ฝึกหยุด แต่ไม่หยุดฝึก
เศรษฐกิจบุญนิยม
คนจนรู้จักพอ
เศรษฐกิจทุนนิยม คนรวยไม่รู้จักพอ
 
   ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ

 

 
 

โพธิรักษ์ โพธิกิจ
ประวัติสมณะโพธิรักษ์
งานเขียน
ธรรมะพ่อท่าน
โศลกธรรม
เพลงอริยะ
เพลงจอมโจรบัณฑิต
เพลงชีวิต
ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม
ความรักสิบมิติ
คั้นออกมาจากศีล
ดวงดาวดวงคนดวงธรรม
ชีวิตนี้มีปัญหา
รินถ้อยร้อยธรรม
ประกายธรรม
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๕
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๖
พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้
คาถาธรรม
คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์
เพลง ความซ้ำซาก
วิถีชาวอโศก
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
เม็ดทราย
ราชธานีอโศก
แผนที่ไปสันติอโศก
เพลงสัจจะชีวิต
Insight Into Santi Asoke
สูตรอาหารมังสวิรัติ

โทรทัศน์ดาวเทียม
ช่อง 13 สยามไท

++++++

อ่านหนังสือเล่ม pdf

- สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๑
- สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๒
- การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี
- การเมืองตามประสาโพธิรักษ์
- การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่
- คนพาล / บัณฑิต
- ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับเขียนใหม่)
- ฆ่ามันด้วยมือเรา
- เจริญชีพด้วยการก้าว
- ดั่งเผาใจให้เป็นผุยผง
- เดินตรงเข้าสู่การเป็นพระอริยะ
- ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม ๑
- ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม ๒
- ไตรลักษณ์ ไตรรัตน์ ไตรสิกขา
- ถอดจากหัวใจโพธิรักษ์
- ถ้าอย่างนี้ล่ะการเมืองใหม่มั้ย
- ทุจริตของคนดี
- ธรรมอันสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน

- บุญบาปที่เห็นได้ในชาตินี้
- ปฏิบัติธรรมคืออะไร
- ประนีประนอมกันด้วยนานาสังวาส
- ป่ากับพุทธศาสนา
- เปลี่ยนแปลงไม่ได้การเมืองใหม่ไม่เกิด
- พอเพียงแบบพุทธ
- พุทธเทวนิยม หรือ พุทธอเทวนิยม
- พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้
- มรรคคาปรมัตถ์
- รหัสกรรม
- ระบบสังคมบุญนิยมในศตวรรษที่ ๒๑
(ทางเลือกที่ ๓ ที่ดีกว่าทุนนิยม และคอมมิวนิสต์)
- วรรณะ ๙ ลักษณะของคนชั้นสูง
- วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่
- วิถีพุทธ (เศรษฐกิจบุญนิยม-ทุนนิยม)
- วิถีพุทธ ยุคเศรษฐกิจพอเพียง
- ศีลวัตรและกิจวัตรของนักบวชชาวอโศก
- สรรค่าสร้างคน
- สวดมนต์ให้ถูกพุทธ
- สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่
- หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์
- อีคิวโลกุตระ
- คนคืออะไรทำไมสำคัญนัก
- สมาธิพุทธ

หากต้องการอ่านหรือสั่งซื้อ หนังสือเล่ม
ติดต่อที่
ร้าน ธรรมทัศน์สมาคม ๖๗/๗-๘
ถ.นวมินทร์ ๔๘ (ประสาทสิน) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๗๕-๔๕๐๖
e-mail : [email protected]

 


สงครามสังคม ธรรมะการเมือง

สมณะโพธิรักษ์
สงครามสังคมฯ บน youtube ปี 2556 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรียนอิสระ(ตามสำนึก) พ่อท่าน-กฤษฎา
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
๒๒ มกราคม ๒๕๕๔
๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
๗ มกราคม ๒๕๕๔
๕ มกราคม ๒๕๕๔
๔ มกราคม ๒๕๕๔
๓ มกราคม ๒๕๕๔
เรียนอิสระตามสำนึก
ฉีกหน้ากากทรราช ตอน ๓

ฉีกหน้ากากทรราช ตอน ๒
ฉีกหน้ากากทรราช ตอน ๑ สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
พ่อท่าน-กฤษฎา
วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ พุธ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓อาทิตย์
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓


๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
สงครามสังคมธรรมะ
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
วิถีอาริยธรรม
งง!!ประเทศไทย???
สงครามสังคมฯ

สงครามสังคมฯ
โรงเรียนโทรทัศน
สงครามสังคมฯ
วิถีอาริยธรรม
งง!! ประเทศไทย ??? (๒)
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
วิถีอาริยธรรม
งง!! ประเทศไทย!!
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
โรงเรียนโทรทัศน
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
โรงเรียนโทรทัศน์
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-ร้อยเอ็ด
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-ปฐมอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว
หินผาฟ้าน้ำ
สันติอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
วิถีอาริยธรรม ระพึรำพึง
สงครามสังคมฯ
เปิดเทป ๔ พย ๕๓
สงครามสังคมฯ
ธรรมะรับอรุณที่หาดใหญ่
โรงเรียนโทรทัศน์
๔๐ ปีโพธิกิจ
พันธมิตร-ASTV-กองทัพธรรม
ธรรมะรับอรุณ_2
ธรรมะรับอรุณ
สงครามสังคม
ระลึกสำนึกสู่อริยภูมิ
สงครามสังคม
สงครามสังคม

สงครามสังคม

-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ

-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ

-สันติฯ

ร.ร.สมานคุณวิทยาคาร
หาดใหญ่
ร.ร.สมานคุณวิทยาคาร หาดใหญ่
-หาดใหญ่
ส.ศิวรักษ์-จำลอง
-ลุงจำลอง
-สมณะเดินดิน-บินบน
-สันติ
-สันติฯ
-มหาปวารณา ที่สันติฯ
-หน้ารัฐสภาฯ
-สันติฯ
-บ้านราช
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ พุธ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓+
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
คัดค้านJBC ปัญหาชายแดน
แถลงการณ์คัดค้านนายก
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคมธรรมะการเมือง
สงครามสังคมธรรมะการเมือง+
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคมธรรมะการเมือง
สงครามสังคมธรรมะการเมือง
สงครามสังคมธรรมะการเมือง
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
13สยามไท
FMTV
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-ปฐมอโศก
-ปฐมอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ+
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ พุธ
๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ พุธ
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๘ กันยายน ๒๕๕๓
๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
๙ กันยายน ๒๕๕๓ พุธ
๘ กันยายน ๒๕๕๓
๗ กันยายน ๒๕๕๓
๖ กันยายน ๒๕๕๓
๕ กันยายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๔ กันยายน ๒๕๕๓
๓ กันยายน ๒๕๕๓
๒ กันยายน ๒๕๕๓
๑ กันยายน ๒๕๕๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
สงครามสังคมฯ
โรงเรียนโทรทัศน
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม

สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๑๔

-สันติฯ
-สันติฯ
-ปฐมอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
สิงหาคม ๒๕๕๓
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ พุธ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ พุธ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
สิงหาคม ๒๕๕๓
๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๑๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๑๒
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม ๑๑
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
-บ้านราช
-ปฐมอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
-ม.อุบลฯ
-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พุธ
กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พุธ
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เสาร์
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เสาร์
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๑๐
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๙
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๘
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๗
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
งานสาราณียกุศล
สงครามสังคม
สงครามสังคม
เทศน์วันนักเรียนไหว้ครู
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-ปฐม
-ปฐม
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติ
-สันติฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-ม.อุบลฯ
-บ้านราช
-สันติ (พลตรีจำลอง)
-สันติ
-สันติ
-สันติ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๗มิถุนายน ๒๕๕๓
มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
๗ มิถุนายน ๒๕๕๓*
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๖
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์ครั้งที่ ๕
ธรรมะรับอรุณ
ธรรมะรับอรุณ
บูชาพระบรมสารีริกธาต
ธรรมะรับอรุณ
เอื้อไออุ่นศิษย์เก่าสัมมาสิกขา*
เอื้อไออุ่นรามบูชาธรรม
๓ ทศวรรษ รามบูชาธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์ครั้งที่๔
นิสิต มวช.ฟังโอวาท
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
-สันติ
-สันติ
-ปฐมอโศก
- สันติอโศก
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
- บ้านราช
-สันติ
-สันติ
-สันติ
-สันติ
-อโศกรำลึก
-อโศกรำลึก
-อโศกรำลึก
-อโศกรำลึก
-สันติ*
-อโศกรำลึก
-สันติ
-สันติ

-งานอโศกรำลึก5-11มิย53
-สันติ
-สันติ
-สันติ
-สันติ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
28
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสาร์
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พฤษภาคม ๒๕๕๓อาทิตย์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสาร์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสาร์
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์ ๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
โรงเรียนโทรทัศน์
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม

สงครามสังคม

วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
- ปฐมอโศก
-สันติ
- วิสาขะ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
- บ้านราช
- บ้านราช
-ม.อุบลฯ
- บ้านราช
-ม.อุบลฯ
-ม.อุบลฯ
-ม.อุบลฯ (ขาดช่วงต้น๕นาที)
-ม.อุบลฯ
-ม.อุบลฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช
-บ้านราช

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓


สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม


-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-ปฐมอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ


วิธีดาวน์โหลด ให้คลิ๊กเม๊าท์ขวา file ที่ต้องการ แล้วเลื่อนมาคลิ๊กที่ Save Target As.
.แล้ว จึง Save เก็บไว้ที่เครื่องคอมฯ (เป็น MP3 ฟังเฉพาะเสียง)

(ฟังย้อนหลัง MP.3)
สงครามสังคม ธรรมะการเมือง
๑ ธ.ค. ๕๑ - ๓๐ เม.ย.๕๒
๑ พ.ค.๕๒ - ๓๐ พ.ย.๕๒
๑ ธ.ค.๕๒ - ๓๐ เม.ย. ๕๓

ชาวอโศก
FMTV
โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ
ทุกบรรยากาศ
คือ
การรายงาน ความจริง

พุทธที่ไปนิพพาน -
เจาะลึกฝึกธรรม
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

 

งานเพลงสัจจชีวิต จากครูรัก รักพงษ์

เพลงชุดขวัญ
ขวัญ
ป่ากาม
ตะวันทอฟ้า
คนโลกเก่า
คนโลกใหม่
ขันติต้องไม่จาง
ภราดรภาพ
สันติภาพ
สันติภาพผี
สันติภาพประกาศิต
อิสรเสรีภาพ
ผู้ขับร้อง
สุเทพ วงศ์กำแหง
จินตนา สุขสถิตย์
ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
พูลศรี เจริญพงศ์
ฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
(ร้องหมู่)
สุเทพ วงศ์กำแหง
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
สันติ ลุนเผ่
ฮอทเปปเปอร์
 

เรือน้อย 1
เรือน้อย 2


ชวาลา ชัยมีแรง (คำร้อง - ขับร้อง เวอร์ชั่น 1)
ชวาลา ชัยมีแรง (คำร้อง - ขับร้อง เวอร์ชั่น 2)


 

 

ทาง 3 แพร่ง | ร่วมกันสู้ | ชีวิตจำลอง ....โดยพลตรีจำลอง ศรีเมือง