[เลือกหนังสือ]      ปก | คำนำ |
page: 0/6
close

สารบัญ

[1] ภาค 1
ศาสนา

[2] ภาค 2
ชีวิตและสังคม

[3] ภาค 3
ฝึกตน


รินถ้อยร้อยธรรม
ชุด เพชร

จงยอมเป็น
ผู้เสียเปรียบ
อย่างถูกธรรม
แล้วเราจะเป็น
ผู้ชนะในที่สุด

 

พิมพ์ครั้งที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๓๒
จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่โรงพิมพ์
มูลนิธิธรรมสันติ
โทร. ๐๒ ๓๗๔ ๕๒๓๐

เจ้าของ
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
๖๗/๓๐ ถ.นวมินทร์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กทม.๑๐๒๔๐

 

 

 

ชุด ทับทิม

สารบัญ

[4] ภาค 1
ศาสนา

[5] ภาค 2
ชีวิตและสังคม

[6] ภาค 3
ฝึกตน

 

รินถ้อยร้อยธรรม
ชุด ทับทิม

อ่าน-ทวน-ทำ
แล้วจะพบ
”ความแท้”(จริง)
ที่มนุษย์ผู้ใดได้แล้ว
จะไม่มีวันทิ้ง
(๑๑ ส.ค.๒๑)

 

รินถ้อยร้อยธรรม ชุด เพชร

เราก็เหมือนเรือที่ถูกขังอยู่ในวังวน
แห่งขุนเขาและน้ำฟ้า

วันแล้ววันเล่า... ปีแล้วปีเล่า... ชาติแล้วชาติเล่า...

บ้างก็ได้พัก บ้างก็ต้องอ้อยเอื่อย
ออกไปสู่เบื้องหน้าอย่างเกียจคร้าน

บ้างก็แก่นกล้า ท้าทายอย่างไม่รู้เลยว่า
ตนนั้นยังโดดดิ้นอยู่เท่าไร ?

จะรู้อยู่บ้างเพียงรางๆ ว่า ”เพื่อชีวิต”
อีกนานเท่าไหร่หนอ !!?

จะรู้ชัดกันได้บ้างว่า
น้ำฟ้า ขุนเขา และเงาทั้งหลาย มันคือ
แดนขังคนเปิดใจ

รินถ้อยรอยธรรมเล่มนี้ ได้ทำออกมาเป็นเล่มที่ ๒ ต่อจากเล่มที่แล้ว ที่ชื่อว่า ทับทิม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ยังคงเป็นโศลกธรรม ของท่านโพธิรักษ์ ที่ได้บันทึก หรือกล่าวไว้ในโอกาส และที่ต่างๆกัน

ที่ชื่อว่า “เพชร” ก็เพราะเพชรนั้น เป็นที่ยอมรับของคน ว่ามีค่าสูง แต่ กำเนิดของเพชรนั้น คือถ่านที่หลอมตัว แล้วตกผลึก โดยมีแรงกดดันจากรอบข้าง เป็นองค์ประกอบ

เพชร เม็ดนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะในสายตาคนทั่วๆไป ตัวท่านโพธิรักษ์เอง ก็เป็นเช่นถ่าน ความยอมรับในคุณค่าของถ่าน จึงไม่มี แต่การยอมรับสิ่งที่เป็นผลงานจากถ่าน อันคือ ผู้ได้ธรรมะ จากท่านโพธิรักษ์นั้น เป็นที่ยอมรับว่า สามารถก่อเกิดประโยชน์ ให้กับสังคมได้

การได้คลุกคลีและสังเกตจากการดำเนินชีวิต ของท่านโพธิรักษ์ พบว่าสิ่งที่ท่านทำ และแสดงออกมานั้น เป็นที่ยืนยันได้ว่า พาให้คนลดโลภ โกรธ หลงลงได้อย่างจริงๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับเพชร ที่เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ที่มีแต่สร้างความโลภ หลงให้กับคนทั่วไป จนบางครั้งถึงกับฆ่ากันตายก็มี

เพชร จึงเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่ง ที่เปรียบดังของที่ชายหนุ่ม มอบให้กับหญิงสาว แทนความรักทั้งหมด เราเชื่อว่าเพชร สามารถปลดทุกข์สร้างสุข ให้กับท่านได้ แม้ท่านจะได้สัมผัสเพียงบางส่วน ของเพชร ที่เกิดจากส่วนหนึ่งของถ่าน เช่นท่านโพธิรักษ์นี้

และถ้าท่านสามารถครอบครอง ความเป็นเพชรนี้ได้ ด้วยการปฏิบัติจนเข้าถึง ก็จะได้ความหมาย ดั้งเดิมของเพชร ที่ ภาษากรีกว่า ADMAS อันหมายถึง อยู่ยงคงกระพัน (ต่อสิ่งยั่วยวนรอบข้าง) ได้ไม่มากก็น้อย

คนไทยโดยมากเชื่อว่า เพชรนั้นถ้าใครมีไว้ ก็จะมีโชคลาภ และคุ้มครองให้ปลอดภัย จากภูติผีปีศาจได้ เราเองก็เชื่อว่า เพชรเม็ดนี้ มีคุณสมบัติเช่นนั้น ถ้านำมาไว้ที่ตนได้ เพราะมันหมายถึง ความมุ่งมั่น ที่จะเอาชนะตนเอง ที่เป็นสิ่งแย่ๆ (ถ่าน) อยู่มาก และถ้า เอาชนะตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเพชรจริง ก็จะถึงความหมายของเพชร ในความหมายของไทยที่ว่า ไม่มีอะไรจะชนะได้จริงๆ

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

รินถ้อยร้อยธรรม ชุด ทับทิม
เปิดใจ

เหตุที่หนังสือนี้ ใช้ชื่อว่ารินถ้อยร้อยธรรม ก็เพราะได้รวบรวมเอาโศลกธรรม อันเป็นคำสอน ของท่านโพธิรักษ์ ที่ให้ไว้เป็นกรรมฐาน กับเหล่าศิษย์ ในโอกาสต่างๆกัน มาเรียบเรียง และเป้าหมายที่ได้คัด โศลกธรรม ชุดนี้ออกมา ให้ชื่อว่า เป็นชุด “ทับทิม” ก็เพื่อจุดไฟชีวิตของผู้อ่าน ให้สว่างชั่วนิรันดร์ ดุจสีของทับทิม ที่แดงระเรื่ออยู่ตลอดกาล

กล่องทับทิมในชุดนี้ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ภาค แห่งความประทับใจ คือ ภาคของศาสนา การศึกษาชีวิต - สังคม และการฝึกตน

ทับทิมแต่ละเม็ด คือการตกผลึกของ วัตถุสสารฉันใด โศลกธรรม ที่ได้นำมาเสนอต่อผู้อ่านต่อไปนี้ ก็เป็นธรรมะ ที่ได้กระชับมั่น ขมวดแน่น เพื่อแทงนัยะของสัจจะ ให้ลึกซึ้งถึงแก่นแกน

เราเชื่อว่า โศลกธรรมที่นำมาเสนอนี้ หากท่านพิจารณา ตรองตามจนเข้าถึง ความลึกซึ้งได้แล้ว แม้เพียงบทเดียว ก็สามารถนำไปใช้ ให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรือง ได้ทุกชาติ

ก่อนจบการเปิดใจ ขอฝากพุทธพจน์เอาไว้ว่า :-

บทกวีตั้งพันโศลก แต่ไร้ประโยชน์
ก็ไม่เท่าบทกวี บรรทัดเดียว
ที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบ

คณะผู้จัดทำ

  รินถ้อยร้อยธรรม
 
page: 0/6
   Asoke Network Thailand