ความรัก มิติที่: 1กามนิยม  2พันธุนิยม  3ญาตินิยม  4ชุมชนนิยม  5ชาตินิยม  6สากลนิยม  7เทวนิยม  8อเทวนิยม  9นิพพานนิยม  10พุทธภูมินิยม
 
มิติที่ 5 ชาตินิยม
page: 7/20
มิติที่ 7 เทวนิยม

สารบัญ

มิติที่ ๕
ชาตินิยม

 

 มิติที่ ๖ 
 สากลนิยม 

 

มิติที่ ๗
เทวนิยม

 

มิติที่ ๘
อเทวนิยม

 

มิติที่ ๙
นิพพานนิยม

 

 

  ความรัก มิติที่ ๖ สากลนิยม  

มิติที่ ๖ คือ ความรักมวลมนุษยชาติ ทุกชาติทุกภาษา ที่เป็นมนุษย์ในโลก ไม่จำกัดเฉพาะ ในชาติของตน เท่านั้น ยิ่งเห็นได้ชัดว่า เป็นความรักความปรารถนา ที่แผ่กว้าง เกื้อกูลออกไป อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในด้านรูปธรรม แห่งมวลมนุษย์ เพราะเป็นความรัก ที่เผื่อแผ่ต่อมนุษยชาติ ไปทั้งโลก ไม่จำกัดผิวพรรณ เพศ วัย เชื้อชาติ ชั้นวรรณะ กันแล้ว เป็นความรักระดับ โลกาภิบาลทีเดียว คือ รักปรารถนา จะให้แก่ทุกคน เป็นอุดมการณ์ที่ สูงส่งยิ่งแล้ว สำหรับมนุษย์ ที่พึงกระทำ พึงแสดงออก ทางรูปธรรม หากผู้ใด มีจิตใจ ที่มีความรู้สึกนึกคิด และได้พากเพียร ประพฤติ ตามอุดมการณ์ ดังกล่าวนี้จริง ทำได้เป็นได้จริง ก็นับเป็น ผู้มีความรัก ที่มีคุณค่าสูงส่ง ขึ้นไปกว่า มิติที่ ๕ แน่นอน

และไม่ใช่เพียงความรู้ว่า มันเป็นอุดมการณ์ที่ดี อยู่แค่นั้น หรือไม่ใช่เพียงเป็น คารมโก้ๆ ลีลาเก๋ๆ ของคนหาเสียง ให้ตนเท่านั้นด้วย แต่ต้องเป็น "ความจริงของจิต ที่เกิดความรู้สึกรัก และปรารถนา ตามอุดมการณ์นี้แท้ๆ และ ต้องมีสมรรถนะ สมคล้อย สอดคล้อง ด้วย" ยิ่งมีน้ำหนัก หรือ มีความเข้มข้น ของน้ำใจ และประสิทธิภาพ มากยิ่งเท่าใดๆ ก็ยิ่งประเสริฐสูงส่ง เลอเลิศยิ่งๆ เท่านั้นๆ

และจะจริงยิ่ง หากคนผู้นี้มีพฤติกรรม พากเพียร พยายามกระทำ เพื่อให้เกิดผล ตามอุดมการณ์ ได้จริงที่สุด จะจริงสมบูรณ์ ทีเดียว ถ้าแม้นผู้มีความรักนั้น บริสุทธิ์จากความแฝง เพื่อผลประโยชน์ ให้เกิดลาภ -ยศ -สรรเสริญ -สุข แก่ตน

ซึ่งเป็นความเจริญของความรัก ความปรารถนาดี อย่างเห็น ได้ชัดขึ้นไปอีก ว่าเป็นคุณค่า ของความเป็นมนุษย์ แน่แท้

ความรัก ระดับมิติที่ ๖ นี้ เรียกว่า "สากลนิยม" หรือ "จักรวาลนิยม"

ก็เป็น "ความรัก"ที่มีคุณค่าประเสริฐ สูงส่งขึ้นไป ยิ่งๆขึ้น ที่ผู้มีปัญญาสามัญ ก็พอเข้าใจได้ ทว่า "ความจริง" ที่คนจะเป็นได้จริง มีสมรรถนะ ถึงขั้นจริงนั้น ก็หายากยิ่ง ขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนมากก็มีแต่ "อุดมการณ์" แต่เป็นจริง ยังไม่ได้ และพูดคุยโวโอ้อวด จนกลายเป็น คนหลอกลวง ชาวโลกไป ก็มีมากมาย

 

 


 
มิติที่ 5 ชาตินิยม
page: 7/20
มิติที่ 7 เทวนิยม
   Asoke Network Thailand
อ่านต่อ ๘. มิติที่ ๗ เทวนิยม