page: 0/12

สารบัญ
ตักบาตร, อธิษฐาน, ชาติหน้า, ชู้รัก, ทาน [1] |

ผู้บรรลุอรหันต์คนแรก [2] |

คู่รัก, รักแล้วหย่า, ทำความดี, เกิดไม่ทุกข์, เพศหญิงชาย [3] |

สมาธิ, ความกังวล [4] |

ลูกสะใภ้กับแม่สามี, ถูกด่า [5] |

กรวดน้ำ, สวดมนต์อธิษฐาน [6] |

กลัวความตาย [7] |

หญิงจะบวชยังไง, ศาลพระภูมิ, พรหมลิขิต, สวรรค์ นรก ผี [8] |

ตกนรก [9] |

ทำใจให้สงบ, สนใจศาสนา [10]

มรรคผล [11]

ไม่เกิดอีก, บวชชี, วิธีหลุดพ้น [12]

 

ชีวิตนี้มีปัญหา
ไขปัญหาชีวิต ๑๐๘
หลักปฏิบัติขั้นต้น ที่ชาวพุทธควรทราบ

"โพธิรักษ์"

ชีวิตนี้มีปัญหา (๑)
ISBN 974-87431-7-9
ของ…สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

บรรณศาสน์…อศ.๐๐๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ในนิตยสาร “ดาราภาพ” รายคาบ พ.ศ. ๒๕๑๒
รวมเล่มครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๑ จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม

 

 หนังสือนี้มีจุดหมายเพื่อให้ได้อ่านกันมากๆ 

ข้อเขียนในที่นี้ทั้งหมด ย่อมแสดงถึงภูมิและปัญญา ของข้าพเจ้าโดยแท้ มันจึงเป็น “จริต” ของข้าพเจ้าทั้งหมด เหมือนกัน ดังนั้น ความใดข้อใด ที่มันแสดงอะไรออกมา มันก็ย่อมคือข้าพเจ้า ณ บัดนี้ทั้งสิ้นโดยแท้จริง เจตนาของข้าพเจ้า จึงย่อมแสดงตัวออกมาตามนี้

ผิดหรือถูก ข้าพเจ้าไม่ใช่ตัวผู้ชี้ ข้าพเจ้าบอกท่านได้แต่เพียงว่า “ภูมิ” ที่ข้าพเจ้าพยายามไปให้ถึง คือเบื้องสุดของโลกุตรภูมิ และปัญญาที่ข้าพเจ้าเพ่งเพียรปฏิบัติ เพื่อบรรลุนั้น คือปัญญาแห่งความเห็นแจ้งนิพพาน

เพราะฉะนั้น ณ บัดนี้ ภูมิของข้าพเจ้าอยู่แค่ไหน?… ปัญญามีเท่าใด? ท่านผู้ที่เดินไปได้ไกลกว่าข้าพเจ้า
จะหันกลับมาชี้ จุดที่ข้าพเจ้ามาถึงให้ได้ทันที

“จริต” นี้ จึงเป็นของข้าพเจ้าแท้จริงโดยมิได้ “ดัด”

โพธิรักษ์

 


  คำนำ  

ถ้าจะเรียก "วัตถุ " สิ่งหนึ่ง การ์ดแผ่นหนึ่ง รูปสวยๆรูปหนึ่ง หรืออะไรสักสิ่ง เป็น ส.ค.ส. ที่เราใช้ "ส่งความสุข" กันล่ะก็ สิ่งๆ นี้ คือ "หนังสือ" เล่มนี้ ก็น่าจะเรียกว่า เป็น "ส.ค.ส." ที่แท้จริงกว่าสิ่งที่กล่าวแล้วทั้งหมด เพราะในเนื้อหาของหนังสือนี้ คือ "เพื่อความพ้นทุกข์" หรือ "ตัวความสุข"

ดังนั้น สิ่งที่ใช้ส่งมาให้นี้ จึงเป็น ส.ค.ส.แท้กว่าแน่ๆ ถ้าจะให้แน่จริงๆ ก็ต้องมาพิมพ์ ส่งให้กันเลยทีเดียว ก็จะเรียกสิ่งนั้นว่า "ส.ค.ส." แท้ๆ ไม่มีผิดเพี้ยนเลย เป็น "ความสุข" ที่จะส่งให้ใคร ก็ถูกต้องตรงเป๋งเลย

ดังนั้น ในโอกาสต่อไป หากแม้นว่าใครยังคงส่ง "ส.ค.ส." อยู่ ข้าพเจ้าก็คิดว่า น่าจะทำ "ส.ค.ส." ดังว่านี้ ใช้แทนบัตรเป็นรูปนี้ อันไม่ได้เรื่องนั้นจะดีกว่า และถูกต้องกว่าเป็นไหนๆ พุทธศาสนิกชน ก็พิมพ์เรื่องอันเกี่ยวกับธรรมะของพุทธ คริสต์ก็พิมพ์ธรรมะของคริสต์ อิสลามก็เช่นกัน เพราะธรรมะคือความสุข

ถ้าใครยังไม่พร้อมจะพิมพ์ ก็น่าจะซื้อหนังสือธรรมะ อันมีคนพิมพ์แล้ว ส่งเป็น ส.ค.ส.ก็ได้ และถ้าแม้นคิดจะพิมพ์ แต่พิมพ์คนเดียวไม่ไหว ก็น่าจะร่วมมือกันหา "ธรรมะ" ของผู้รู้ท่านใด ที่เขียนไว้พูดไว้ เอามารวมพิมพ์ ก็น่าจะได้พิมพ์หนังสือเช่นนี้ ราคาก็ไม่แพง ตกเล่มละ ไม่กี่บาท ก็พอๆกันราคาบัตร ส.ค.ส.นั่นเอง

ถ้ายอมรับกันกว้างขวาง และเข้าใจได้ถูกต้อง ส.ค.ส.แทนที่จะเป็นบัตร อันมีแต่รูป กลายเป็นหนังสือธรรมะแทนได้ ประโยชน์จะเป็นของ สาธารณะจริงๆ โลกนี้จะดีขึ้นหาน้อยไม่ การมีหนังสือธรรมะมากๆ หรือมีหนังสือธรรมะ เกิดขึ้นในโลกมากๆ ไม่เป็นการเสียหายอะไรเลย ข้อสำคัญ ขอให้เป็นธรรมะที่แท้ๆ และผู้อ่านก็พยายามอ่าน อย่างไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แล้วรับเอาแต่ที่ถูกที่แท้ที่ควรที่ชอบ เป็นใช้ได้ อ่านหนังสือธรรมะเล่มใดก็ดี ควรจะรับเอาให้ได้ ดังนี้

สิ่งที่นำมารวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ คือข้อเขียนในคอลัมน์ "ชีวิตนี้มีปัญหา" จากหนังสือ "ดาราภาพ" เป็นการตอบข้อถาม ที่มีผู้เขียนถามมา แต่ว่าก่อนจะนำมารวม พิมพ์ลงในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้เขียน ขยายความเพิ่มเติมขึ้นมากมายเกือบเท่าตัว เพราะเห็นว่า เมื่อรวมเป็นหนังสือเล่ม ก็เขียนได้ละเอียดลออ เมื่อเขียนตอบ-ถามกัน ในหนังสือรายคาบนั้น ไม่สามารถทำได้ ละเอียดลออ เพราะอยู่ในคนละลักษณะ ดังนั้น ผู้ที่เคยอ่านมาแล้วใน "ดาราภาพ" ก็น่าจะอ่านอีก

เมื่ออ่านแล้วมีอะไรยังข้องใจอยู่ หรือเกิดมีข้อสงสัยใหม่ ก็ถามไปได้อีก ในหนังสือเล่มนี้ ได้ทำสารบัญเรื่อง หรือหัวข้อที่จะค้นไว้ให้ด้วย เพราะฉะนั้น อยากทราบเรื่องอะไร ค้นดูจากสารบัญก็ได้

“โพธิรักษ์”
๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๒

ความดี แม้เป็นสิ่งที่ยากเย็น
ถึงขนาด “ต้องฝืนทน” ก็ต้องจนใจทำ

แต่ความไม่ดี แม้จะง่าย
ทำได้อย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน
ก็ต้องอดใจเว้นให้ได้

ปัจจุบัน สำคัญที่สุด ทำปัจจุบันให้ดี เท่านั้น
พอแล้วสำหรับชีวิต

  ชีวิตนี้มีปัญหา
 
page: 0/12
   Asoke Network Thailand
 
อ่านต่อ หน้า 1