เพลงจอมโจรบัณฑิต หมายเลข

ระวัง ! “โจรบัณฑิต” หรือ “The Great Pretender”
หรือ คนเก่งที่ร้าย หรือ คนร้ายที่เลือดเย็น
หรือ คนผู้ซึ่ง “ยิ่งเก่ง ยิ่งมีปัญญายิ่งกินลึก”
โลกกำลังมีคนชนิดนี้ เกิดมาทำลายสังคมมากขึ้น ๆ ! !

โจรจริงๆที่เรารู้ได้ เราไม่กลัว
โจรเก่งขนาดไหน ถ้าเรารู้ตัว ก็ไม่น่ากลัว

แต่ โจรที่เราไม่รู้ตัวมัน ทว่าหลงว่า มันมิใช่โจร
แถมหลงไว้ใจว่า มันคือ ความเก่ง
มันคือ คนเก่ง มันคือ บัณฑิต

แต่แล้ว โจรนั้นก็แฝงเร้นดูดเลือดเรา
และ ดูดเลือดเพื่อนร่วมสังคม อยู่อย่างสนิทเนียน

มิหนำซ้ำ ผู้ถูกดูดก็หลงชื่นชมเอาด้วยซ้ำ

นั่นแหละ คือ “โจรบัณฑิต”
หรือ “The Great Pretender”
หรือ “คนเก่งที่ร้าย” อันกำลังหมายถึงอยู่นี้

ซึ่ง“โจรบัณฑิต”ตัวสำคัญนั้น
ก็คือ “ตัวเราเอง” นี่แหละ
และ เราก็ไม่รู้ตัวเองเลย
หรือยังไม่รู้ตัว หรือพอจะรู้ตัว ก็รีบกลบเกลื่อน
เสแสร้งตนเอง ไม่ให้มันรู้ตัวเสียทุกที

แถมกลับหลงตัวเองว่า
เราคือ “บัณฑิต” ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นๆ
เรามีบุญคุณต่อสังคม ล้นเหลือยิ่งขึ้นๆ เสียอีก
โลกกำลังมีคนชนิดนี้มากขึ้น และเก่งขึ้น ๆ ทุกวินาที !!

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓

  

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
หมายเลข

[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]