คนบ้านนอกบอกกล่าว โดย...จำลอง ศรีเมือง

เพราะเงินแท้ๆ คนจึงคิดสร้างวัตถุ
และความหลงขึ้นมาทำลายสังคมให้ต่ำสุดได้

หนังสือพิมพ์ เราคิดอะไร
ฉบับที่ 130 เดือน พฤษภาคม 2544

หน้าร้อนไปไหนๆ ก็ร้อน ร้อนทั่วเมืองไทย นครสวรรค์กับกาญจนบุรีขึ้นชื่อลือชามาก แต่จริงๆ แล้ว เมืองกาญจน์ร้อนตรง ตัวเลขไม่ได้ร้อนจริง บางวันถึง ๔๒ องศา ก็ยังไม่ร้อนเท่า ๓๗ องศาในกรุง หลายต่อหลายครั้งมีลมพัดชายเขามาช่วยชดเชยให้ คลายร้อน คนกรุงถ้ามีโอกาส ลองปลีกตัวไปบ้านนอกบ้าง ไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ ต้นไม้ใหญ่ๆ ให้ความเย็น เท่าๆ กับเครื่องปรับอากาศทีเดียว ยามนี้คนไทยนอกจากร้อนกายแล้ว ยังร้อนใจอีก ซึ่งร้อนยิ่งกว่า ได้ฟัง ความจริง ประเทศไทย จากปากหัวหน้ารัฐบาล แล้วร้อนจริงๆ

เมืองไทยเป็นหนี้หัวโต ปีหนึ่งๆ ต้องหาเงินมาใช้หนี้ ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท (เงินกองละหนึ่งล้านบาท นับให้ได้หนึ่งแสน หนึ่งหมื่น ห้าพันกอง) เป็นดอกเบี้ยตั้ง ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ผ่อนใช้เงินต‰นเพียง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อไรจะใช้หนี้หมด อาจ ต้องรอชาติหน้า ๒๕ น.

เพียงเวลา ๓ ปีเศษประเทศเรามีคนจน (ที่มีรายได้ต่ำกว่าวันละ ๓๐ บาท) เพิ่มขึ้นถึง ๔ ล้านคน ขณะนี้ คนจนมี ๑๐ ล้าน คนแล้ว และกำลังจะเพิ่มจำนวนคนขึ้นเรื่อยๆ

หลังสงกรานต์หมาดๆ ประหารชีวิตนักโทษยาเสพย์ติด ๔ คน กำลังรอประหารอีกนับร้อยๆ คนจากนักโทษประเภทต้อง ขังเด็ดขาดที่มีอยู่ถึง ๗๐,๐๐๐ คน มีกฎเกณฑ์อยู่ว่า งดประหารวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา กำลังจะเกิดปัญหา วันธรรมดา อาจมีไม่พอ ให้ประหารแล้ว

"ความจริง ประเทศไทย" ที่ท่านนายกฯ สรุปให้ฟังหลายต่อหลายเรื่องนั้นยังขาดอีกเรื่องหนึ่งคือ การกอบโกยโกงกิน ซึ่งเป็นสงคราม ๑ ใน ๓ นอกเหนือจากสงครามกับความยากจน และกับ ยาเสพย์ติดแล้วขอบอกกล่าวตัวเลขเก่า เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯได้เปิดเผยผลวิจัยที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ว่า ชาติของเราต้องสูญ เสียปีละ แปดแสนล้านบาท อันเนื่องมาจากการกอบโกยโกงกิน และธุรกิจผิดกฎหมาย

ฟังเรื่องร้ายๆ ดังกล่าวแล้วต้องไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนักว่าทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขให้ได้ เป็นข่าวในเวลาไล่เลี่ยกับ "ความจริง ประเทศไทย" ก็คือ "ความฝัน ประเทศไทย" ที่จริงต้องเรียก "ความฝัน เชาวริน" มากกว่า คุณเชาวรินช่วยให้คน ไทยฝันอยู่ได้หลายวันทีเดียว

ความยากจน ยาเสพย์ติด และ การกอบโกยโกงกิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินซึ่งทำลายสังคม เพราะเงินแท้ๆ คนจึงคิด สร้างวัตถุและความหลงขึ้นมาทำลายสังคมให้ต่ำสุดได้ ปานฉะนี้

อ่านฉบับ 129   อ่านฉบับ 131

คนบ้านนอกบอกกล่าว โดย จำลอง (เราคิดอะไร ฉบับ ๑๓๐ พ.ค. ๔๔ หน้า ๑)