ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๐๘ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๔๖


ฉบับ...ชนะใจตน
ใบแรก
จดหมายจากรมว.กระทรวงสาธารณสุข
กองกลางเพื่อการปวารณา:สังฆทาน
อารมณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ความตายเพื่อนรัก
ชาดก คิดดีชนะใจ
ลมหายใจ ชีวิต และธรรมชาติ
น่ารู้จัก... บุสดี เผ่าพงษ์
จิตแพทย์ชี้ เด็ก วัยรุ่น นิยมรุนแรงเพราะห่างวัด
แนะนำหนังสือ
การสร้างจิตเงียบ
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน เรื่องยาวแปล
บทวิจารณ์ งดเหง้าเข้าพรรษา
รอบบ้านรอบตัว แนวทางการสร้างพลังจิต
คิดตามหนัง เกมดีใจ
บันทึก...โจทย์ลองใจ
ถ้อยคำสิริมงคล .. สละทรัพย์ เพื่อรักษาชีวิต
ปัจฉิมลิขิต
งดเหล้าเข้าพรรษา

(ดอกหญ้า ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๐๘ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๖)
จำนวนพิมพ์ ๒๒,๐๐๐ เล่ม