เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

กลับไปหน้าสารบัญ

จุลินทรีย์ดื่ม เพื่อสุขภาพ

จุลินทรีย์สมอ

ส่วนประกอบ

๑. ลูกสมอ ๓ กก.
๒. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ำ ๑๐ กก.

วิธีทำ

๑. ทุบสมอให้เป็นชิ้นเล็กลง
๒. คลุกเคล้า กับน้ำตาลทรายแดง ให้เข้ากันอย่างดี หมักไว้ ๑๕ วัน แล้วเติมน้ำอีก ๑๐ กก. หมักต่อไปอีก ๓ เดือน

วิธีใช้

ละลายน้ำ ๑๐ ส่วน กับน้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำผึ้งตามชอบใจ ผสมกับน้ำลูกสมอที่กรองเรียบร้อยแล้ว ๑ ส่วน หมักไว้ ๑ คืนวันรุ่งขึ้นสามารถดื่มได้

วิธีดื่ม

ดื่มก่อนอาหาร ๑๕ นาที ครั้งละ ๓๐ ซีซี

จุลินทรีย์กล้วย

ส่วนประกอบ

๑. กล้วย ๓ กก.
๒. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ำ ๑๐ กก.

วิธีทำ

๑. หั่นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กลง
๒. คลุกเคล้ากับ น้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันอย่างดี หมักไว้ ๑๕ วัน แล้วเติมน้ำอีก ๑๐ กก. หมักต่อไปอีก ๓ เดือน

วิธีใช้

ละลายน้ำ ๑๐ ส่วน กับน้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำผึ้งตามชอบใจ ผสมกับน้ำกล้วยที่กรองเรียบร้อยแล้ว ๑ ส่วน หมักไว้ ๑ คืนวันรุ่งขึ้นสามารถดื่มได้

วิธีดื่ม

ดื่มก่อนอาหาร ๑๕ นาที ครั้งละ ๓๐ ซีซี

จุลินทรีย์มะขามป้อม

ส่วนประกอบ

๑. มะขามป้อม ๓ กก.
๒. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ำ ๑๐ กก.

วิธีทำ

๑. ทุบมะขามป้อมให้เป็นชิ้นเล็กลง
๒. คลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดง ให้เข้ากันอย่างดี หมักไว้ ๑๕ วัน แล้วเติมน้ำอีก ๑๐ กก. หมักต่อไปอีก ๓ เดือน

วิธีใช้

ละลายน้ำ ๑๐ ส่วน กับน้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำผึ้งตามชอบใจ ผสมกับน้ำมะขามป้อมที่กรองเรียบร้อยแล้ว ๑ ส่วน หมักไว้ ๑ คืนวันรุ่งขึ้นสามารถดื่มได้

วิธีดื่ม

ดื่มก่อนอาหาร ๑๕ นาที ครั้งละ ๓๐ ซีซี

จุลินทรีย์มะเฟือง

ส่วนประกอบ

๑. มะเฟือง ๓ กก.
๒. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ำ ๑๐ กก.

วิธีทำ

๑. หั่นมะเฟืองให้เป็นชิ้นเล็กลง
๒. คลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันอย่างดี หมักไว้ ๑๕ วัน แล้วเติมน้ำอีก ๑๐ กก. หมักต่อไปอีก ๓ เดือน

วิธีใช้

ละลายน้ำ ๑๐ ส่วน กับน้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำผึ้งตามชอบใจ ผสมกับน้ำมะเฟืองที่กรองเรียบร้อยแล้ว ๑ ส่วน หมักไว้ ๑ คืนวันรุ่งขึ้นสามารถดื่มได้

วิธีดื่ม

ดื่มก่อนอาหาร ๑๕ นาที ครั้งละ ๓๐ ซีซี

จุลินทรีย์แฮ้ม

ส่วนประกอบ

๑. แฮ้ม ๓ กก.
๒. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ำ ๑๐ กก.

วิธีทำ

๑. หั่นแฮ้มให้เป็นชิ้นเล็กลง
๒. คลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันอย่างดี หมักไว้ ๑๕ วัน แล้วเติมน้ำอีก ๑๐ กก. หมักต่อไปอีก ๓ เดือน

วิธีใช้

ละลายน้ำ ๑๐ ส่วน กับน้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำผึ้งตามชอบใจ ผสมกับน้ำแฮ้มที่กรองเรียบร้อยแล้ว ๑ ส่วน หมักไว้ ๑ คืนวันรุ่งขึ้นสามารถดื่มได้

วิธีดื่ม

ดื่มก่อนอาหาร ๑๕ นาที ครั้งละ ๓๐ ซีซี

จุลินทรีย์บอระเพ็ด

ส่วนประกอบ

๑. บอระเพ็ด ๓ กก.
๒. น้ำตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ำ ๑๐ กก.

วิธีทำ

๑. หั่นบอระเพ็ดให้เป็นชิ้นเล็กลง
๒. คลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันอย่างดี หมักไว้ ๑๕ วัน แล้วเติมน้ำอีก ๑๐ กก. หมักต่อไปอีก ๓ เดือน

วิธีใช้

ละลายน้ำ ๑๐ ส่วน กับน้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำผึ้งตามชอบใจ ผสมกับน้ำบอระเพ็ดที่กรองเรียบร้อยแล้ว ๑ ส่วน หมักไว้ ๑ คืนวันรุ่งขึ้นสามารถดื่มได้

วิธีดื่ม

ดื่มก่อนอาหาร ๑๕ นาที ครั้งละ ๓๐ ซีซี

กลับไปหน้าสารบัญ

   Asoke Network Thailand
asoke information | asoke community | fhae party | คกร. | ชาวอโศก | ผลิตภัณฑ์ | แนะนำ | ถาม-ตอบ | ข่าว