ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๙ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๘


ฉบับ...น้ำใจจากฟ้า
ใบแรก
"น้ำ" จาก "ฟ้า"

ความรู้ใบไม้กำมือเดียว ว่าด้วยเรื่อง "ดิน"
ครูเพียร แห่ง 'สวนเกษตร'
ครูในดวงใจ
หุ่นไล่กา
คิดตามหนัง ขงจื๊อ
ภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมบกพร่อง วธ.ปั๊มวัคซีนแก้โรคฮิตเด็กไทย
ประเทศไทยชำรุด สำนึกอันตราย
มีความคิดเห็น อย่างอื่นมั้ย?
ธรรมะกับการเกษตร
สอนตนสร้างคน (ชนสันธชาดก)
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๙ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๘)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๓,๐๐๐ เล่ม