กำหนดงาน
โพชฌังคาริยสัจจายุ
พลตรี จำลอง ศรีเมือง

(งานฉลอง๗๗ปี ๗เดือน ๗วัน ลุงจำลอง)


วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เวลา ๑๗.๐๐น.
บรรเลงดนตรีที่เวทีธรรมชาติ

เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.
เอื้อไออุ่น... “ถามใจลุงจำลอง?”


วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เวลา ๐๓.๓๐-๐๕.๓๐น. ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐น. บิณฑบาต

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น. พ่อท่านฯสัมโมทนียกถา

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น.
ปวารณา เชิงวิพากษ์ วิภาษ ให้กับ
พลตรี จำลอง และชาวกองทัพธรรม

โดย คุณ สนธิ ลิ้มทองกุล อ.พิภพ ธงชัย  
และ อ.สมเกียรติ พงศ์ไพบูลย์
ดำเนินรายการโดย อ.ปานเทพ พัวพงศ์พัน

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐น.  
วงดนตรี คีตาญชลี
ที่ลานเวทีบ้านทึ่ง

เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐น.
ชมวิถีชีวิต
ปฐมภพของลุงจำลอง ณ บ้านทึ่ง ปฐมอโศก

ด้วยระบบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย