[96] รับเชิญ...เมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่
[96] นกอินทรีเลี้ยงลูก
[96] พี่น้องไทยร่วมใจยุติการใช้ความรุนแรงฯ
[97] นกอินทรีย์เลี้ยงลูก (ตอนจบ)
คำตอบจากต้นไม้ [104]
บทเรียนจากบ้านด่าน..วิธีสร้างชุมชนปลอดยาบ้าฯ

ประทับใจคุณยายเพ็กลั้ง [104]
เรื่องของความยุติธรรม [104]
หยาดเหงื่อเพื่อลูก [104]
คำสารภาพของคนบาป
[104]

[96] ความข้องใจของเด็ก
[96] น้ำหยดสุดท้าย (ร้อยกรอง)
[95] อุดมการณ์และความใฝ่ฝัน
[99] ซ้ำรอย
[99] ชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์
[102] คุณยายที่แสนดี
[105] ด้วยอานุภาพแห่งรัก
[105] มองโลกในแง่ดีกันเถิด
[105] แนะนำหนังสือ
[105] รักเถอะ... รักให้รุ่ง
[105] ลุงเหมือน