[เลือกหนังสือ]      ปก | คำนำ |
page: 0/6
close

สารบัญ
[1] ภาค 1 ศาสนา
[2] ภาค 2 ชีวิตและสังคม
[3] ภาค 3 ฝึกตน

รินถ้อยร้อยธรรม
ชุด เพชร

จงยอมเป็น
ผู้เสียเปรียบ
อย่างถูกธรรม
แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ
ในที่สุด

พิมพ์ครั้งที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๓๒
จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่โรงพิมพ์
มูลนิธิธรรมสันติ
โทร. ๓๗๔๕๒๓๐

เจ้าของ
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
๖๗/๓๐ ถ.นวมินทร์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กทม.๑๐๒๔๐
โทร.๓๗๔๕๖๓๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

[4] ภาค 1 ศาสนา
[5] ภาค 2 ชีวิตและสังคม

[6] ภาค 3 ฝึกตน

รินถ้อยร้อยธรรม
ชุด ทับทิม

อ่าน-ทวน-ทำ แล้วจะพบ
”ความแท้”(จริง)
ที่มนุษย์ผู้ใดได้แล้ว
จะไม่มีวันทิ้ง
(๑๑ ส.ค.๒๑)

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ มูลนิธิธรรมสันติ
โทร. ๓๗๔๕๒๓๐

เจ้าของ
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
๖๗/๓๐ ถ.นวมินทร์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กทม.๑๐๒๔๐
โทร.๓๗๔๕๖๓๑

 

รินถ้อยร้อยธรรม ชุด เพ็ชร

เราก็เหมือนเรือที่ถูกขังอยู่ในวังวน
แห่งขุนเขาและน้ำฟ้า

วันแล้ววันเล่า... ปีแล้วปีเล่า... ชาติแล้วชาติเล่า...

บ้างก็ได้พัก บ้างก็ต้องอ้อยเอื่อย
ออกไปสู่เบื้องหน้าอย่างเกียจคร้าน

บ้างก็แก่นกล้า ท้าทายอย่างไม่รู้เลยว่า
ตนนั้นยังโดดดิ้นอยู่เท่าไร ?

จะรู้อยู่บ้างเพียงรางๆ ว่า ”เพื่อชีวิต”
อีกนานเท่าไหร่หนอ !!?

จะรู้ชัดกันได้บ้างว่า
น้ำฟ้า ขุนเขา และเงาทั้งหลาย มันคือ
แดนขังคน


เปิดใจ

รินถ้อยรอยธรรมเล่มนี้ ได้ทำออกมาเป็นเล่มที่ ๒ ต่อจากเล่มที่แล้วที่ชื่อว่า ทับทิม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ยังคงเป็นโศลกธรรมของท่านโพธิรักษ์ ที่ได้บันทึกหรือกล่าวไว้ในโอกาส และที่ต่างๆกัน

ที่ชื่อว่า “เพชร” ก็เพราะเพชรนั้นเป็นที่ยอมรับของคนว่ามีค่าสูง แต่ กำเนิดของเพชรนั้น คือถ่านที่หลอมตัวแล้วตกผลึก โดยมีแรงกดดันจากรอบข้างเป็นองค์ประกอบ

เพชร เม็ดนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะในสายตาคนทั่วๆไป ตัวท่านโพธิรักษ์เอง ก็เป็นเช่น ถ่าน ความยอมรับ ในคุณค่า ของถ่าน จึงไม่มี แต่การยอมรับสิ่งที่เป็นผลงานจากถ่าน อันคือ ผู้ได้ธรรมะจากท่านโพธิรักษ์ นั้น เป็นที่ยอมรับว่า สามารถก่อเกิดประโยชน์ ให้กับสังคมได้

การได้คลุกคลีและสังเกตจากการดำเนินชีวิตของท่านโพธิรักษ์ พบว่าสิ่งที่ท่านทำและแสดงออกมานั้น เป็นที่ยืนยันได้ว่า พาให้คนลดโลภ โกรธ หลงลงได้อย่างจริงๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับเพชรที่เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ที่มีแต่สร้างความโลภ หลงให้กับคนทั่วไป จนบางครั้งถึงกับฆ่ากันตายก็มี

เพชร จึงเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่ง ที่เปรียบดัง ของที่ชายหนุ่ม มอบให้กับหญิงสาว แทนความรักทั้งหมด เราเชื่อว่าเพชรสามารถปลดทุกข์สร้างสุขให้กับท่านได้ แม้ท่านจะได้ สัมผัสเพียงบางส่วน ของเพชร ที่เกิดจากส่วนหนึ่งของถ่าน เช่นท่านโพธิรักษ์นี้

และถ้าท่านสามารถครอบครองความเป็นเพชรนี้ได้ ด้วยการปฏิบัติจนเข้าถึง ก็จะได้ความหมายดั้งเดิมของเพชรที่ ภาษากรีกว่า ADMAS อันหมายถึงอยู่ยงคงกระพัน (ต่อสิ่งยั่วยวนรอบข้าง) ได้ไม่มากก็น้อย

คนไทยโดยมากเชื่อว่า เพชรนั้นถ้าใครมีไว้ก็จะมีโชคลาภ และคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภูติผีปีศาจได้ เราเองก็เชื่อว่าเพชรเม็ดนี้ มีคุณสมบัติเช่นนั้น ถ้านำมาไว้ที่ตนได้ เพราะมันหมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะตนเองที่เป็นสิ่งแย่ๆ (ถ่าน) อยู่มาก และถ้าเอาชนะตนเองได้อย่างสมบูรณ์เป็นเพชรจริง ก็จะถึงความหมายของเพชรในความหมายของไทยที่ว่า ไม่มีอะไรจะชนะได้จริงๆ

คณะผู้จัดทำ

รินถ้อยร้อยธรรม ชุด ทับทิม


เปิดใจ

เหตุที่หนังสือนี้ ใช้ชื่อว่ารินถ้อยร้อยธรรม ก็เพราะได้รวบรวมเอาโศลกธรรม อันเป็นคำสอนของท่านโพธิรักษ์ ที่ให้ไว้เป็นกรรมฐานกับเหล่าศิษย์ในโอกาสต่างๆกัน มาเรียบเรียง และเป้าหมายที่ได้คัดโศลกธรรมชุดนี้ออกมา ให้ชื่อว่า เป็นชุด “ทับทิม” ก็เพื่อจุดไฟชีวิตของผู้อ่าน ให้สว่างชั่วนิรันดร์ ดุจสีของทับทิมที่แดงระเรื่อ อยู่ตลอดกาล

กล่องทับทิมในชุดนี้ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ภาค แห่งความประทับใจ คือ ภาคของศาสนา การศึกษาชีวิต - สังคม และการฝึกตน

ทับทิมแต่ละเม็ด คือการตกผลึกของวัตถุสสารฉันใด โศลกธรรมที่ได้นำมาเสนอต่อผู้อ่านต่อไปนี้ ก็เป็นธรรมะที่ได้กระชับมั่นขมวดแน่น เพื่อแทงนัยะของสัจจะให้ลึกซึ้งถึงแก่นแกน

เราเชื่อว่า โศลกธรรมที่นำมาเสนอนี้ หากท่านพิจารณาตรองตามจนเข้าถึงความลึกซึ้งได้แล้ว แม้เพียงบทเดียว ก็สามารถนำไปใช้ให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ทุกชาติ

ก่อนจบการเปิดใจ ขอฝากพุทธพจน์เอาไว้ว่า :-

บทกวีตั้งพันโศลก แต่ไร้ประโยชน์ ก็ไม่เท่าบทกวีบรรทัดเดียว ที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบ

คณะผู้จัดทำ

  รินถ้อยร้อยธรรม
 
page: 0/6
   Asoke Network Thailand