page: 0/8

สารบัญ
ดวงดาว
[หน้า1]
ดวงคน
[หน้า2] [หน้า3]
ดวงธรรม
[หน้า4] [หน้า5] [หน้า6]
กรรมนิยม
ตามคติของชาวพุทธ
[หน้า7] [หน้า8]

 

ดวงดาว ดวงคน ดวงธรรม
สมณะโพธิรักษ์

พิมพ์ครั้งแรก…สิงหาคม ๒๕๓๓
บรรณาธิการ นางสาวเบญจวรรณ เจริญวงศ์
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ ฟ้าอภัย ๖๔๔ ซอยเทียมพร ถนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ ๑๐๒๔๐ โทร.๓๗๕๘๕๑๑

ดวงดาว ดวงคน ดวงธรรม กรรมนิยมตามคติชาวพุทธ

คำว่า “ดวงดาว ดวงคน ดวงธรรม” นั้น เป็นภาษาโลกๆ ที่เข้าใจได้ดีอยู่ ก็จะขอแยกออกมาอธิบายเสียก่อน เพราะเหตุว่า มันเกี่ยวข้องอยู่กับโลก แต่ก็เข้าหาธรรม

ส่วนคำว่า “กรรมนิยมตามคติชาวพุทธ” นี่สิดี เป็นภาษาที่จะเข้าหา หลักธรรมได้อย่างดีทีเดียว

เอกภพ

ดวงดาว ดวงคน ดวงธรรม แต่ละชื่อคือลักษณะของเอกภพ หรือ คือสภาพที่เรียกว่า เอกภพแห่งสนามตามภาษาของไอน์สไตน์

คือ มีหมู่มวล มีมวลสิ่งหนึ่ง แล้วก็มีการเดินทางอยู่ในแวดวง อาณาเขตของมวลนั้น เราเรียกว่า วงจำกัดอาณาเขต ของเอกภพและสนาม หรือหมู่ของเอกภพ สำหรับผู้ใด ที่เคยได้เรียนมาแล้ว จะเข้าใจง่าย

ดวง...ดาว

ดวงดาว หมายความว่า มีตัวดวงดาวในหมู่ดวงดาวหมู่หนึ่ง หรือเอาเฉพาะ ดวงดาวดวงเดียวก็ได้

คำว่า ดวง คำนี้หมายเอาว่า เป็นวงโคจรของดาว คือดวงดาวดวงหนึ่ง จะโคจรไปตามเส้นทางของเขา อยู่อย่างนั้น จะมีเหตุเภทภัย หรือจะมีสิ่งที่ดวงดาว ประสบเข้าในวาระใด จะเกิดอะไร กระทบกระเทียบ จะเกิดมีผลปฏิกิริยาใด ก็ตามแต่ เรียกว่า ดาวเดินอยู่ในวัฏจักรของดาว หรือดวงดาวดวงหนึ่ง หรือวงจรของดวงดาว

และตั้งแต่เกิดเป็นดวงดาวมา ก็จะเดินจนกระทั่ง ดาวดวงนี้แตกไปเรียกว่า “ตาย” จบภพจบชาติของดวงดาว

ดวง...คน

ดวงคน ก็ไม่ต่างอะไรจาก ดวงดาว

ดวง คำนี้ตามที่หมายเอาไว้แล้วว่า คือ วงจร หรือวัฏจักร หรือเส้นเดินทาง ของคนคนหนึ่ง เดินทางวนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ยาวที่สุดของคนคนหนึ่ง คนก็เดินมา จบภพจบชาติของคน ในชีวิตช่วงชีวิตหนึ่ง

ดวง...ธรรม

ดวงธรรม คำนี้ กินความหมายกว้างมหาศาล

เพราะวงจรของธรรมะที่เดินไปตั้งแต่เป็นธรรมะพื้นๆ จนถึงธรรมะ อันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นเส้นทางโคจรที่ยาวเหลือคณา กว้างไกลเหลือเกิน ยากที่จะพูดหรือพรรณนา อธิบายได้หมดในวันนี้

แต่ถ้าเอาความหมายแค่คำว่า “ดวง” คือ ลักษณะนาม เช่น จิตดวงหนึ่ง ดาวหนึ่งดวง คนหนึ่งดวง ธรรมหนึ่งดวง

ดาวดวงหนึ่ง ความหมายก็แค่ มีรูปดวงดาว กับพลังงาน ของดวงดาว…..จบ

คนดวงหนึ่ง ความหมายก็แค่ มีรูปร่างของคน กับพลังงานของคน (จิตวิญญาณ)…จบ

ธรรมดวงหนึ่ง ความหมายก็แค่ ธรรมะดวงหนึ่ง เรื่องหนึ่ง ก็เลือกเอา…..จบ

ถ้าจะเอาทุกๆ เรื่อง ทุกๆ ธรรมะแล้ว พูดไม่ได้เลย เพราะทุกสรรพสิ่งอะไรๆ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็นธรรมะหมด จะพูดดวงธรรมทั้งหมด ไม่ได้ ก็เลือกเอาไปตามควร

ดวงใดดี...ที่ควรรู้

จะอธิบายให้กินความทั้ง ๓ ดวง

แต่ “ดวง” ที่เราควรจะพูดถึงให้มากที่สุด ควรเน้นหนักที่ “ดวงคน” เพราะเราเป็นคน เราไม่ใช่ดาว เราจึงต้องรู้ดวงคน และจะต้องทำ ความเป็นคน รู้จักความเป็นคนให้ดี และทำให้ดี จนกระทั่งเป็นธรรม

แต่…เราก็ควรจะรู้ “ดวงดาว” บ้าง เล็กน้อย


คำนำ

อาจจะเป็นเพราะความไม่มั่นใจ ความต้องการประสบกับ สิ่งดีๆในชีวิต ขณะเดียวกัน ก็อยากจะหลีกเลี่ยง ความเลวร้ายทั้งหลาย คนเกือบทุกคน ทุกชนชั้น จึงขวนขวายใคร่รู้ ว่า”ดวง”ของตน จะเป็นเช่นใด?

แม้ปัจจุบัน โลกได้หมุนเวียนฝันเปลี่ยน เข้าสู่ยุคแห่ง วิทยาการล้ำเลิศ ผู้คนมีความเชื่อมั่นในตัวตนสูง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แต่คนส่วนใหญ่ ก็ยังให้ความเชื่อถือ ในเรื่องของ”ดวง”อย่างมั่นคง จนถึงขั้นเลยเถิดไป ก็มี

เพื่อขจัดความงมงาย อันมิใช่ลักษณะของชาวพุทธ (ผู้รู้-ตื่น-เบิกบาน) “ฟ้าอภัย” จึงขอถือโอกาสนี้ เสนอการดูดวง หรือตรวจดวงชะตา ในทัศนะของชาวพุทธ ซึ่งเรียบเรียงมาจาก คำบรรยาย ของสมณะโพธิรักษ์ ที่แสดงไว้ ณ วัดมหาธาตุ เมื่อหลายปีก่อน หากเนื้อหาสาระ ยังทันสมัย และน่าสนใจยิ่งเช่น…

“ดวงดาว” เกิดดับสัมพันธ์กับ “ดวงคน” อย่างไร ?

อะไรคือ “ดวงธรรม” และ “กรรมนิยมตามคติของชาวพุทธ” ?

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถนำพา นาวาชีวิตของท่าน ไปสู่ภาวะที่ดี ยิ่งๆขึ้น จนเป็นผู้มี “ดวงดี”ตลอดกาล

ด้วยความปรารถนาดี

บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด

ดวงดาว ดวงคน ดวงธรรม
 
page: 0/8
   Asoke Network Thailand
อ่านต่อ ดวงดาว