หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >ดอกหญ้า

ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๑๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗


ฉบับ...สู้เพื่อแผ่นดิน
ใบแรก
ยุทธศาสตร์การสู้เพื่อแผ่นดิน
ฝึกฝนคนทำงาน ให้ "เป็นงาน" และ "เก่งงาน"
ความจนเป็นทุกข์ในโลก
วันพ่อ
ต้องเป็นเรา (โภชาชานียชาดก)
หนึ่ง สอง สาม
โอบอุ้มแผ่นดิน... โอบอุ้มโลก
กระต่ายน้อยคอยรัก
นิราศดอยแพงค่า
ฤาเราแปลกแยก - รักขวัญ -

สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวได้ ด้วยหลัก ๗ อ.
การสร้างสรรค์มุมสงบ
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน แปลจากภาษาสเปน โดย รัศมี กฤษณมิษ
ปัจฉิมลิขิต - กอง บก.

(ดอกหญ้า ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๑๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๖,๕๐๐ เล่ม