ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๕ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๔๗


ฉบับ...คิดถึงเธอ... คนดี
ใบแรก
ทำไมคนชั่วสามัคคี คนดีทะเลาะกัน
กระบวนการพัฒนากลุ่ม ตอนที่ ๓ คารโว-นิวาโต
เทวดาคิดถึง...คนดี
บ้านเก้าไร่ สวนรักฟ้าบูชาดิน
แม่ของผู้เสียสละ
คุณครูในดวงใจ
สุขใจแต่ไร้เกียรติ
หาเรื่องพูดกันบ้าง
ครอบครัวหรรษา
สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวได้ด้วยหลัก ๗ อ.
เล่าจากลูกสาวชาวจีน
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
แปลจากภาษาสเปน โดย รัศมี กฤษณมิษ
ธรรมะกับการเกษตร
คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๑๕ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๔๗)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๓,๐๐๐ เล่ม