- ข่าวอโศก เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ สัมภาษณ์ สมณะเดินดิน ติกขวีโร -

ในช่วงเข้าพรรษานี้ท่านได้ข้อคิด ในเรื่องอะไรค่ะ ?

ก็ได้เห็นความอัศจรรย์ของ ธรรมฤทธิ์ โดยเฉพาะ ในวันที่คุณสนธิ ถูกจับกุม ที่โรงพักตำรวจนครบาล ทางตำรวจ ได้ออกมาชี้แจง ก่อนหน้านี้แล้วว่า จะไม่ให้มีการ ให้ประกันตัว ถูกขังทันที ในข้อหา หมิ่นเบื้องสูง แต่เมื่อพันธมิตร ทั้งในกทม. และต่างจังหวัด พอได้รับรู้ข่าวนี้ ต่างก็ยกโขยงกันมา นับหลายหมื่นคน ในวันที่ คุณสนธิ ต้องมอบตัว สถานการณ์ พลิกผัน เปลี่ยนไปทันที เมื่อผู้คนมาอย่าง มืดฟ้ามัวดิน ขนาดนั้น ตำรวจก็ต้อง ยอมนุญาต ให้ประกันตัว ออกมาได้โดย ไม่ต้องใช้เงิน ในการประกันตัว ท่าทีขอ งตำรวจ ก็เปลี่ยนไป เมื่อได้เห็นคลื่น พลังประชาชน ที่สำคัญ ได้เห็นถึงจิตใจ ที่เสียสละ กล้าหาญของ ประชาชน ที่พากันออกมา เรียกร้อง ความถูกต้อง ชอบธรรม นี่มันเป็น ธรรมฤทธิ์ ที่สามารถบันดล บันดาล สิ่งที่ไม่ชอบมาพากล กลับมาสู่ ทำนองคลองธรรม ได้อีกครั้งหนึ่ง

กรณีคุณสนธิก็มีมุมที่น่าคิดว่า ทั้งๆ ที่ผ่านมา คุณสนธิแทบจะเอา ชีวิตเขาแลก ในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน แต่กลับถูก อำนาจรัฐ กลั่นแกล้ง เล่นงาน โดยเอาข้อหา หมิ่นสถาบัน มาฟ้อง ไม่รู้กี่คดี ต่อกี่คดี นี่ก็เห็นถึง ความไม่ชอบธรรม ในสังคมที่เกิดขึ้น ในทำนองเดียวกับ พ่อท่าน และ สมณะชาวอโศก ที่เรียกได้ว่า เอาชีวิตมาอุทิศ ให้กับศาสนา มุ่งทำประโยชน์ ให้กับศาสนา อย่างไม่มี วันเสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดพัก แต่เราก็ถูก องค์กรในศาสนา กระแสหลัก คอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง พยายามที่จะ เอาเรื่อง เอาราวเรา อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สิ่งนี้ก็เป็น เครื่องพิสูจน์ เราว่า เราเป็นทองแท้ไหม? ที่สำนวนเขาบอกว่า ทองแท้ ย่อมไม่แพ้ไฟ ถ้าเราเป็นทองแท้ เป็นของจริงนี่ ยิ่งถูกเผา ถูกกระทำ กลั่นแกล้ง ยิ่งเปิดเผย เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ออกมาให้กระจ่างสว่างใส ได้มากเท่านั้น เป็นธรรมดา ของโลก ที่คนที่ทำงาน ก็จะต้องเจอ อุปสรรค ขวางหนาม ถ้ามอง ในมุมธรรมะ ก็คือว่า อุปสรรคเหล่านี้ เป็นเครื่องสร้าง บารมี ของเรา ให้แข็งแรง แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้นนั่นเอง

ในเดือนนี้ท่านมีอะไรที่จะฝากญาติธรรมบ้าง?

ในช่วงที่เราออกไปชุมนุมก็มีโลกธรรม ทั้งสรรเสริญ และถูกนินทาว่าร้าย อย่างท่านจันทร์ ท่านบอก ท่านสบายมากเลย เพราะก่อนที่ยัง ไม่ได้ไปขึ้น เวทีพันธมิตร มีกิจนิมนต์ จนไม่มี เวลาพักผ่อน แต่ตั้งแต่ไปออก เวทีพันธมิตรมา ทุกวันนี้ กิจนิมนต์ ถูกบอกยกเลิก ไปโดยปริยาย ชาวอโศกนั้น คนที่มีปัญญา ก็จะชื่นชม เข้าใจเรา ได้อย่างลึกซึ้ง ดังบทความ ที่เราจะได้อ่าน จากผู้ใช้นามปากกาว่า “สิริอัญญา” ที่เขาเคยไม่เข้าใจพวกเรา แต่เมื่อได้เห็น บทบาทกิจวัตร การออก ไปทำงาน ของกองทัพธรรม เขาก็มี ความเห็นใหม่ และก็เอา ประเด็นศาสนา และการเมือง ที่พ่อท่าน เน้นย้ำนี่ มาใช้ตีต่อ คิดว่า สิ่งนี้ก็เป็น สิ่งที่น่าอัศจรรย์ ที่ความรู้ ความเข้าใจ ในศาสนาพุทธ ได้เกิดขึ้น อย่างลึกซึ้งขึ้น

แต่ก็ยังมีองค์กรชาวพุทธซึ่งอยู่ในศาสนากระแสหลัก ก็ยังไม่สามารถเข้าใจเราได้ การเคลื่อนไหว อะไรของเรา เขาก็ จะจับเอาไป อย่างผิว ๆ เผิน ๆ แล้วไปจินตนาการ สิ่งเลว ๆ ร้ายๆ สิ่งที่ไม่ดี มาใส่ให้เรา เช่น หาว่าเรา จะไปลบล้าง ศาสนาเก่า เพราะอยากได้อำนาจ ทางการเมือง ล้วนแล้วแต่คือ สิ่งที่พวกเรา ยังไม่เคยคิด และไม่คิดจะทำ แต่อย่างใด เขาก็ช่วย คิดแทนให้หมด ก็เอามาให้ญาติธรรมได้อ่าน เพื่อฝึกทำใจ ก็แล้วกัน อะไรที่เขาชมว่าดี พ่อท่านก็บอกว่า จับเก้าอี้ไว้ อย่าลอย เมื่อไหร่ที่เจอ เขาว่าเราไม่ดี ก็พยายาม ตั้งสติ ที่จะวิเคราะห์ ใคร่ครวญ ในคำตำหนิติเตียนของเขา อันไหนถูกต้อง ก็เอามาแก้ไข ถ้าไม่ถูกต้อง ก็ปล่อยให้เป็น กรรมใคร กรรมมัน บทความต่อไปนี้ จะมีทั้งนินทา และ สรรเสริญ ชาวสันติอโศก ทุกคนลองเอาไป วิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิด สติปัญญาให้ได้


 

สรรเสริญสันติอโศก 24 กค 2551 (จากส่วนท้ายของบทความ ในนสพ.ผู้จัดการ )

ข้าพเจ้าขอประกาศว่า สมณะแห่งสำนักสันติอโศก คือชาวพุทธ คือพุทธบริษัท คือ สมณะศากยบุตร คือ เนื้อนาบุญ ของโลก คือผู้สืบ พระพุทธศาสนา แห่งพระตถาคตเจ้า

แล้วข้อกล่าวหาที่ว่า ชาวสำนักสันติอโศก เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเล่าเป็นอย่างไร?

อะไรล่ะที่เรียกว่าการเมือง? การเมืองก็คือประชาชน ก็คือผลประโยชน์ของประชาชน ก็คือ ความสงบสุข ของประชาชน และ ประเทศชาติ ก็คือ ความมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของมวลมนุษย์

การเมืองไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งและยิ่งไม่ใช่เรื่องการโกงการเลือกตั้ง เข้ามามีอำนาจ แล้วฉ้อฉล ปล้นชาติ ปล้นประชาชน

พระตถาคตเจ้าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ ในคราวที่ทรงส่งพระอรหันต์ 60 รูปแรกไปประกาศพระพุทธศาสนานั้น ทรงมีพุทธดำรัสว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประกาศพระธรรมวินัย ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ด้วยอรรถะ และพยัญชนะ ให้งดงาม ในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด เพื่อประโยชน์ และความสุข ของชนหมู่มากในโลก”

พระพุทธดำรัสดังกล่าวนี้ หากจะกล่าวเป็นภาษาปัจจุบัน ก็กล่าวได้ว่า นี่คือแนวทางการเมือง ที่สำคัญ ที่พระพุทธองค์ ทรงมอบหมาย ให้บรรดา สมณะศากยบุตร ซึ่งเป็น พระอรหันต์ 60 รูป ออกไปประกาศ พระพุทธศาสนา เป็นชุดแรก

เป้าหมายยิ่งใหญ่ของพระพุทธดำรัสนี้คือ “เพื่อประโยชน์และความสุข ของชนหมู่มากในโลก” ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ หรือ เพื่อลาภสักการะ หรือ เพื่อสมณศักดิ์ หรือ เพื่ออามิสใดๆ สำหรับตน และไม่ใช่เพื่อ ความสุขส่วนตัว แม้แต่น้อยนิด

แล้วมาดูกันว่าวัตรปฏิบัติทั้งหลายของสมณะและชาวสำนักสันติอโศก ในปัจจุบันนี้ แม้เป็นเวลา หลังจากการมี พุทธดำรัส ดังกล่าวนั้น ร่วม 2,600 ปี จะเป็นไป ในร่องรอย และ ทางเดียวกันหรือไม่

ในวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วไม่ใช่หรือว่ายามประชาชนเป็นทุกข์ และเสียสละ อย่างกล้าหาญ เพื่อพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และถูกทอดทิ้ง ให้โดดเดี่ยว จากเพื่อนชาวพุทธ บางกลุ่ม ก็ได้สมณะ และชาวสำนัก สันติอโศก มาอยู่เป็นเพื่อน สมกับความที่เป็น เพื่อนร่วมเกิด แก่เจ็บตาย ทุกประการ

ในแต่ละวันชาวสำนักสันติอโศก ไม่เคยแสวงหารายได้ หรือ ประโยชน์ใดๆ เพื่อตน ตั้งหน้าทำงาน รับใช้ประชาชน ทั้งด้าน เก็บกวาดขยะ กวาดถนน หุงหาอาหาร ตักอาหาร ให้เพื่อนมนุษย์ ได้รับประทาน ในยามหิว คอยส่งน้ำส่งท่า เวลากระหาย หรือ ในเวลา หลังจาก รับประทานอาหารแล้ว

ยามแดดร้อนจ้าก็เอาผ้าเต็นท์หรือร่มมาแจก เวลาฝนตกก็เอาเสื้อกันฝน หรือกางร่ม ให้พี่น้องประชาชน

ยามสายก็ประกาศพระธรรมคำสอนในพระบรมศาสดาให้กับพี่น้องประชาชน ได้ทราบ ได้ประพฤติปฏิบัติตาม

นี่คือการปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสเมื่อครั้งทรงส่งพระอริยสงฆ์สาวก 60 รูป ออกไปประกาศ พระพุทธศาสนา เป็นครั้งแรก ไม่ใช่หรือ?

หากเปรียบเทียบกับพวกที่แยกตัวเองออกจากสังคมมนุษย์ ไม่ใส่ใจความทุกข์ร้อน ของเพื่อนมนุษย์ ทำตนเป็นแต่ผู้รับ และมุ่งแสวงหา แต่โลกธรรมแล้ว อย่างไหน จะซื่อตรง ต่อพระธรรมวินัย มากกว่ากันเล่า

เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงประกาศสดุดีสรรเสริญพระคุณของ สมณะ และชาวสำนักสันติอโศก ว่าได้ประพฤติ ปฏิบัติถูกตรง ตามพระพุทธดำรัส ที่ตรัสกับ พระอริยสาวก 60 รูป รุ่นแรก ที่ทรงส่งไป ประกาศพระศาสนานั้น

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยแห่งพระตถาคตเจ้าว่า เป็นเนื้อนาบุญ ของโลก เป็นผู้ควรแก่การ เคารพบูชา ต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่การ ถวายของ และประพฤติ ปฏิบัติตาม.


 

ถล่มสันติอโศก ... แฉรวมกลุ่มตั้งพรรคเดินเกมการเมือง (จาก ไทยรัฐ 21กค 2551 )

ขณะที่การสัมมนาวิทยากรส่วนใหญ่ กล่าวโจมตีการเคลื่อนไหว ของกลุ่มสันติอโศก ที่ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตร ประชาชน เพื่อประชาธิปไตย โดย พระเทพวิสุทธิกวี ผช. เจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส และเลขาธิการ ศูนย์พิทักษ์ พระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่กลุ่มสันติอโศก ออกมาเคลื่อนไหว ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรฯ เพราะขัดแย้ง ด้านผล ประโยชน์กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะ กับแกนนำ คือ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ซึ่งแต่เดิม เคยเกื้อหนุนกัน อย่างไรก็ตาม มองว่า การเคลื่อนไหว ของกลุ่ม สันติอโศก เพราะต้องการ ปฏิวัติสังคม เพื่อให้ประชาชน ดำเนินชีวิต ตามแนวทางของ ชาวสันติอโศก ต้องการล้ม มหาเถรสมาคม (มส.) และ ยึดอำนาจรัฐ


 

- ข่าวอโศก เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ -