[เลือกหนังสือ]      ปก | คำนำ | สารบัญ | ภาคผนวก | คัชนี | ผู้เขียน
page: 0/5

[ฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืน] [เพลงเมตตาอลิกะ] [การป้องกันตนมิให้เป็นโรคมะเร็ง] [ชีวิตนั้น... มิใช่ของฉันหรือ?]
[เวียนตาย เวียนเกิด]

ร่างของสัตว์ที่น่าสงสาร ได้หมดลมไปนานแล้ว แต่กระแสแห่งการละเมิดศีลข้อปาณาติบาต จะยังคงไหลไปสู่ทิศเล็กทิศน้อย ตำบล
หมู่บ้าน จังหวัด เอ่อไหลเข้าไปยังบ้านมนุษย์ทั้งหลาย ที่ฉวยโอกาสบนความตายของสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งมวล

คืนนี้ คงจะเป็นเหมือนฝันร้ายที่ยากจะพบเห็นง่ายๆในชีวิตที่เคยแต่ออกไปซื้อเนื้อ ที่เขาเตรียมเรียบร้อยแล้วบนเขียงในตลาด

หากยังอดเนื้อสัตว์ไม่ได้ ก็จงไหว้มันทุกครั้งที่กินเถอะ ในฐานะที่เรายังจะต้องอาศัยใบบุญจากพวกเขาอยู่

วิบากของการฆ่าสัตว์

ปาณาติบาต(ฆ่าสัตว์) อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว จ่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัยฉาน
ในเปรตวิสัย วิบากแห่งปาณาติบาตอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นผู้มีอายุน้อย ให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

  ฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืน
   [เลือกหนังสือ]
page: 0/5
   Asoke Network Thailand