รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

 

สันติอโศก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๔

ชีวิตต้องสู้จึงจะชนะ
โลกต้องการคนดีมิใช่หรือ โลกต้องการอาริยชนมิใช่หรือ ไม่มีใครสามารถ สร้างอาริยชนได้ นอกจากตัวของท่านเอง ด้วยศีล ของพระพุทธองค์ และด้วย สัมมาอริยมรรค ไม่ต้องอายหรอก! ถ้าวันหนึ่งข้างหน้า คุณจะได้พัฒนาจิตใจ และกายของคุณ สู่... สัมมาอริยมรรค จนเข้ามาตรฐาน อาริยชน ของพระพุทธเจ้า

ควรจะอาย... ถ้าคุณตายไป โดยไม่ได้พัฒนาตนเลย ในชาตินี้มากกว่า เพราะไม่แน่ว่า... คุณจะได้มีโอกาส กลับมาเกิดเป็นคน พบพุทธศาสนา อีกหรือไม่ อย่าเสียเวลาอยู่เลย เริ่มการพัฒนา เสียเดี๋ยวนี้เถิด

ถ้าที่นี่คือ... ดอกไม้ ก็จงรักษาไว้ ถ้าที่นี่คือ... ความหวัง ก็สร้างให้เป็นจริง ถ้าที่นี่คือ... ก้าวใหม่ ก็ก้าวด้วย ความมั่นใจ

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑๒ พ่อท่านและปัจฉาฯ เดินทางเข้าปฐมอโศก
จ.๑๖-อา.๒๒ พวกหนุ่มสาวทีมพี่เลี้ยง พร้อมเพื่อนๆ และผู้เข้ารับการอบรม เดินทางเข้าร่วมงาน พุทธทายาท ที่ราชธานีอโศก
ศ.๒๐ สมณะสิริเตโช สมณะแรงพุทธ ไปประชุมกลุ่ม ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
-สมณะแดนเดิม (พรหมจริโย) เดินทางกลับจาก ไปเอาเรือที่ จ.นราธิวาส
ศ.๒๐-อา ๒๒ จัดงานอบรมอุโบสถศีล (ศีล๘) ที่สันติอโศก
อ.๒๔ พ่อท่านและปัจฉาฯ เดินทางเข้าราชธานีอโศก
จ.๓๐ วันเอื้อไออุ่น
-ประชุมชมรมมังสวิรัติฯ สาขาจตุจักร
-สมณะเดินดิน ป่วย เดินทางมาจาก บ้านราชฯ เพื่อตรวจสุขภาพที่กทม. โดยมีสมณะตะกายธรรม เป็นปัจฉาฯ

การศึกษา
อา.๘ สอบคัดเลือกเตรียมดูตัวนักเรียน สส.สอ. รอบแรก
จ.๙-อา.๑๕ เตรียมดูตัวนักเรียนสส.สอ. เดินทางไปเข้าค่าย ยุวพุทธทายาท ที่ปฐมอโศก
ส.๒๑-พ.๒๕ ดูตัวนักเรียนสส.สอ. โดยเข้าค่าย สวนสามวา ที่สวนสามวา กทม.
อา.๒๙ ประกาศผู้ได้รับเลือก ให้เป็นนักเรียนสส.สอ. ม.๑
จ.๓๐ ปฐมนิเทศนักเรียนสส.สอ. พร้อมผู้ปกครอง เพื่อเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๔๔

เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย
อ.๑๗ สมณะ ๒ รูป สมณะกล้าดี เตชพหุชโน สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร ไปเยี่ยมพ่อ ของญาติธรรม คุณตำนานนา ญาติธรรม จ.ร้อยเอ็ด เดินไม่ได้ เพราะผ่า ต่อมลูกหมากโต ที่ร.พ. เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
อา.๑-จ.๓๐ สิกขมาตุใจขวัญ ป่วยเนื่องจาก กระดูกข้อเข่า ไม่แข็งแรง เริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ยังต้องพบหมอ สัปดาห์ละ ๕ วัน (เว้นพุธ และอาทิตย์)
อา.๑-จ.๓๐ พ่อท่านไปตามนัดในการรักษา นัยน์ตา เพื่อไม่ให้เสื่อมไว ซึ่งมีญาติธรรม คุณเหมือนพร ชมภูแสง เป็นผู้ถวายการรักษา

ประชุมเพื่อความเจริญ
ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ ประชุมคนวัด ชาย-หญิง
ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกวันพุธ ประชุมสามเณร นาค ปะ และ พระอาคันตุกะ
-ประชุมบจ.แด่ชีวิต และพุธสุดท้าย ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พุธเว้นพุธ ประชุมชมรมมังสวิรัติฯ สาขาหน้าสันติอโศก
-ประชุมบริษัทขอบคุณจำกัด
ทุกวันพฤหัสฯ ประชุมกลุ่มศิษย์เก่า สส.สอ.
ทุกวันพฤหัสฯสัปดาห์ที่ ๒ และสุดท้ายของเดือน ประชุมกรัก และปะหญิง
ทุก ๑๕ ค่ำ สิกขมาตุประชุม และพุธสุดท้ายของเดือน สมณะประชุมสิกขมาตุ
ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ สมณะลงปาติโมกข์

ข้อคิดก่อนจบ
อตฺตา หเว ชิตํ เสยโย ชนะตนนั่นแหละเป็นดี

สมณะกล้าดี เตชพหุชโน

 

อ่านรายงานพุทธสถานปฐมอโศก

 

รายงานจากพุทธสถานสันติอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๙๒ - ๙๓ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)