เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

กลับไปหน้าสารบัญ

เกร็ดความรู้ จาก แกลบดิน ฟางข้าว และถั่วงา

คุณสมบัติของแกลบดิบ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฟาง

ข้อเสียของแกลบดิบ มีธาตุชิส์กอนที่ยังไม่ย่อยสลาย ซึ่งจะเป็นตัวดึงก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน ที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในการย่อยสลาย ซึ่งก็คือการแย่งอาหารจากต้นพืชผักของเรานั่นเอง

คุณสมบัติของแกลบเผา

๑. มีแร่ธาตุโปตัสเซียมและแคลเซียม

๒. มีรูมากมายซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์

๓. ทำให้คลุมดินหรือนำไปผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างอื่น ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากผ่านการย่อยสลาย

๔. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน

ประโยชน์ของฟางข้าว

๑. เป็นหัวปุ๋ยชั้นดี

๒. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน

๓. ปรับโครงสร้างของดินที่เป็นกรด-ด่าง ให้มีความสมดุลลงตัวพอดี

๔. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ไส้เดือน แมลง และจุลินทรีย์

๕. เมื่อนำไปคลุมดิน ทำให้ดินร่วนซุย โดยไม่ต้องพรวนดิน

๖. เมื่อนำไปคลุมดิน วัชพืชหรือหญ้าต่างๆจะไม่เกิดขึ้น

๗. ทำให้เกิดเห็ดฟางตามธรรมชาติ

ประโยชน์ของพืชตระกูลถั่ว

๑. ให้แร่ธาตุไนโตรเจน ซึ่งช่วยส่งเสรมการเจริญเติบโตของใบและลำต้น

๒. ให้ร่มเงาแก่พืชชนิดอื่น

๓. ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงและหนอนในพืชผักเป็นอย่างดี

๔. เป็นอาหารชั้นดีของมนุษย์

ประโยชน์ของงา

๑. ให้แร่ธาตุโปแตสเซียมและแคลเซียม

๒. ใบ-ลำต้น และผล เมื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว ช่วยป้องกันโรคใบด่าง-ใบหงิกงอ

๓. มีแคลเซียมมากกว่าผักทุกชนิด ๔๐ เท่า ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง

๔. มีวิตามิน E ทำให้แก่ช้า, มีธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินตัวอื่นอีกมากมาย

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดี และพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่ปุ๋ยเคมีสามารถให้สารที่พืชต้องการได้จำกัดเพียง ๓ ตัว คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K)

จุดอ่อนของปุ๋ยเคมี จะส่งผลให้สัตว์เล็กๆที่อยู่ในดินตาย ระยะเวลาที่ปุ๋ยเคมีจะมีคุณค่าต่อพืชผักค่อนข้างสั้น ปุ๋ยเคมี ๔ ส่วนที่เราหว่านลงไปในดิน พืชผักจะมีโอกาสได้รับแร่ธาตุเพียง ๑ ส่วน อีก ๓ ส่วน จะกลายเป็นสารพิษตกค้างอยู่ในดิน ผลที่ตามมาคือ ดินจะเป็นกรดแข็ง ปลูกพืชอะไรก็จะไม่เจริญเติบโต

กลับไปหน้าสารบัญ
   Asoke Network Thailand
asoke information | asoke community | fhae party | คกร. | ชาวอโศก | ผลิตภัณฑ์ | แนะนำ | ถาม-ตอบ | ข่าว