความผิดเรื่อง ผู้ใช้จ้างวาน สั่งการ มีโทษเท่ากัน

๑๘.๐๕ น. ที่ ศอ.รส. นายอภิสิทธิ์ พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมกันแถลงว่า ที่ผ่านมา รัฐบาล ไม่สามารถระงับ ยับยั้ง การชุมนุม และการชุมนุม เคลื่อนไหว พัฒนาไปสู่ การกระทำ ที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิด ความเดือดร้อน กับพี่น้อง ประชาชน กระทบเศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวาง และกระทบ ความเชื่อมั่น ของต่างประเทศ ในประชาคมโลก รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมาย แต่มีการขัดขืน และ พัฒนาการชุมนุม ที่ผิดกฎหมาย มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วง ๒ วันที่ผ่านมา วันนี้ยังมีการบุกรุก เข้าไปที่รัฐสภา จึงเชิญครม. ประชุมกรณีพิเศษ ที่ประชุมมีมติ ให้ประกาศ สถานการณ์ ฉุกเฉิน ร้ายแรง ในกทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง ตามพ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เห็นชอบ ออกข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง และมติจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่งตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผอ. ศูนย์ฯ

รายการภาคค่ำ ปกติจะเป็นการสนทนา สัมภาษณ์ปฏิบัติกร วันนี้เริ่มนิมนต์ พ่อท่านฯ เทศน์รายการ "สงครามสังคม ธรรมะการเมือง" แทน จนจบงานปลุกเสกฯ

๘ เม.ย. ๒๕๕๓
- บึ้มห้องผบ.ทบ. เอ็ม๗๙ ถล่มยับ (ข่าวสด)
- สลาย! นรกป่วนกรุง รัฐงัด พรก.ฉุกเฉิน ทุบแก๊งแดงตีโต้ขู่ยึด ศาลากลาง (ไทยโพสต์)
- สหรัฐฯประนามเสื้อแดงบุกรัฐสภา ไม่ถูกต้อง (กรุงเทพธุรกิจ)
- ๓๐๓ นักวิชาการ ประณามเสื้อแดงชุมนุม-ระบุยุบสภา ไม่มีเหตุผล (กรุงเทพธุรกิจ)

๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ข่าวเช้า รัฐบาลพยายามควบคุมพื้นที่ การชุมนุม ตั้งด่าน ตรวจสอบอาวุธ ตรวจบัตรประชาชน ของผู้จะเข้าร่วมชุมนุม แจ้งเตือน ให้ทราบว่า กระทำผิดกฎหมาย หากยังประสงค์ จะเข้าไปร่วมชุมนุม ก็ปล่อยให้เข้าไป เพราะเป็นสิทธิ์...

ศาลอนุมัติหมายจับ แกนนำเสื้อแดง ๗ คน ที่ไปปิดล้อม รัฐสภาฯ และสถานีดาวเทียม ไทยคม
ส.ส. เพื่อไทย ที่นำเข้าไปในสภาฯ และ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่พกปืนในสภาฯ...

ข่าวอีกชิ้นหนึ่ง เมื่อคืนทีวีเสื้อแดง ออกอากาศได้อีก โดยไปใช้สัญญาณ การถ่ายทอด ในกัมพูชา... แต่เมื่อเราเปิดดู จากสัญญาณดาวเทียม ที่เคยดูได้ ยังคงจอดับอยู่ ในเช้านี้ ไม่รู้ว่า ข่าวที่สื่อทีวีรายงาน เป็นจริงในช่วงเมื่อคืน แต่ดับหายไปแล้ว ในเวลาต่อมา จนถึงเช้านี้

๑๔.๔๐ น. สถานีดาวเทียมไทยคม ลาดหลุมแก้ว กลุ่มคนเสื้อแดง พากันกรูเข้ารื้อ รั้วลวดหนาม และปาก้อนดิน ก้อนอิฐ รวมทั้งท่อนไม้ ขวดน้ำ จำนวนมาก จนทหาร ต้องถอยร่นเข้ามา ในบริเวณรั้วชั้นใน ขณะที่ประตูด้านหน้า ทางเข้าสถานี กลุ่มคนเสื้อแดง ได้ฮือ พังแนวรั้วลวดหนาม และ รั้วทางเข้า สถานีเข้ามา กดดันจนทหาร ต้องล่าถอย และเกิดปะทะกันเล็กน้อย กับคนเสื้อแดง ระหว่างนั้น ได้มีผู้ชุมนุม ใช้ท่อนไม้ เข้ารุมทุบตี ทหารพลขับ ที่ติดอยู่ ในรถบรรทุกทหาร ที่จอดอยู่ ในสนามหญ้า หน้าอาคาร ด้วยความโกรธแค้น

ขณะที่แยกราชประสงค์ ตำรวจเคลื่อนไหว เข้ามาสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ เป็นจำนวนมาก พร้อมกับชุด และอุปกรณ์ สลายการชุมนุม แต่เหมือน ไม่ใช้ความสามารถ เต็มที่ ยอมถอยให้กับผู้ชุมนุม

๒๐.๓๐ น. นายวีระ ขึ้นเวทีปราศรัย ที่ราชประสงค์ว่า การเรียกร้อง สิทธิเสรีภาพ ของคนเสื้อแดง คืนจาก รัฐบาลเผด็จการ ถือว่าประสบความสำเร็จ การต่อสู้ เกือบเดือน ของคนเสื้อแดง ประเมิน คนเข้าออก ได้หลายล้านคน ตนพร้อมจะสู้ เพื่อล้างอธรรม ออกจากบ้านเมือง พร้อมสถาปนา รัฐไทยใหม่ ให้ทุกคน มีความเท่าเทียมกัน คนเสื้อแดง มีทางเลือก ให้กับรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๒ ทาง คือ แบบอังกฤษ ที่ประกาศยุบสภา หรือแบบ สถานสาธารณรัฐคีร์กีซ ที่ถูกยึดอำนาจ และรัฐมนตรี ถูกเท้าประชาชน เหยียบตาย

- แดงดีเดย์ ๙ โมง ลุย ๑๐ จุด ดิ้นเปิดพีทีวีใหม่! (ข่าวสด)

- ม็อบแดงรวมพล โต้ ศอฉ. บุกราบ ๑๑ -ไทยคม (ไทยรัฐ)

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน ของประเทศอังกฤษ รายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในสถานที่ชุมนุม ของกลุ่มคนเสื้อแดง ในกรุงเทพฯ มักแสดงท่าที เห็นอกเห็นใจ ต่อบรรดาผู้ชุมนุม กระทั่ง นักวิเคราะห์บางราย ระบุว่า ได้เกิด ความแตกแยกขึ้น ในหมู่เจ้าหน้าที่ ความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะ ในกรณีของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งส่งผลให้ รัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่อาจบังคับ ใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมจัดการ กับกลุ่มคนเสื้อแดง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๓
๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ ผบก.ภ.จ.น่าน พร้อมตำรวจ นอกเครื่องแบบ ๒ นาย นำหมายจับ ๓ แกนนำ นปช. มี นายวิภูแถลง พัฒนภูไทย นายวรพล พรหมิกบุตร และนายประมวล ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก มาประสานกับ แกนนำคนเสื้อแดง บริเวณหลังเวที คนเสื้อแดง ที่แยกราชประสงค์ เพื่อขอตรวจสอบว่า บุคคลทั้ง ๓ ในหมายจับ อยู่หลังเวที กลุ่มคนเสื้อแดงหรือไม่ ขณะแสดงบัตรตำรวจ ให้แกนนำ นปช.ตรวจสอบ นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์ แกนนำ นปช. ได้เข้ามาตะโกน บอกว่า นายตำรวจ คนนี้ ถูกพักราชการแล้ว อย่าไปฟัง เขาไม่มีสิทธิ์ เอาหมายจับ มาจับ หลังจากที่ นายวรวุฒิพูดจบ กลุ่มผู้ชุมนุม ที่ยืนอยู่ข้างๆ พล.ต.ต.เฉลิมพันธ์ ได้ฮือเข้าไป จะรุมทำร้าย เหตุการณ์ ทำท่าจะบานปลาย ทำให้การ์ด นปช.ได้เข้าไปห้าม และนำตัว นายตำรวจทั้ง ๓ ออกจากที่ชุมนุม และระหว่าง ที่การ์ด นปช. นำตัวออกไปนั้น ก็มีกลุ่มเสื้อแดง นำขวดน้ำ มาปาใส่ พร้อมทั้งเอามือตบหัว ซึ่งทำให้การ์ด นปช. ตะโกนว่า เป็นแดงปลอม พร้อมทั้งรุมทำร้าย กลุ่มเสื้อแดง ดังกล่าวทันที

๑๒:๐๐ น. ถล่มเอ็ม ๗๙ ใส่กองปราบปราม รั้วสังกะสี แคมป์คนงานก่อสร้าง -เสาไฟ เสียหาย หลังออกหมายจับ แกนนำ"แดง" ตร. ปิดปากเงียบ ไม่ตอบสื่อ

๑๒.๕๕ น. นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนำคนรักอุดรฯ พร้อมด้วยแกนนำ กลุ่มรักเชียงใหม่๕๑ เดินทางจาก สะพานผ่านฟ้า มาชุมนุมหน้าประตู กองทัพภาคที่ ๑ แยกวัดเบญจมบพิตรฯ ถ.ราชดำเนินนอก และพยายาม บุกเข้าไปภายใน โดยอ้างว่า ได้เดินทางมา กดดันไม่ให้ทหาร ออกมาปฏิบัติหน้าที่

๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำ และแก๊สน้ำตา ยิงออกจาก กองทัพภาคที่ ๑ ปิดประตู พร้อมขึงรั้วลวดหนาม กันไว้

๑๔.๐๐ น. ทหารทยอยยึดถนนราชดำเนิน ได้บางส่วน โดยตรึงกำลัง ตามสี่แยกต่างๆ ตั้งแต่ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๑ แยกมิสกวัน และสะพาน มัฆวานรังสรรค์ กลุ่มเสื้อแดง ต่างถอยร่น ไปรวมตัวที่ สะพานใหญ่ ผ่านฟ้าลีลาศ และจอดรถ ขวางทางสกัดทหาร

๑๔.๒๐ น. บริเวณแยกมิสกวัน ทหารขว้างแก๊สน้ำตา ใส่ผู้ชุมนุม แต่โต้ลม ทำให้พัดย้อนกลับ ไปโดนทหารเช่นกัน และผู้ชุมนุม ขว้างกลับ

๑๔.๓๐ น. ทหารได้ตั้งแถวหน้ากระดาน รุกคืบ ยึดพื้นที่คืน บริเวณสะพาน มัฆวานรังสรรค์ หน้าสหประชาชาติ โดยเผชิญหน้ากับ ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง ที่ไม่ยอม ให้ทหารเข้า ด้วยการตั้งรั้วเหล็กกั้น อย่างไรก็ตาม ได้มีเสียงดัง ของแก๊สน้ำตาเกิดขึ้น

๑๖.๐๐ น. ด่านบริเวณวัดโสมนัสฯ ถูกคนเสื้อแดงขับไล่ทหาร ออกไปจากพื้นที่ ได้สำเร็จ ขณะที่ บนสะพาน มัฆวานรังสรรค์ ผู้ชุมนุมดาหน้า ไล่ทหาร จนต้องถอยกลับ ไปตั้งหลักที่แยก จปร. ทั้งสองฝ่าย ยังคุมเชิงกัน อยู่ตลอดเวลา

๑๖.๐๐ น. กระสุนยางของเจ้าหน้าที่ทหาร เริ่มร่อยหรอลง ดังนั้น กลุ่มทหาร ที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม ปิดล้อมอยู่ จึงใช้ปืนจริง ยิงขึ้นฟ้า เพื่อขู่กลุ่มผู้ชุมนุม ที่ปิดล้อมทำเนียบฯ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุม แสดงความไม่พอใจ พากันระดม ขว้างขวดน้ำ ใส่ทหาร หลายสิบขวด จนทหารต้องหยุดยิง และรีบถอยร่นออกมา

๑๖.๑๐ น. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายขวัญชัย ไพรพนา นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ร่วมกันแถลงข่าว ถึงเหตุการณ์ การเผชิญหน้ากัน ระหว่าง ม็อบแดง กับทหารว่า กลุ่มเสื้อแดง ชุมนุมอย่างสันติ มานาน ไม่เคยมีเหตุการณ์ อย่างนี้เกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ ในวันนี้ รัฐบาลกำลังหลงระเริง กับอำนาจ ได้ใช้อำนาจ อย่างบ้าคลั่ง สั่งกำลังทหาร เข้าสลายการชุมนุม ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าฯ และถนนราชดำเนิน แต่การสลาย ของรัฐบาล ไม่ได้เป็นไป ตามขั้นตอน อย่างแท้จริง มีหลักฐานปรากฏ ชัดเจนว่า ทหารใช้ อาวุธสงคราม เอ็ม ๑๖ ที่พวกเรายึดมาได้ ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุม จนบาดเจ็บกว่า ๑๐ คน ต้องส่งโรงพยาบาล วชิระ และโรงพยาบาลใกล้เคียง ขอร้องสื่อมวลชน ได้ให้ความเป็นธรรม กับพวกเราว่า พวกเราไม่มีอาวุธอะไรเลย มีแค่มือเปล่า แต่ทำไมรัฐบาล ชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ จึงกล้าเอา อาวุธสงคราม มาเข่นฆ่าประชาชน ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน วันนี้ นายอภิสิทธิ์ เป็นทรราช ในการสั่งฆ่า ประชาชน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๗.๐๐ น. บริเวณถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา มีกำลังทหาร นั่งรถหุ้มเกราะกว่า ๑๐ คัน เข้าปิดบล็อกถนน และส่งกำลัง ลงมาตั้งแถว ถือกระบอง และโล่ปราบจลาจล ระหว่างนั้น มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดง นำรถปิกอัพ รถขนเครื่องขยายเสียง เข้าขัดขวาง และเริ่มกระทบกระทั่งกัน เป็นจังหวะ ที่มีเฮลิคอปเตอร์ บินวน สังเกตการณ์โดยรอบ ทั้งทิ้ง และใช้ปืน ยิงแก๊สน้ำตาลงมา จำนวนนับไม่ถ้วน สร้างความโกรธแค้น ให้กับผู้ชุมนุม

๑๙.๓๐ น. ทหารได้ประกาศครั้งสุดท้าย ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง เดินทางกลับ ทำให้กลุ่มเสื้อแดง ใช้ไม้ ขวดน้ำ และ วัตถุที่หาได้ ขว้างใส่แถวทหาร ทำให้ทหาร ใช้กระสุนยางยิง และใช้แก๊สน้ำตาตอบโต้ ก่อนนำกำลังออกมา สลาย กลุ่มผู้ชุมนุม จนถอยร่น ไปกลางอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เกิดการตะลุมบอน กันอยู่นาน ๕ นาที โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุม จากแยกนางเลิ้ง เสริมกำลังเข้ามาช่วย โดยใช้ผ้าชุบน้ำมัน เขวี้ยงใส่ จนฝ่ายทหาร ต้องถอยร่น กลับเข้าหัวถนนดินสอ เหมือนเดิม แต่มีทหาร ๑ นาย หนีไม่ทัน ถูกจับเป็นเชลย และรุมทำร้าย จนสะบักสะบอม แต่ถูกการ์ดเสื้อแดง เข้ามา ห้ามปราม และปล่อยให้ทหารผู้โชคร้าย กลับไปรวมกลุ่ม ตามเดิม แต่ระหว่างนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม โยนสิ่งของ ขว้างปาใส่ ฝ่ายทหาร ตลอด ส่วนฝ่ายทหาร ตอบโต้ด้วยการ ใช้ปืนยาง ยิงสวนเช่นกัน

๒๐.๐๐ น. สี่แยกคอกวัว มีเสียงปืนดังรัวเป็นชุด คล้ายปืนเอ็ม ๑๖ ออกมาจาก ทางด้านฝ่ายทหาร ที่ตั้งกำลังอยู่บริเวณ ถนนตะนาว เป็นเหตุให้ กลุ่มผู้ชุมนุม ฝ่ายเสื้อแดง ได้รับบาดเจ็บ หลายราย จากการสังเกต มีรถมูลนิธิ และรถ ศูนย์ส่งกลับ วิ่งรับส่งคนเจ็บ กันเป็นระยะ ขณะเดียวกัน รถกระจายเสียง ของผู้ชุมนุม ประกาศปลุกเร้า ผู้ชุมนุมเสื้อเเดง ให้ออกมาร่วมกันต่อสู้ โดยอ้างว่า กลุ่มผู้ชุมนุม ถูกทหารยิงเสียชีวิต ๑ ราย กลุ่มผู้ชุมนุม ใช้รถจักรยานยนต์ ออกมาสมทบกันอีก นับไม่ถ้วน จนแน่นถนน ท่ามกลางเฮลิคอปเตอร์ ของฝ่ายทหาร ที่บินวน สังเกตการณ์ ตลอดเวลา

๒๐.๐๐ น. ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล มีระเบิดลง แต่ไม่ระเบิด
๒๐.๑๕ น. ระเบิดลงที่บริเวณเหนือห้องสีงาช้าง บนชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บ
๒๐.๑๕ น. ศอฉ.ได้นำเอกสารรายชื่อ และจำนวนทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ แจกสื่อมวลชน มีทหารบาดเจ็บ รักษาที่โรงพยาบาลต่างๆ รวม ๖๔ คน ส่วนใหญ่ โดนตี แผลฉีกขาด ขาหัก ถูกสะเก็ดระเบิด ที่ตาขวา

๒๑.๐๐ น. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นปช.เคลื่อนพล เข้าปะทะ กับทหาร ที่ตรึงกำลัง รักษาการณ์ ตรงหน้าโรงเรียน สตรีวิทยา นปช. สามารถบุกยึด รถหุ้มเกราะ ของทหาร ได้ทั้งหมด ๑๐ กว่าคัน ท่ามกลางเสียงปืน ดังเป็นระยะ ที่ยิงสวนมา คนเสื้อแดง ถูกยิงเสียชีวิต ๑ ราย เป็นชาย กะโหลกเปิด สมองไหล และมีผู้บาดเจ็บ อีกหลายราย สร้างความโกรธแค้น ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม พยายามเข้า ต่อสู้ และยึดปืนทหาร แต่ถูกยิงตอบโต้กลับมา เป็นชุด ทั้งกระสุนจริง และกระสุนยาง จนอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย แตกเป็นเศษปูน กระจายเต็มไปหมด สำหรับ ศพผู้เสียชีวิต รายนี้ ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม เคลื่อนศพ ไปยังเวทีใหญ่ ที่สะพานผ่านฟ้าฯ สำหรับ จุดปะทะ บริเวณถนนดินสอ ถือเป็นจุดสำคัญที่ นปช. ยึดไว้ หากฝ่ายทหาร เข้ายึดพื้นที่ได้ จะสามารถตี โอบเข้าเวทีใหญ่ ที่สะพานผ่านฟ้าฯ ได้โดยง่าย

๒๑.๐๐ น. พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ศอฉ.แถลงว่า จากการที่ ศอส. ได้ดำเนินการ ขอคืนพื้นที่ชุมนุม สะพานผ่านฟ้า ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. ซึ่งทหาร ตำรวจ พลเรือน ดำเนินการ มาตรการ จากเบาไปหาหนัก แต่ปรากฏว่า ผู้ชุมนุม ได้ดำเนินการ ต่อต้าน ตอบโต้ การปฏิบัติของ ศอฉ. ในทุกรูปแบบ ใช้อาวุธ กระสุนจริง ระเบิดเอ็ม ๖๗ ระเบิดเอ็ม ๗๙ ระเบิดแสวงเครื่อง ที่ทำจากถังแก๊ส ทำให้ตำรวจทหาร บาดเจ็บ จำนวนมาก ศอฉ. ได้หารือร่วมกับรัฐบาล มีมติให้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสาน การปฏิบัติกับ แกนนำเสื้อแดง เพื่อหยุด การปฏิบัติทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ และฝ่ายผู้ชุมนุม เบื้องต้น นายกอร์ปศักดิ์ ได้ประสานกับ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำเสื้อแดง และตกลงกันว่า ทั้ง ๒ ฝ่าย จะถอยห่าง ออกจากกันก่อน ขณะนี้ ทหารถอยห่าง จากผู้ชุมนุมแล้ว ระดับหนึ่ง คาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุม คงจะหยุด และเคลื่อนย้ายกำลัง ออกจากทหาร หารือแนวทาง การหาความสงบ กลับสู่ประเทศต่อไป เพราะขณะนี้ แม้ทหาร จะถอยออกจาก กลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว แต่ก็ยังถูก ฝ่ายผู้ชุมนุม ยิงอาวุธ ใส่เจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง หากเป็นเช่นนี้ ต่อไป และเจ้าหน้าที่ทหาร ใช้ความรุนแรงตอบโต้ ความรุนแรง อาจขยายตัว จึงขอให้หยุดทั้ง ๒ ฝ่าย และ ถอยห่างจากกัน โดยขณะนี้ ทหารจะขอยุติ การสลายการชุมนุม เพื่อหาแนวทาง หาความสงบ คืนมาโดยเร็ว

บริเวณแยกคอกวัว ทหารยังคงยิงแก๊สน้ำตา กระสุนยาง และกระสุนจริง ขึ้นฟ้า อย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มผู้ชุมนุม ได้ใช้ขวด บรรจุน้ำมัน ขว้างลงไป บนพื้นถนน จนไฟลุกโชน หลายจุด มีบุคคลต้องสงสัย ใช้ปืนยิงใส่ผู้ชุมนุม จากชั้น ๓ ของอาคาร สำนักงานสลากกินแบ่ง อาคาร ๒ จนกลุ่มผู้ชุมนุม ตะโกน ให้มีการเผาอาคาร ทางบุคคลต้องสงสัย จึงหยุดยิง จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุม พยายามบุกเข้าไป อย่างต่อเนื่อง ทหารมีคำสั่ง ให้ล่าถอย ออกจากสี่แยกคอกวัว ไปตั้งหลักบริเวณ บางลำพู

๒๑.๑๐ น. นายวีระ มุสิกพงศ์ ประธาน นปช. ประกาศ บนเวทีปราศรัย ว่าพี่น้อง คนเสื้อแดง เสียชีวิตแล้ว ๓ คน และบาดเจ็บอีกกว่า ๔๐๐ คน คืนนี้ ตนมั่นใจว่า คนเสื้อแดง จะได้รับชัยชนะ อย่างแน่นอน หลังจากที่นายวีระกล่าว และยืนไว้อาลัยเสร็จ ได้นำบทเพลง นักรบ ธุลีดิน ของนายจิ้น กรรมาชน มาเปิดให้ผู้ชุมนุม เกิดความฮึกเหิม และไม่เกรงกลัว กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นายจตุพร พรหมพันธุ์ รองประธาน นปช. และผู้ร่วมชุมนุมบางคน ถึงกับ กลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจ ไว้ไม่อยู่

๒๑.๓๐ น. นายณัฐวุฒิ นำศพคนเสื้อแดง ๓ ศพ โชว์บนเวทีผ่านฟ้า มีนายสวาด ทางาม นายยุทธนา ทองเจริญพูนพร และนายอำพล สาติยรัตน์ โดยศพผู้เสียชีวิต ทั้งหมด ถูกวาง อยู่บนเปลหาม มีธงชาติไทย คลุมไว้ พร้อมกับ ให้คนเสื้อแดง ยืนไว้อาลัย ผู้เสียชีวิต เป็นเวลา ๓๐ วินาที ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ แกนนำเสื้อแดง กับพวก ได้ยื้อแย่ง นำศพผู้ชุมนุม ที่เสียชีวิต ออกจาก รพ.วชิระ นำไปที่สะพานผ่านฟ้า

๒๒.๒๐ น. มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๙ ศพ เป็นทหาร ๔ นาย พลเรือน ๕ ศพ ในจำนวนนี้ เป็นผู้สื่อข่าว ญี่ปุ่นด้วย ส่วนผู้สื่อข่าว ที่เสียชีวิต เป็นผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ ชาวญี่ปุ่น ชื่อ นายฮิโต ชิจิ เสียชีวิตที่ รพ.กลาง

แม้วสั่งเกมยาว มาร์คไม่สลายก็ต้องยุบ (คมชัดลึก)

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๓ ข้อมูลเบื้องลึก ทางทหารทราบว่า ชุดดำที่ก่อการยิงทหารมี ๑๑ คน ปฏิบัติการ จากบนตึก เป็นอดีต ทหารพราน จากน่าน เป็นลูกน้องของพรรคร่วม ก็มีผู้โทรมาให้ข้อมูล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อย่างนี้ ขอพ่อท่านฯ อย่าเพิ่งนำ ชาวอโศกออกไป เพราะมันเสี่ยงไปหมด ทุกที่มีโอกาส ถูกระเบิด

- ไทยมิคสัญญี เสื้อแดงก่อสงครามกลางเมือง ดวลเดือด'ทหาร' สูญเสียทั้ง ๒ ฝ่าย (ไทยโพสต์)
ปืน-ระเบิดระงม จลาจล! ตาย-เจ็บครึ่งพัน (ข่าวสด)

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๓ ได้รับโทรศัพท์จากคุณแซมดิน แจ้งว่า กลุ่มต่างๆ ติดอาวุธกันแล้ว ด้วยไม่ไว้ใจ กลุ่มคนเสื้อแดง ที่ใกล้ศิริราชมาก

- ทหารลอยแพมาร์ค เมินสลายม็อบกลับกรม แดงโหนศพ ตระเวนทั่วกรุง (ไทยโพสต์)

- สิ้นชีพ ๒๑ ราย เจ็บเหยียบพัน สังเวยวิปโยค (ไทยโพสต์)

- ในหลวงทรงทุกข์ ลูกตีกัน สุเมธขอให้เสียสละ เพื่อรักษาแผ่นดิน อย่าไปเกาะบ้านอื่น เหมือนเขมร -ญวน (มติชน)

๑๓ เม.ย. ๒๕๕๓ การข่าวแจ้งว่า เมื่อวาน ทางฝั่งคุณทักษิณ ทดลอง ทำให้สัญญาณ ช่อง ๙, ๑๑ จอดำไปพักหนึ่ง เพื่อปิดสื่อ ของรัฐ แล้วปฏิวัติ ภายใน ๒-๓ วันนี้ อาจมีปฏิบัติการณ์ เกิดขึ้น... ทางอเมริกา ให้ข่าวมาว่า คุณทักษิณ ได้คุยกับพรรคร่วม เพื่อกดดันรัฐบาล เลือกตั้งใหม่ แล้วเปลี่ยนขั้ว อาศัยสภา เปลี่ยนระบอบการปกครอง...

- กลับลำสั่งยุบปชป. กกต.มีมติเอกฉันท์ ม็อบเฮลั่น ! จับตาสัญญาณพิเศษ (ไทยโพสต์)

- กองทัพเชื่อ ร่มเกล้า เป้าล็อคฝีมือทหารแตงโม ไม่ส่งกำลัง ไล่กวาดล้าง พวกรีไทร์ ศอฉ. เล็งให้จทน. ติดอาวุธ (มติชน)

- บึ้มเสาไฟฟ้าแรงสูงส่งกระแสไฟเข้ากทม. ๖ ลูก ระเบิดไปแล้ว ๓ ลูก เสาขาด แต่ยังไม่ล้ม เกิดเหตุ วันนองเลือด (มติชน)

- รอยเตอร์ระบุ กองทัพไทยแตกแยก เป็นสองกลุ่ม ระดับบน-ล่าง ชี้บิ๊กจิ๋ว อยู่เบื้องหลัง กลุ่มหนุนเสื้อแดง (มติชน)

- เบื้องลึกยึดราชประสงค์ ทุบทุนประชาธิปัตย์ กลุ่มดุสิต - จิราธิวัฒน์ - ศรีวิกรม์ - วัธนเวคิน กระอัก (ประชาชาติธุรกิจ)

๑๕ เม.ย. ๒๕๕๓ มีบุคคลหลายฝ่ายสนทนากัน ถึงปัญหาบ้านเมือง เห็นตรงกันว่า คุณอภิสิทธิ์ ไปไม่ได้แล้ว จึงประสาน แม่ทัพภาค ๑ ให้ประกาศใช้ กฎอัยการศึก เพราะเป็นเขตของ แม่ทัพภาค ๑ ท่านอยาก ให้เกิดกระแสขึ้นมา ให้มากพอก่อน

- โล่มนุษย์คุ้มหัวโจก เลิกผ่านฟ้า รวม"ราชประสงค์'' เจ๋ง รับเสื้อแดง ปล้นอาวุธปืน (ไทยโพสต์)

- เด็กคมช.จวกผบ.ทบ.ทำไม่ถูก กดดันมาร์คยุบสภา ชี้รบ. ใช้กำลังคนผิดงาน ให้ทหารปราบจลาจล (มติชน)

๑๖ เม.ย. ๒๕๕๓ ข่าวการล้อมจับ แกนนำเสื้อแดง นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ์ นายพายัพ ปั้นเกษ นายวันชนะ เกิดดี นายเจ๋ง ดอกจิก ที่โรงแรม SC Park แต่ล้มเหลว ทั้งๆที่ตำรวจ จำนวนมาก หลายร้อยนาย ทั้งคอมมานโด และหน่วย อรินทราช เป็นที่น่าสงสัยการข่าว และ แผนการปฏิบัติหน้าที่ ข่าวตำรวจ ที่ดำเนินการ เคยรุ่งเรือง ในตำแหน่ง สมัยคุณทักษิณมาก่อน...

SC Park แห่งนี้เป็นของคุณหญิงอ้อ กรณีคุณยงยุทธ นัดกำนันเชียงใหม่ เชียงราย มารับเงิน ก่อนการเลือกตั้ง ครั้งที่แล้ว จนนำมาซึ่งการยุบ พรรคพลังประชาชน...

- เรียกตัวเข้าราบ๑๑ ๖๐นายทุน หนุนม็อบ เสื้อแดง (ข่าวสด)

๒๐ เม.ย. ๒๕๕๓
- 'จิ๋ว'กดดันในหลวง ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณ ๒ วัน สูญเสีย (ไทยโพสต์)

-ชวน-สนั่น ฉะบิ๊กจิ๋ว-สมชาย ทำตัวไม่เหมาะสม ดึงในหลวงลงมา ให้พรรคพวก หยุดจาบจ้วง สถาบันก่อน (มติชน)

๒๑ เม.ย. ๒๕๕๓
- ยิงอาร์พีจีถล่มคลังส่งน้ำมัน ปตท. ๒๒ ล้านลิตร ป้อนเครื่องบิน ไฟลุกท่วม จนท. เร่งอุดรูรั่ว ก่อนบึ้ม วอดวาย (มติชน)

- มหาจำลองจวกบิ๊กจิ๋วแย่มาก ขอพระมหากรุณาธิคุณ เปรียบพฤษภาทมิฬไม่ได้ (โพสต์ทูเดย์)

๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓
- ชาวสีลม-เสื้อแดง ปะทะที่แยกศาลาแดงกลางดึก เจ็บส่งรพ.๕ หมดสติ ๑ เจอลูกหิน -ประทัดยักษ์ ตร.คุม ๓ ตัวป่วน (มติชน)
- รวบเมธีดาราเสื้อแดง พร้อมอาวุธทหารถูกยึด ๑๐ เม.ย. รีบส่งเซฟเฮาส์ ในค่ายสระบุรี เสื้อแดงรู้ข่าว บุกล้อม (มติชน)

๒๓ เม.ย. ๒๕๕๓ ได้รับข่าวลือว่าพลเอกเปรม ถูกทำร้าย แต่ทราบภายหลัง ว่าเป็นข่าวลือ ไม่เป็นความจริง ถึงอย่างไร พ่อท่านฯ ได้แสดงความเห็นนี้ แม้ข่าวจะเป็นจริง ก็เกินขีดที่เรา จะไปทำอะไรได้แล้ว แค่กลุ่มคนเสื้อแดง นักการเมือง ตำรวจ ทหารเลว ก็หนักหนาอยู่แล้ว...

เมื่อคืน กลุ่มคนต่อต้านการชุมนุม ของคนเสื้อแดง ที่สีลม ถูกระเบิดเสียชีวิตไป ๓ คน จากข่าวเมื่อเช้า ทราบต่อมาภายหลัง บาดเจ็บ ๗๐ กว่าคน เสียชีวิต ๑ คน ก่อนการระเบิด มีคนเห็นเสธ.แดง ไปปรากฏ แถวสวนลุมนั้น โดยใช้รถเบนซ์ และ โตโยต้าวีโก้ แต่ไม่ทันได้ถ่ายภาพไว้ เกรงจะไม่ปลอดภัยด้วย...

การชุมนุมของคนเสื้อแดง สามารถเข้าออก มีน้ำอาหาร ได้ทุกวัน ไม่ได้ถูกปิดล้อม อย่างที่ฝ่ายรัฐ ต้องการ ทางเข้าออกได้คือ โรงพยาบาลจุฬา โดยให้อามิสกับ รปภ. ซึ่งอาจจะนิยมแดงด้วย เปิดเส้นทาง ให้เข้าออก ผ่านโรงพยาบาล ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง มีประมาณ ๔ หมื่นคน หลบอยู่ตามซอกต่างๆ ของตึก คนที่หมุนเวียนกัน เข้ามาได้ ส่วนหนึ่ง มาจากโรงงาน ในสมุทรปราการ ที่จ้างกันมา...?

มีผู้แจ้งให้ทราบว่า คุณวีระ จะไปถอนเสาหลักเขต ที่เขมร นำมาปักใหม่ ในบริเวณ ตาเมือนธม คราวนี้ จะพักที่ เมฆาอโศก แต่ที่นั่นไม่มีคนอยู่ จะขอแรงจาก ศีรษะอโศก สีมาอโศก วังน้ำเขียว ไปช่วยทำอาหาร ให้กับคณะ ที่จะไป ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน คราวนี้เสี่ยงมาก เพราะบริเวณนั้น แดงเต็มไปหมด

เถื่อน! M ๗๙ ลงสีลม ตาย ๑ เจ็บนับร้อย ศอฉ.ชี้ฝั่งแดงยิง รวบ ๕ ผู้ต้องสงสัย (ไทยโพสต์)

บึมสถานีรถไฟฟ้า ๕ ตูมซ้อน ตาย ๑ เจ็บเกือบ ๑๐๐ (ไทยรัฐ)

๒๔ เม.ย. ๒๕๕๓ เช้าได้ส่งข้อความ SMS ถึง พ.ต.อ.ไอศูรย์ รองผู้การอุบลฯ แจ้งให้ทราบว่า DJ ต้อย จะนำแดงอุบลฯ บุกราชธานีอโศก ๒๕ เม.ย. พรุ่งนี้ ท่านรองฯ ช่วยดูด้วย... หลังจากนั้น ได้ประสาน แจ้งเรื่องนี้ กับญาติธรรม สามารถประสานกับ หน่วยงานความมั่นคง สักพักใหญ่ๆ ได้โทรกลับมา แจ้งว่า ได้ประสานไปให้ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง คมช. ได้ประสานกับตำรวจ ในพื้นที่แล้ว ตำรวจ จะเข้าไปดูแล ตั้งแต่ ๗ นาฬิกา...

แหล่งข่าวแจ้งว่า กรณีระเบิดที่สีลม ตำรวจเข้าไปทุบตี กลุ่มคน ผู้ประท้วงแดง อย่างน่าเกลียด จนทหารทนไม่ได้ เข้ามากัน (ซึ่งต่อมา มีการรายงานข่าวว่า ทหารเอาปืน ไปจ่อหัวตำรวจ เพื่อจะได้หยุดทุบตี ทำร้ายประชาชน)

กล้องวงจรปิดกทม. จับภาพเอ็ม ๗๙ ถล่มสีลม มาจากสวนลุม ในหลวง-ราชินี ทรงช่วยเหลือ เหยื่อบึ้ม (มติชน)

ปิดราชประสงค์ - สีลม เจ๊ง ๑.๔ แสนล้าน ม็อบยื้อทุบจีดีพี ๒-๓% - กรณ์วอนทุกฝ่าย สงบศึก (ข่าวสด)

ถ้าไร้แผ่นดินไม่สุข 'ฟ้าหญิง' เตือนสติประชาชน เผยในหลวง ทรงรู้ทุกเรื่อง (ไทยโพสต์)

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๓ แดงรุกรานบ้านราชฯ บ่ายสองโมงครึ่ง กลุ่มเสื้อแดงอุบลฯ ได้เดินทาง ไปถึงบ้านราชฯ ประมาณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน ชาวบ้านราชฯ ใจดี ได้นำน้ำสมุนไพร และน้ำดื่ม ไปเลี้ยงต้อนรับ มีตำรวจรักษาการ ประมาณ ๕๐ คน ทราบต่อมาภายหลัง จากคุณสุชัยว่า มีสื่อทั้ง หนังสือพิมพ์ ทั้งช่อง ๓, ๗, ๑๑, ASTV มาทำข่าว

กลุ่มคนเสื้อแดงปราศรัยด่า พลตรีจำลอง และเผาโรงศพ พลตรีจำลอง อยู่ด้านปากทาง เข้าหมู่บ้าน ซึ่งมีขอนไม้ ตะเคียน วางขวางอยู่ แล้วไปเผาเรือลำหนึ่ง ที่จอดอยู่ ด้านนอก เผาเพิงพัก ข้างโรงปุ๋ยเก่า ได้จุดประทัดยักษ์ และบั้งไฟ หลายลูก ด้วยถูกยุยง ปลุกปั่นความเท็จว่า มีการ์ดศรีวิชัยซุ่มอยู่

คุณรินไท คุณดินดอน และคุณมิ่งหมาย เป็นตัวแทน ไปตอบข้อซักถาม บนรถของ แกนนำเสื้อแดง เกี่ยวกับ คำพูดของ พลตรีจำลอง และการเคลื่อนไหวของ สันติอโศก การสะสมอาวุธ (ที่จริงคำถามนี้ ดีเจต้อย กระซิบกับ คุณดินดอนว่า ก็รู้ว่าเป็นชุมชน ปฏิบัติธรรม ไม่มีอาวุธ แต่บรรดาการ์ด นปช. เขาสงสัย)

ประมาณบ่ายสี่โมง กลุ่มคนเสื้อแดง เดินทางกลับ มีเป้าหมายไปที่ ศาลากลาง คุณสุชัย เจริญมุขยนันท์ วิเคราะห์ว่า เป็นการเคลื่อนไหว ที่เขาต้องทำเป็นผลงาน ของแกนนำ นปช. อุบลฯ เพราะต่างจังหวัด อื่นๆ เขามีการเคลื่อนไหว กันไปหลายจังหวัดแล้ว

ก่อนหน้านี้ ช่วงการรายงานข่าวสด จากบ้านราชฯ คุณปะตรงเตือน กับนักเรียน รุณยุพา ได้บอกเล่า เหตุการณ์ ประกอบภาพ สลับกับการสนทนา สัมภาษณ์หลายท่าน ที่อยู่ในเหตุการณ์ ช่วงหนึ่ง สนทนา สัมภาษณ์คุณมิ่งหมาย พอดีคนเสื้อแดง แรงยกขอนไม้ ทิ้งข้างทาง ขว้างปาขวดน้ำ ยิงกระสุนหัวน๊อต เสียงคุณมิ่งหมาย รายงาน ด้วยน้ำเสียง ตื่นตระหนก บอกเขารุนแรงมาก เขาไม่ได้สงบ สันติอหิงสา.... ฟังแล้วตื่นเต้นไปด้วย....

เกรงว่า เหตุการณ์อาจจะคุมไม่อยู่ เพราะเขาถูกปั่นหัวมานาน เต็มไปด้วย ความอาฆาตแค้น ไม่ต่างจาก กระทิงแดง นวพล ลูกเสือชาวบ้าน ในช่วงเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ'๑๙ เคราะห์ดีที่ ไม่มีชาวบ้านราชฯ คนใดตอบโต้ แม้ด้วยถ้อยคำหยาบ ก่อนหน้านี้ เมื่อขบวนเสื้อแดงมาถึง ความสงบ สันติ อหิงสา แม้ถูกกระทำ หลายๆต่อหลายครั้ง ทำให้อารมณ์ เดือดๆ ของแดง ลดลงเรื่อยๆ เป็นความจริง ที่ไม่อาจ จะใส่ร้าย หรือรุนแรง ต่อไปอีกได้ ตำรวจทหาร ที่ประสานไว้ ไม่ได้ช่วยอะไร เข้าใจว่า เป็นการประสาน ของผู้ใหญ่กับ ตำรวจท้องที่ ซึ่งเต็มไปด้วย ผู้นิยมแดง หากแดงจะรุนแรง มากไปกว่านี้ ก็ไม่สามารถ ช่วยกั้นกัน ห้ามอะไรได้

นักวิเคราะห์ต่างชาติชี้ ทักษิณยังเป็นศูนย์กลาง ความขัดแย้ง -ความโกรธแค้น เป็นอันตราย ต่อเมืองไทย มากกว่า (มติชน)

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๓ แหล่งข่าวแจ้งว่า ได้หารือกับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประเมินท่าที นายกฯ อภิสิทธิ์ ไม่ยอมทำ ในแนวทาง มาร์ค ม.๗ ที่เคยพูดไว้ ตอนเป็นฝ่ายค้าน.... วันพุธนี้ ๒๘ เม.ย. จะนำรายชื่อ ไปให้แม่ทัพภาค ๑ อีก เพื่อให้ประกาศใช้ กฎอัยการศึก และจะพยายาม ให้ไปสู่แนวทาง รัฐธรรมนูญ ม. ๗

ปิดพหลฯ-แดงจับ ๕๐๐ตร. ยึดรถ-สกัดเข้ากรุง (ข่าวสด)

ขอนแก่นโมเดลลาม พื้นที่สีแดงสกัดตร.-ทหาร ผู้ว่าฯชี้ ช้าเกินกล่อม นปช. (ไทยโพสต์)

ด่านเสื้อแดงเถื่อน แพทย์หญิงไม่ยอมเปิดประตู ให้ตรวจ หวั่นอันตราย กว่า ๓๐ คน รุมทุบรถ รุดแจ้งความ (มติชน)

๒๗ เม.ย. ๒๕๕๓ ที่ปฐมอโศก พลตรีจำลอง เดินทางมาพบ เล่าเรื่อง ที่ไปงานศพ พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม แม่ พ.อ.ร่มเกล้า ได้บอกเล่าว่า ก่อนจะเสียชีวิต พ.อ.ร่มเกล้า ได้โทรศัพท์คุยด้วย บอกว่า เห็นแสงสว่าง ตามความเชื่อ ของคริสต์ คือได้ไปอยู่กับ พระเป็นเจ้า ...ในงานศพ ยังพบกับ พลเอกอนุพงศ์ และ คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ

ขณะฉัน ได้รับโทรศัพท์จากบ้านราชฯ ดีเจต้อยกับพวก มาบ้านราชฯ กำลังพูดคุยกับ สมณะ เหมือนเขาจะรู้ว่า เขาและคณะเสื้อแดง ทำผิดกฎหมาย เผาเรือ ขว้างปาสิ่งของ ทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ คุกคามต่างๆ เขาพยายามอธิบายว่า เขาต่อสู้กับ ความไม่เป็นธรรม เพื่อชาวบ้าน ไม่ได้มีผลประโยชน์ อะไรแอบแฝง...

รับสั่งศาล-จนท. ทำเต็มที! ประเทศเรียบร้อย (ข่าวสด)

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๓ บ่ายสองโมงเศษ นปช.แดง เคลื่อนตัว ไปทางหลักสี่ กับดอนเมือง มุ่งจะไปไหน ไม่ทราบชัด ทางทหาร -ตำรวจ สะกัดขบวนแดง ที่ดอนเมือง กับอนุสรณ์สถาน ตามข่าว นปช.แดง ที่ดอนเมือง ยึดเอาปั๊มแก๊ส เป็นตัวประกัน ขู่จะเผาปั๊มแก๊ส

พลีชีพสังเวยแดง นปช.ขยี้เสรีภาพประชาชน -ปิดถนน ปะทะทหารเดือด (ไทยโพสต์)

UN จ่อแทรกแซง 'กษิต'แฉกลางวง ปชป. ป่วนยำ 'มาร์ค' ช้า ทหารพร้อมทุบ (ไทยโพสต์)

ก.ล.ต.อ้างคำพิพากษาศาลฎีกากล่าวโทษ แม้ว-อ้อ แจ้งข้อมูลเท็จ ใช้แอมเพิลริช-วินมาร์ค ซุกหุ้น ชินคอร์ป (มติชน)

๓๐ เม.ย. ๒๕๕๓ เดินทางไปอุบลฯ แวะอุทยานบุญนิยม ดูจุดที่คนร้าย ปาระเบิดเพลิง เข้ามา อยู่ด้านหน้า ติดถนน ปาเข้ากลุ่มหิน และต้นไทร หมายข่มขู่ ไม่ได้ต้องการ ให้ไหม้จริง เพราะถ้าต้องการ ให้ระเบิดจริง จะปาเข้าหาตัวอาคาร และวัสดุที่ใช้ ไม่ใช่เพียงแค่ น้ำมันก๊าส อย่างนี้... ผู้ดูแลรายงาน

นปช.ป่วนรพ.จุฬา บุกค้นวุ่น รบ.อึ้ง-ใครยิงทหาร (ข่าวสด)

รายการสงครามสังคม ธรรมะการเมือง พ่อท่านฯ นำเอาบทกวี ที่ได้ประพันธ์ ให้กับกลุ่ม นักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรม และจะนำลง เราคิดอะไรด้วย มาอ่านอธิบาย


คนแสวงหาอะไร
เอาตำรามายัดไว้ ใส่สมอง
เอาปริญญามาผยอง หยิ่งบ้า
เอาลาภยศมาครอง เข่นข่ม คนแฮ
เอาวิทวัสวิบัติค้า แค่นี้ฤๅคน
"เพื่อตน" นั้น บ่ สิ้น ส่ำทุกข์
"เพื่อท่าน" สิศุภสุข ประเสริฐแท้
คนเกิดเพื่อใดฉุก- คิดเถิด ไฉนเอย
อย่าเกิดเสียชาติแม้ แต่เสี้ยวสงสาร
จักผลาญชีพแล้วเล่า ทำไม
ชาติหนึ่งหลงเริงอะไร ไป่รู้
ศึกษาแต่กลไก ก่อบาป กระนั้นฤๅ
โง่บ่เสร็จแต่สู้ รบด้วยอวิชชา
มานุษย์หนึ่งได้ชื่อ "เดรัจฉาน"
อีกหนึ่งชื่อ "คนผลาญ- ค่าแท้"
อีกคนชื่อ "กล้าหาญ- ทำสุ จริต" เฮย
"อาริยะ" คนเลิศแล้ ซึ่งพร้อมแปดวิชชา
คนเกิดมาต่างล้วน แสวงหา
มุ่งแต่หลงศึกษา เล่ห์ซ้อน
ฉลาดแต่อวิชชา เลยชั่ว
ศาสน์จักช่วยดับร้อน แต่เศร้าคนเมิน.

"สไมย์ จำปาแพง"
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๓

(นัยปก "เราคิดอะไร" ฉบับ ๒๓๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๓)

รักข์ราม
๑๗ ต.ค. ๒๕๕๓

(สารอโศก อันดับ ๓๑๗ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๓)