รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544

 

สีมาอโศก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

ดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ความทุกข์ความสุข เป็นความลับ ของชีวิตมนุษย์ ยังพอต่อชีวิตขั้นต่ำขั้นด้อยการพัฒนา ผู้ใดศึกษากลไก ของจิตวิญญาณ ย่อมสามารถ ถอดรหัส อันซับซ้อน แต่ไม่ลึกลับได้ เขาย่อมเป็นเสมือน ผู้มีฤทธานุภาพยิ่ง

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือน
อา.๑-ส.๗ ร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๕ ณ พ.ส.ศีรษะอโศก เติมพลังชีวิต ติดญาณ โสดาบัน

ส.๗ ทำบุญรวมญาติโยมทองสุข สุ่มมาตย์ อ.พิมาย นครราชสีมา สมณะ ๕ รูป สมณะ อรณชีโวนำ คณะชาวฟ้าอภัย และมูลนิธิเ พื่อนช่วยเพื่อน ร่วมงาน

อา.๘,อา.๒๒ หมู่สมณะ ลงทบทวนปาติโมกข์

จ.๙-อา.๑๕ ร่วมงานอบรม ค่ายยุวพุทธทายาท ที่พ.ส.ปฐมอโศก

อ.๑๐-ส.๑๔ เข้าค่ายดูตัวนักเรียนเตรียมสัมมาสิกขา ผู้สมัคร ๑๕ คน

อา.๑๕ จัดงานวันกตัญญู นักเรียนและเด็ก ร่วมพิธีรดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่

จ.๑๖ ทำบุญบ้านโยมทองใบ ราศรี บ้านหนองค้า จ.ขอนแก่น สมณะดินดี นำ

จ.๑๖-ส.๒๑ ร่วมงานอบรมค่ายพุทธทายาทที่ พ.ส.ราชธานีอโศก

จ.๑๖-อา.๒๒ ตัวแทนคุรุสีมาอโศก ๓ คน ร่วมประชุมร่างหลักสูตร การศึกษา ทางเลือกบุญนิยม ที่พ.ส.ปฐมอโศก
-สมณะพันเมือง มาสอนการเพาะเห็ดฟาง, สร้างโรงเห็ดฟาง ๑ โรง เก็บเห็ดวันละ ๕๐ กก.

อา.๒๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนสอบผ่าน ๙ คน

ส.๒๑-อา.๒๒ สมณะแก่นเมือง ร่วมอบรมผู้นำหมู่บ้าน พลังแผ่นดิน ที่ชุมชน ดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

ส.๒๑,ศ.๒๗ ประชุมฐานงานผลิตช่วยชาติ (ขวดพลาสติก) อนุมัติ ซื้อรถปิคอัพ ๑ คัน (สีเขียวขี้ม้า)

อ.๒๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง
-ประชุมคณะคุรุสัมมาสิกขา
-นักเรียนและญาติธรรม รวมพลัง ห่อผลฝรั่ง-ชมพู่ ที่สวนโป่งแดง

พ.๒๕-ศ.๒๗ สมณะ ๖ รูป ร่วมอบรมแม่บ้านชัยภูมิ จำนวน ๗๐ คน ที่ชุมชน หินผาฟ้าน้ำ แม่บ้านต่างประทับใจ ในความมหัศจรรย์ ของน้ำหมักชีวภาพ ของคุณเจ็ดแก้ว ชาวหินฟ้า และกสิกรรมไร้สารพิษ จากอาจารย์อุดม ศรีเชียงสา

ศ.๒๗-ส.๒๘ ร่วมงานวันคืนสู่เหย้า ชุมชนชาวหินตัด อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ สมณะ นานุ่ม นำ

ส.๒๘-จ.๓๐ จัดงานอบรมเยาวชน ค่ายดอกพุทธ เด็ก ๑๐๐ คน จากหลายจังหวัด ร่วมงานช่วงปิดเทอม บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน แม้อากาศจะร้อน เด็กหลายคน สัญญาจะเป็นคนดี ของ พ่อแม่ และ จะช่วยพ่อแม่ทำงาน ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำๆ ทำให้คลายความร้อนได้มาก โชคดีของคนมีศีล ปฏิบัติธรรม แม้ค่าครองชีพจะสูง น้ำมันจะแพง แต่ใจที่รู้จักความพอ ทำให้พอทน พออด ไม่ถึงกับ ร้อนใจ ธรรมะจึงคือ เครื่องทำความเย็นกาย สบายใจ เหมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์

สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต

อ่านรายงานพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

 

รายงานพุทธสถานสีมาอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๑๐๐ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)