ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๘ มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๘


ฉบับ...ชีวิตสั่งได้
พระทรงเป็นมิ่งขวัญไทยทั้งหล้า
ใบแรก
ชีวิตที่เลือกได้
ชีวิตสั่งได้
อย่าเห็นแก่ตัว
เก็บมาฝาก
เรื่องของธุรกิจน้ำเมา ถูก...ผิด ต้องใช้ปัญญาตัดสิน
โลกมายา แต่อย่ามีมายากับโลก
แนะนำหนังสือ
คิดตามหนัง
ธรรมะกับการเกษตร
คุณยายและพระสันตปาปา
เพลงแม่กล่อม
ครอบครัวหรรษา
ทำงานหนักเพื่อโลก
สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๘ มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๘)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๓,๐๐๐ เล่ม