ดอกหญ้า อันดับที่ ๑๐๒ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๕

ใบแรก
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
ฤดูฝน ฤดูเสรีภาพ คุณค่า บารมี
บทวิจารณ์ ความงดงามของจิตใจ
รอบบ้านรอบตัว บทบัญญัติ ๕ ประการ
ยอดคนแห่งภูผาฯ
ความรักเจ้ากรรม
หัวใจเด็ก
คำอธิษฐานของดวงดาว
พืชพันธุ์แห่งฝัน
ชาดก... ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์
กสิกรรมพลิกฟื้นชาติ
ถ้อยคำสิริมงคล... กินให้หมดจาน
บันทึก ใครสักคน
คุณยายผู้แสนดี
ประโยชน์ของเก้าอี้ มีก็ต่อเมื่อมันว่าง
โบนี่ มาร์ติน(เกือบจะ)โชคร้ายที่เกิดมารวย ตอน ๑๔ (จบ)
เสียงกระซิบจากพงไพร
หัวใจแกร่ง 88
ที่นี่...ไม่มีช่องว่าง
คุณครูในดวงใจ
ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข
สงสัย
ปัจฉิมลิขิต


เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ๖๗/๓๐ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๒,๐๐๐ เล่ม