ปีที่ ๒๑ อันดับที่ ๑๒๑ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๔๘


ฉบับ...ดีให้จริง
ใบแรก
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกดอกหญ้า
กตัญญู เกณฑ์ชี้วัดคนดีจริง รอบบ้าน รอบตัว
ความจำเป็นทางสังคม บทวิจารณ์
ไม่เสียใจ
คิดตามหนัง
การทำงาน เป็นทีม (ของห่าน)
ค่ำคืนที่เปลี่ยวเหงา
สีสันอาหาร...สีสันสุขภาพ
ถ้อยคำสิริมงคล
โรงเรียนอารมณ
เด็กชายขาวนาขนานแท้
วันฟ้าถล่ม บันทึกข้างโต๊ะทำงาน
ถึงเพื่อน...ผู้ร่วมเดินทางบนเส้นทางสายธรรม
ธรรมะกับการเกษตร
ความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่า "สุข"
ผู้กล้าเสียสละ (อัมพชาดก)
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๒๑ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๔๘)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๓,๐๐๐ เล่ม