ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๓ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๗


ฉบับ...ผู้มีความเพียร
ใบแรก
รอบบ้านรอบตัว
น่ารู้จัก เดชา กายะชาติ
หญ้าปากคอก
สุขภาพแข็งแรง อายุย
ืนยาวได้ด้วยหลัก ๗ อ
คุณครูในดวงใจ
บ้านดินหนึ่งเพียร
ธรรมะกับการเกษตร
ปรัชญาเก่าๆ...เฒ่าสังสารวัฏ
เมืองหลวง เมืองรอง ถ้อยคำสิริมงคล
เข้มแข็งจากข้างใน
เพียรให้ตั้งมั่น (สังวรชาดก)

ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน แปลจากภาษาสเปน โดย รัศมี กฤษณมิษ

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๓ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๗)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๕,๐๐๐ เล่ม