ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๒๐ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘


ฉบับ...เพิ่มบารมี
ใบแรก
สิ่งที่ต้องเชื่อไว้ก่อน
น้ำ... ความสำคัญที่ถูกมองข้าม
พระจันทร์

ธรรมะกับการเกษตร
คำรำพัน
สารรักจากลูก
แนะนำหนังสือ
คิดตามหนัง
บันทึกข้างโต๊ะทำงาน

หมวก ๖ ใบ ถ้อยคำสิริมงคล
ไขว่คว้าบารมี (กัณหชาดก)
หายใจรักษาโรค
ครูในดวงใจ
ปลูกฝังไว้ในแผ่นดิน
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๒๐ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๓,๕๐๐๐ เล่ม