รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

 

ศาลีอโศก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

เมื่อครั้งงานพุทธาฯ พวกเราได้อาศัยแรงงาน นักเรียนสัมมาสิกขา จากพุทธสถานต่างๆ มาช่วยเตรียมงาน รวมถึงญาติธรรมบางส่วน ที่มาช่วยเตรียมงานด้วย เมื่อถึงงานปลุกเสกฯ พวกเราจึงไปช่วยกัน เต็มที่เหมือนกัน ซึ่งงานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี เพราะการประสานงาน ของกลุ่มนิสิต สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต นับว่าเป็นการ ทำงานร่วมกัน ในหมู่กลุ่มของพวกเรา ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก บรรยากาศโดยรวม อบอุ่น และร่าเริงกันดี

เหตุการณ์รายวัน
อา.๘ วันปิดภาคเรียนที่ ๒ ของนักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก นักเรียนเดินทางกลับบ้าน
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล นำเด็กๆจากพุทธสถานศาลีฯ ประมาณ ๒๐ คน ไปร่วมงานยุวพุทธฯ ที่พุทธสถาน ปฐมอโศก (๑๐-๑๕ เม.ย.๔๔)

อา.๑๕ สมณะณรงค์ ชินธโร สมณะเน้นแก่น พลานีโก ไปร่วมประชุมกลุ่ม ละโว้อโศก ที่ร้านอาหารบิ๊กเซียน

จ.๑๖-อา.๒๒ สมณะและคุรุ ร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาบุญนิยม ที่พุทธสถาน ปฐมอโศก

พ.๑๘-ศ.๒๐ สมณะและคุรุ เดินทางไปร่วมงานศพ โยมคาน มากสุข บิดาของญาติธรรม ต้นกล้า มากสุข ที่ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

อา.๒๒ ประชุมกลุ่มจิตรเพชรอโศก ที่สวนฟ้าเกื้อ ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สมณะและญาติธรรม เสร็จจากงานศพ ที่พะเยา เดินทางมาประชุมกลุ่มด้วย

จ.๒๓ สมณะและคุรุ ประชุมเตรียมงานเข้าค่าย รับเด็กนักเรียน สัมมาสิกขา ศาลีอโศก ชุดใหม่

พ.๒๕-อา.๒๙ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก จำนวนหนึ่ง เดินทางไปเป็นพี่เลี้ยง ในการอบรมนักเรียน ที่ร.ร.ผู้นำ ของพลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

อา.๒๙ วันเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ ๑ ของน.ร.สัมมาสิกขา ศาลีอโศก

จ.๓๐ สัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ที่มาสมัครเข้าเรียน และสอบข้อเขียน เด็กนักเรียน ที่มาสมัครเรียน

ข้อคิดสุดท้าย

ความคิดเห็นเหมาะควรของปุถุชนและ อาริยชน ย่อมแตกต่างกัน ปุถุชนเห็นว่า การเอามาให้แก่ตน นั่นแหละคือ ความเหมาะควร แต่อาริยชนเห็นว่า การเสียสละ ออกไปได้ นั่นแหละคือ ความเหมาะควร

สมณะเน้นแก่น พลานีโก

อ่านรายงานพุทธสถานสีมาอโศก

 

รายงานพุทธสถานศาลีอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๙๙ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)