[243] งานปีใหม่' ๔๕ ตลาดอาริยะ

อุดมการณ์ ของ ตลาดอาริยะ

1. กำไรของชีวิต คือ การให้ และ การเสียสละ (สิ่งที่ได้ คือ "ได้ให้" เป็นกำไร)
2. สินค้า ที่ขาย ต้องขายต่ำกว่าทุน ยอมขาดทุน นั่นคือ เสียสละ
3. เจตนาให้ผู้ซื้อสินค้า ได้แสดงน้ำใจ เปิดโอกาสให้ผู้อื่น ซื้ออย่างแบ่งปัน ไม่โลภ