ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๑๒ มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๗


ฉบับ...ไม่สิ้นกตัญญู
ใบแรก
ความกตัญญ รู้คุณเครื่องค้ำจุน โลก
พัฒนาชาติ ภาษาแม่ต้องแข็งแรง
สนิม...ชีวิต ข้อคิด...ขัดสนิม
ถึงพ่อ และ แม่ที่รัก
อนุสรณ์แห่งความรัก
สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวได้ ด้วยหลัก ๗ อ
อย่าเห็นแก่ตัว
ค่าของคน
ธรรมะกับการเกษตร
คนจนกู้ชาติ (สุตนชาดก)
เป็นอยู่อย่างไร ไม่เป็นทุกข์ อุบาสิการัญจวน
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน แปลจากภาษาสเปน โดย รัศมี กฤษณมิษ

(ดอกหญ้า ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๑๒ มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๗)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๖,๐๐๐ เล่ม