เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

กลับไปหน้าสารบัญ

ถั่วเขียว

เป็นพืชจำพวกถั่ว ที่นิยมใช้รับประทานทั่วไป จะนำไปต้มผสมกับน้ำตาลทราย รับประทานเป็นของหวาน หรือ นำไปเพาะเป็นถั่วงอกก็ได้ เป็นอาหารที่อร่อยทั้งนั้น

นอกจากจะใช้ถั่วเขียวเป็นยาแล้ว ใบ ลำต้น ดอก และเปลือกล้วนเป็นยาได้

ในถั่วเขียวหนัก ๑๐๐ กรัม มีโปรตีน ๒๒.๑ กรัม ไขมัน ๐.๘ กรัม สารประกอบจำพวกแป้ง ๕๙ กรัม นอกจากนี้ ยังมีเกลือแร่หลายชนิด จัดเป็นพืชที่มีโปรตีนอยู่ปริมาณมาก สามารถรับประทานแทนเนื้อสัตว์เพื่อให้สารโปรตีน

ถั่วเขียวมีรสหวาน เย็น ไม่มีพิษ มีสรรพคุณดับร้อน ถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ แก้อาการบวมน้ำ อาหารเป็นพิษ หรือติดพิษจากยาสมุนไพร นอกจากนี้ ยังเป็นอาหารที่ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วย

ตำรายาอย่างง่ายๆ มีดังนี้

แก้อาหารเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน เอาถั่วเขียวจำนวนพอเหมาะ แช่น้ำจนพองเล็กน้อย นำไปบดจนละเอียด คั้นเอาแต่น้ำ ให้ผู้ป่วยดื่มให้มากๆ

ปัสสาวะขัด เปลือกหุ้มถั่วเขียว หรือ ถั่วเขียวต้มน้ำกิน จะช่วยขับปัสสาวะได้

ฝีหนอง เอาถั่วเขียวแช่น้ำ แล้วบดให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำ นำน้ำที่ได้ไปทาบริเวณที่เป็น ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงล้างออก ทำเช่นนี้ วันละ ๓ - ๕ ครั้ง

รักษาต่อมน้ำลายอักเสบ เอาถั่วเขียวหนัก ๖๐ กรัม ต้มในหม้อจนสุก แล้วใส่แกนผักกาดขาว (ใบอ่อน) ลงไป ๒ - ๓ หัว แล้วต้มต่อไปอีก ๒๐ นาที ให้เอาส่วนที่เป็นน้ำมาดื่ม จากการรักษาผู้ป่วย ๓๔ ราย สามารถรักษาให้หายทั้งหมดได้

ติดพิษสารตะกั่ว เอาถั่วเขียว หนัก ๑๒๐ กรัม ชะเอมเทศ หนัก ๑๕ กรัม ต้มรวมกันจนสุก รับประทานจนหมด โดยแบ่งทานวันละ ๒ ครั้ง และทานพร้อมกับวิตามินซี ๓๐๐ มิลลิกรัม ให้กินยา ๑๐ - ๑๕ วัน เป็นการรักษาหนึ่งกระบวน โดยทั่วไป รักษา ๒ กระบวน จึงได้ผลดี จากการรักษาผู้ป่วย ๓๗ ราย รักษาได้ผลทั้งหมด

แผลน้ำร้อนหรือไฟลวก เอาถั่วเขียวบดให้เป็นผงละเอียด ๖๐ กรัม ผสมกับแอลกอฮอล์ ๗๕% จนได้เป็นยาข้น ทิ้งไว้ ๓๐ นาที จึงผสมเกล็ดการบูร อีก ๙ กรัม คนให้เข้ากัน เก็บไว้ใช้ ก่อนนำไปใช้ ให้ล้างแผลที่ถูกลวกให้สะอาดก่อน จึงเอายาทาที่แผลให้หนาประมาณ ๒ มิลลิกรัม ทำเช่นนี้ วันละ ๒ - ๓ ครั้ง จากการรักษาผู้ป่วยกว่า ร้อยราย รักษาได้ผลดี แผลหายไวขึ้น แผนเป็นมีน้อย ช่วยลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ และของเหลวที่ให้ทางเส้นเลือดดำน้อยลง แต่มีข้อเสียคือ เวลาทาจะปวดมาก อาจจะใช้ยาชาทาเสียก่อน จึงเอายาดังกล่าวทา

เลือกกำเดาออก ไอมีเลือด มีไข้ เอาถั่วเขียวกับรากบัว ต้มรวมกัน รับประทานน้ำ

ความดันโลหิตสูง เอาถั่วเขียว ๑๐๐ กรัม สาหร่ายทะเล ๕๐ กรัม เติมน้ำ แล้วต้มจนเปื่อยดี จึงเติมน้ำตาลทรายขาวลงไป รับประทานเป็นประจำ

ร้อนในกระหายน้ำ เอาถั่วเขียวต้มจนเปื่อย เติมน้ำตาลทรายขาว ทิ้งให้เย็น จึงดื่มน้ำที่ได้

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโปรตีน

(ข้อมูลจาก “อาหารรักษาโรค ๒“ ของ ศจ.นพ.ดร.วิจิตร บุญยะโหตระ)

มีคำพังเพยของฝรั่งว่า “You are what you eat” (เราจะเป็นตามอาหารที่เรากินเข้าไป) มากกกว่า ๙๕% ของการเจ็บป่วยของคนเรานั้น มีสาเหตุมาจากนิสัยการกิน เช่น การกินมากเกินไป หรือกินอาหารไม่ครบหมู่ ทำให้ร่ายกายขาดพลังชีวิต (Vatality) เพียงพอที่จะทำให้โรงงานของร่าย ทำงานต่อไปไม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจ ในเรื่องโภชนาการอย่างถูกต้อง

โปรตีน ร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยโปรตีนต่างๆ นับได้หลายหมื่นชนิด เช่น ผมและเล็บ ประกอบด้วยใยโปรตีนที่เรียกว่า เคอราติน (keratin) กล้ามเนื้อ ประกอบด้วย ใยโปรตีน เรียกว่า ไมโอซิน (myosin) และ แอคติน (action) โปรตีนชื่อ คอลลาเจน (collagen) ทำหน้าที่ทำความเหนียว แข็งแรง ให้แก่เส้นเลือด ผิวหนัง กระดูก ฟัน และช่วยยึดเซลล์ของอวัยวะต่างๆ เข้าด้วยกัน น้ำย่อยมีโรตีนชื่อ โกลบูลาร์ (globular) ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อการย่อยที่จำเป็นต่อชีวิต โปรตีนบางชนิด ทำหน้าที่พิเศษ เช่น ฮีโมโกลบิน เป็นโปรตีนสีแดง อยู่ในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่นำอ๊อกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

เซลล์ในร่างกายของคนเรา จะเสื่อมหรือตายไป ร่างกายก็จะสร้างเซลล์ใหม่ มาทดแทนอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เช่น เม็ดเลือดแดง จะมีอายุเพียงหนึ่งเดือน ก็จะแตกสลายไป ร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดแดงใหม่มาแทน เซลล์ขอบอวัยวะอื่นๆ ก็ตายไป และมีเซลล์ใหม่มาแทนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์คำนวณว่า ทุกๆ ปี เซลล์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเรา จะตายไปทั้งหมด แต่มันจะค่อยๆ ทยอยตาย และเซลล์ใหม่ก็ทยอยสร้างทดแทน มนุษย์จึงยังมีชีวิตอยู่ได้ พระพุทธเจ้าจึงเรียก “อนัตตา” เพราะเราไม่มีตัวตนเป็นของเราจริงๆ เซลล์ของร่ายกายเคลื่อนไหว ตายไปแล้วเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถยึดมั่นเป็นของของเราได้นั่นเอง

ร่ายกายต้องการโปรตีนประมาณ ๑ กรัม ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม เช่น คนมีน้ำหนักตัว ๕๐ กก. จะต้องการโปรตีน ๕๐ กรัมต่อวัน แต่โดยปกติแล้ว อาหารจองคนตะวันตก (อาหารฝรั่ง จะมีโปรตีนสูงกว่าความต้องการของร่างกายถึง ๒ - ๓ เท่า ในขณะที่อาหารประจำวันของคนตะวันออก หรือประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหมาย มักจะต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการ

เมื่อโปรตีนสลายตัว จะปล่อยธาตุไนโตรเจน ออกมา เรียกว่า ยูเรีย ซึ่งจะถูกขับออกมาทางไต (ปัสสาวะ” ดังนั้น ถ้าเรากินโปรตีนมากเกินไป จะทำให้ไตต้องทำงานหนักเกินไป และอาจเกิดโรคไตพิการได้ โดยเฉพาะ แพทย์จึงห้ามคนสูงอายุที่เป็นโรคไต กินโปรตีนมาก เพราะจะทำให้โรคไตกำเริบยิ่งขึ้นไปอีก

ปริมาณของโปรตีน
ในอาหารบางชนิด

ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์ ต่อน้ำหนัก ๑๐๐ กรัม
จำนวนโปรตีนเป็นกรัม ในอาหารหนัก ๑๐๐ กรัม

เมล็ดถั่วเหลืองแห้ง
ถั่วลิสงปอกเปลือก
เมล็ดถั่วเขียว
เมล็ดถั่วดำ
เต้าหู้เหลือง
เต้าหู้ขาว
นมถั่วเหลือง

๓๔.๑
๒๖.๓
๒๔.๔
๑๗.๓
๑๒.๓
๗.๘
๓.๔

กลับไปหน้าสารบัญ
   Asoke Network Thailand
asoke information | asoke community | fhae party | คกร. | ชาวอโศก | ผลิตภัณฑ์ | แนะนำ | ถาม-ตอบ | ข่าว