ตอน... ความข้องใจของเด็ก วารสารรายสองเดือน "ดอกหญ้า" อันดับที่ 96

เด็ก=ความบริสุทธิ์
ผู้ใหญ่คือยิ่งกว่าเด็ก (พัฒนาการมาจากเด็ก)
เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ควรจะยิ่งดียิ่งบริสุทธิ์กว่าเด็กมิใช่หรือ
แต่ทำไมสิ่งที่บอกว่า “เฉพาะผู้ใหญ่” (ห้ามเด็ก......ฯลฯ)
จึงกลับกลายเป็บนสิ่งที่เลวร้ายสกปรกโสมมลามกอนาจารเล่า
ถ้าเช่นนั้นจะพัฒนาตนให้เป็้นผู้ใหญ่กันทำไม
สู้ดำรงสภาพความคิดแบบเด็กๆ ตลอดไปไม่ดีกว่าหรือ

ด.ช.สุวิชาติ วโนทยาน
๑๓๔/๑๓๑ ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ม.๗
ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๑๐๐๐

BACK index