เพลงจอมโจรบัณฑิต หมายเลข ๒

 

 

ใช่สิ…ฉันมันยอดนักเสแสร้ง,
เสแสร้งได้อย่างเนียนสุขุม
ยิ่งฉันต้องการสิ่งไหนมากเพียงใด - -
ฉันก็จะดิ้นทำมารยาได้เพียงนั้น
ฉันรู้…รู้ของฉันอยู่คนเดียว - -
ไม่มีใครหรอก ที่จะทันเล่ห์เหลี่ยมของฉัน

ใช่สิ…ฉันมันนักเสแสร้งชั้นฟ้า
เสแสร้งได้วิเศษแนบเนียน
ไม่เลียนแบบใครในโลกหล้า - -
มันเป็นความเก่งกาจกล้า
แต่ลำพังของฉันเองแท้ๆ
ทุกสิ่งที่ฉันแสดงออก
ล้วนเป็นบทหลอกบทเล่น - -
แท้จริงมันเป็น
สิ่งแสนขายขี้หน้า ถ้าฉันรู้,
แต่ก็ช่างกระไร
ใครๆ ก็ช่างปล่อยให้ฉัน - -
ฝัน ๆ เอาว่า เป็นสิ่งใสบริสุทธิ์อยู่คนเดียว

เพราะมันจริงเกินไป ที่ฉันจะกล้ายอมรับ
จริงเกินไป ที่จะกล้ารู้กล้าเห็น,
ว่าจิตที่แสนโง่ของฉัน
กำลังทำผิดอยู่อย่างแอบแฝง

ใช่สิ…ฉันมันยอดจอมมายา
แสร้งทำเป็นยิ้มหัวเราะอย่างสดใส - -
แสร้งทำเป็นรื่นเริง ยิ้มหัวอย่างซื่อเด๋อ,
เป็นนักชวนหัวอย่างเซ่อบริสุทธิ์ - -
แต่ก็ไม่มีใครรู้ - -
ไม่มีใครเห็นธาตุแท้ของฉัน
ฉันชอบทำเป็นนักบุญ - -
ทำเป็นคนดียอดคน- -
ทำเป็นคนสูงประเสริฐ,

เสแสร้งหลอกชาวโลก
ราวกับว่า… เจ้าความดีเหล่านั้น
อยู่กับฉันมั่นคงบริบูรณ์เสียจริง ๆ- -

ใช่สิ…ฉันนี่แหละ “จอมโจรบัณฑิต !”


THE GREAT PRETENDER

Oh-oh, yes I’m the great pretender,
Pretending that I’m doing well.
My need is such, I pretend too much.
I’m lonely but no one can tell.

Oh-oh, yes I’m the great pretender.
A drift in a world of my own.
I've played the game but to my real shame,
You’ve left me to grieve all alone.

Too real is this feeling of make believe.
Too real when I feel what my heart can’t conceal.

Oh yes, I’m the great pretender.
Just laughing’ and gay like a clown,
I seem to be what I’m not, you see.
I’m wearing my heart like a crown,
Pretending that you’re still around.

Too real is this feeling of make-believe.
Too real when I feel what my heart can’t conceal.

Oh, yes I’m the great pretender.
Just laughing’ and gay like a clown,
I seem to be what I’m not, you see.
I’m wearing my heart like a crown,
Pretending that you’re still around.
(Still around)

 

  

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
หมายเลข

[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]