ธรรมะจาก สมณะโพธิรักษ์ ลำดับที่ ๑-๑๓๐

  ธรรมะจากสมณะโพธิรักษ์ ... ธรรมะจะต้องถูกเปิดเผย ให้มากที่สุดในทุกๆ เวลา... จากชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ