ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๐๙ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๖


ฉบับ...รวมพลคนมีสุข
ใบแรก
สัมภาษณ์น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
น่ารู้จัก จิตวิญญาณดีชีวิตเป็นสุข
สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต
โสเภณี
พ่อครับ ทำไมพ่อต้องกินเหล้า
เสียงอุทธรณ์จากดอกแก้ว
แนะนำหนังสือ เมื่ออนาคนไล่ล่าคุณ
พลังอำนาจของควาคิดสร้างสรรในวัยทอง
ชาดก ..ร่วมด้วยช่วยกันพ้นทุกข์
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
บทวิจารณ์.. ชุมชนแห่งวการเรียนรู้
ถ้อยคำสิริมง
คล..ยอมรับ
รอบบ้านรอบตัว.. ธัญพืชคือคำตอบฯ
คิดตามหนัง.. สู้อย่างแชมป์
หัวใจแกร่ง
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๐๙ กันยายน ตุลาคม ๒๕๔๖)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๓๑,๐๐๐ เล่ม