>เราคิดอะไร


ฉบับที่ ๑๖๕ เดือน เมษายน ๒๕๔๗
ฉบับ อเทวนิยม คือเครื่องบ่งชี้ความเป็นพุทธ

คนบ้านนอกบอกกล่าว จำลอง ศรีเมือง
อเทวนิยมคือเครื่องบ่งชี้ความเป็นพุทธ นัยปก
จากผู้อ่าน
คุยนิดคิดหน่อย
บ้านป่านาดอย
สีสันชีวิต วนิดา วงศ์พิวัฒน์ ทีมสมอ.
กำไร ขาดทุนของอาริยชน ข้าพเจ้าคดอะไร สมณะโพธิรักษ์
แว้งที่รัก ชบาบาน
ชีวิตนี้มีปัญหา ๑
ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
การแก้แค้น ข่าวคนเอ๋ย
คำกรอง กรองคำ
กฎนักเลง เรื่องสั้น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
โลกนี้ร้ายกว่าที่คิด ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ที่เผาศพ (อุปสาฬหกชาดก)
กว่าจะได้มา ไม่ง่ายเลย ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
เยาวชนเอื้ออาทร
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
จะตายกันอีกเท่าไหร่ สำหรับศาสนาล่องไพร แรงรวม ชาวหินฟ้า
เตาพลังแสงอาทิตย์
-ล้อเกวียน -
ข้อพิจารณา เรื่อง แผนประทุษกรรม
- วรวิทย์ ฤทธิทิศ
วิมุตตินันทะ ๐๖๖
ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา สุนัยเศรษฐบุญสร้าง
สิ่งที่ได้เห็นมา เวทีความคิด
มาช่วยกันสร้างชุมชนที่ผุดขึ้นมาจากน้ำ บุญช่วย ทองธรรมดา
ฝันร้ายในวัด ปิดท้าย พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

-เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๖๕ เมษายน ๒๕๔๗-