เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

กลับไปหน้าสารบัญ

วิธีขยายหัวเชื้อ

ขั้นที่ 1

น้ำหมักเข้มข้น 8 ส่วน+น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน+น้ำสะอาด 1 ส่วน การขยายเชื้อทุกครั้ง ต้องละลายน้ำตาลกับน้ำก่อนที่จะเทหัวเชื้อลงไปเสมอและเหลืออากาศไว้ 1 ใน 5 ส่วนของภาชนะ อย่าลืม ปิดฝาให้สนิท นำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ช่วง 7 วันแรก ถ้าปิดฝาแน่นต้องคอยหมั่นเปิดฝาบ่อยๆ จะเกิดแก็สดันออกมาจนภาชนะบวมและฝาแตกกระเด็น เมื่อแก็สน้อยลง นานๆ จึงเปิดฝาให้ แก็สออก แล้วรีบปิดคืนดังเดิมทุกครั้ง วางทิ้งไว้ 7-10 วัน จะมีฝ้าขาวของกลุ่มจุลินทรีย์หลายกลุ่มเกิดขึ้นลอยอยู่เหนือน้ำหนามากขึ้น นำไปขยายต่อได้อีก

ขั้นที่ 2

นำหัวเชื้อ 1 ส่วน+น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน+น้ำสะอาด 8 ส่วน วิธีการขยายเชื้อทำเหมือนขั้นแรกจนเกิดฝ้าขาว แสดงว่าเชื้อแก่แล้วนำไปขยายต่อได้อีก

วิธีหมักถังต่อไป น้ำหมักเข้มข้น 1 ส่วน+ขยะสด 3 ส่วน+น้ำตาล 1 ส่วน+น้ำสะอาด 10 ส่วน ทำการหมักเหมือนถังแรกทุกประการ แต่ใช้เวลาหมักน้อยลงเป็นเวลา 1-2 เดือน สังเกตดูเองว่าน้ำหมักที่ได้มีลักษณะถูกต้อง คือ มีสีน้ำตาลอมเหลือง มีกลิ่นน้ำส้มฉุนคล้ายส่าเหล้า จึงจะใช้ได้

ประโยชน์โดยทั่วไป

1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด และด่างของดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินจืด

2. ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี อากาศโดยเฉพาะออกซิเจนผ่านได้มากขึ้น ทำให้รากพืชสะอาดและแข็งแรง ชอนไชลงไปได้ลึกดูดอาหารเพิ่มมากขึ้น

3. ช่วยแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดพืชต่างๆ

4. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นอาหารแก่พืชโดยตรง สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียพลังงานมากเหมือนใช้ปุ๋ยเคมี

5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี

6. ทำให้ผลผลิตคงทน ไม่บูดเน่าง่าย จึงเก็บรักษาได้นาน ดีต่อการขนส่งไกลๆ

7. ช่วยปรับสภาพน้ำขุ่นให้ใสและลดเชื้อโรคลง

8. ช่วยบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเน่าเหม็น

9. ช่วยสลายสารพิษต่างๆ ทั้งในดิน น้ำ อากาศ อาหารและสิ่งที่มีชีวิต

10. ช่วยไล่แมลง เช่น ยุง มด แมลงสาบ ปลวก เป็นต้น

11. ช่วยกำจัดแมลงวัน โดยตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้ดักแด้เป็นตัวแมลงวัน

12. ช่วยให้บรรยากาศรอบๆบริสุทธิ์ สะอาดขึ้น เพราะมีไอโอโซนเกิดขึ้น ช่วยฆ่าเชื้อโรคและขจัดมลพิษแล้วสลายตัวได้ก๊าซออกซิเจน เป็นการเพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนให้มากขึ้น

ปริมาณ หยิบมือ จากนั้นตั้งไฟอ่อนๆ เคี่ยวกะทิพอให้มี

กลับไปหน้าสารบัญ

   Asoke Network Thailand
asoke information | asoke community | fhae party | คกร. | ชาวอโศก | ผลิตภัณฑ์ | แนะนำ | ถาม-ตอบ | ข่าว