ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๐๖ มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๖


ฉบับ...ย่อมโศกอยู่เช่นนี้
ใบแรก
แนวทางการตอบโต้กับความทุกข์
ข้าวล้มตอ เกษตรแบบใหม่ของชาวนาไทย
ปุ๋ยมหัศจรรย์สูตรเพื่อนช่วยเพื่อน
ตัดสายป่าน
คิดตามหนัง จ่ายให้คนต่อไป
ถ้อยคำสิริมงคล.. ดูทีวีให้น้อยลง
บันทึก.. สตรีสากลกับประเพณีสงกรานต์
ชาดก.. นางยักษิณี
คุณครูในดวงใจ
แม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ย
ศีลธรรมจิต - จิตปรมัตถธรรม
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๐๖ มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๖)