ชุมชนบุญนิยมสันติอโศก
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ

 

ฟังรายการย้อนหลัง สงครามสังคม - ธรรมะการเมือง

คน ผู้มีความสุขที่สุด ก็คือ
ผู้ที่รู้ว่า ตัวเองกำลังเป็นผู้ ให้
หรือ เสียสละ แก่ผู้อื่นได้จริงที่สุด

๙ ต.ค. ๒๐