อโศกรำลึก ปี๔๙

พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ งานอโศกรำลึก พิเศษจัด ๕ วัน ติดต่อกัน
เพื่อวาระ ปิตุบูชา ๗๒ปี พ่อท่าน ตลอดจน การประชุมต่างๆ มากมาย

บรรยาอากาศช่วงเย็น ขณะที่ทำพิธีบูชา พระบรมสารีริกธาตุ

อโศกรำลึก ในส่วนช่วงเย็นของวันที่ ๙ มิ.ย. ๔๕ ทำพิธีบูชา พระบรมสารีริกธาตุ แล้วทำพิธี ถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ปี และชมวิดิทัศน์ เหตุการณ์ที่กองทัพธรรม ไปชุมนุมร่วมกับ พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ในงานนี้ พ่อท่านทำวัตรเช้าทุกวัน และแสดงธรรมก่อนฉัน ในวันที่ ๑๑ มิ.ย.

ส่วนช่วงบ่ายรายการวันที่ ๑๐ มิ.ย. ส่วนช่วงบ่ายรายการวันที่ ๑๐ มิ.ย. ส่วนช่วงบ่ายรายการวันที่ ๑๐ มิ.ย. เป็นรายการ พระพุทธาภิธรรมนิมิต การดำเนินการสร้าง พระพุทธรูปหินใหญ่ ขนาดสูง ๗ เมตร ที่ราชธานีอโศก ผู้ร่วมรายการคือ คุณเส็ง คูอุทัย (เสี่ยอ้วน) และสมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ นอกจาก ฟังธรรมแล้ว ผู้มาร่วมงาน ได้ฟังรายการเชิงความรู้ และความบันเทิง ภาคบ่าย คือวันที่ ๙ มิ.ย. รายการ สุขภาพกับชีวิตมือถือ วิทยากรคือ ดร. ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช และ อ.มาลี พงษ์โสภณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ธรรมรสบทเพลง กับคุณ ชินกร ไกรลาศ, วันที่ ๑๒ มิ.ย. รายการประกวดร้องเพลง ครูรัก รักพงษ์ ภาคเย็น ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ชมรายการทอล์คโชว์ คุณทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, วันที่ ๑๑ มิ.ย. รายการวิกฤติ พลังงานไทย โดย อ. ชาญชัย ลิมปิยากร ดำเนินรายการโดย สมณะเดินดิน ติกขวีโร และรายการตอบปัญหา อโศกพันธ์แท้ ในคืนวันที่ ๑๒ มิ.ย.

ในส่วนของการประชุม มีการประชุมเศรษฐกิจบุญนิยม ในเช้าวันที่ ๙ การประชุม สถาบันบุญนิยม และพรรคเพื่อฟ้าดิน หลังทำวัตรเช้า ของวันที่ ๑๐ มิ.ย. และช่วงบ่าย ประชุม สนง.ใหญ่ พรรคเพื่อฟ้าดิน วันที่ ๑๑ มิ.ย.หลังทำวัตรเช้า ประชุมเครือแห วิทยุชุมชนบุญนิยม ช่วงบ่าย ประชุม กสิกรรมไร้สารพิษ และ ประชุมสิกขมาตุ ต่อด้วยกรัก-ปะหญิง ในบ่ายและเย็นวันที่ ๑๓ มิ.ย. ตามลำดับ การประชุม ส่วนใหญ่จัดที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ สถาบันบุญนิยม กิจกรรมพิเศษ ในงาน หลังทำวัตรเช้า วันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย. คือการจับฉลากของชำร่วย จากพ่อท่าน

บรรยากาศคึกครื้น ในงานครั้งนี้ มีผู้ทำโรงบุญ บริการอาหารแก่ญาติธรรม จำนวน ๑๑๐ โรงบุญ บรรยากาศคึกคัก เป็นระเบียบ เนื่องจาก บริการอาหาร เป็นเวลา โรงบุญเปิดบริการเป็น ๒ ช่วง เวลา เปิด ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. รอบแรก และหลังรายการแสดงธรรมก่อนฉัน ถึง ๑๕.๐๐น.

ผู้มารับประทาน ล้างจานเอง ซึ่งเป็นประเพณี ของชาวอโศกอยู่แล้ว และปีน ี้มีการประกวดโรงบุญ มีคณะกรรมการ จากต.อ. เป็นคณะกรรมการ แบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ ความสะอาด, คุณค่าของอาหาร, การบริการ, รสชาติอาหาร พ่อท่านจะแจกรางวัล หลังทำวัตรเช้า เป็นหนังสือคนคืออะไร และ สัจจะชีวิต ก็คึกคักทั้งคนแจก คนกิน ชาวอโศกมีหลายฐานะ ทั้งอยู่วัดประจำ และญาติธรรมทางบ้าน บรรยากาศงาน เอื้ออวยคน ทุกระดับ รวมทั้งคนนอก ที่มาร่วมกันเยอะ สังคมเราที่ทำได้ขนาดนี้ บริการสังคมได้ก็เพราะ เกิดจากความสามัคคี ซึ่งพวกเราทำได้ดี ในระดับหนึ่งแล้ว

สุดท้ายนี้ ข้อฝากข้อคิดจาก สมณะเสียงศีล ชาตวโร พุทธสถานปฐมอโศก วันอโศกรำลึก เป็นวันให้เรารำลึกถึง ความเป็นอโศก ว่าเราต้องพัฒนา ทั้งตัวเราเอง ถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ เราก็จะสามารถ พัฒนาสังคม ยิ่งเรามีภูมิธรรม มากเท่าไหร่ มีญาณ มีปัญญา มีความสามารถ ใจว่าง คนเราถ้าจิตใจว่าง จะช่วยคนที่เขาวุ่นๆ ได้ แต่ถ้าเราจิตใจวุ่นอยู่ จะไปทำให้คนอื่นใจว่าง คงยาก เพราะฉะนั้น ต้องพยายามฝึกตนเอง ลดละปล่อยวาง ให้มากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยงาน ต้องรู้ เรียนรู้ รู้มากๆ แล้วไม่ใช่มาอึดอัดใจ รู้แล้วก็ต้อง ปล่อยวางให้เป็น บางเรื่องบางอย่าง เราแก้ไขไม่ได้ บางที เราก็ต้องรอเวลา รู้จักเชื่อมั่น อดทน รอคอย ให้อภัย ทำใจให้สบายให้เป็น ไม่อย่างนั้น จะแบกโลกตาย.