[เลือกหนังสือ]
page: 0/15
โรงเรียนกินนอน

๑. โรงเรียนกินนอน
๒. น้ำท่วมใหญ่
๓. สมัยหวอ
๔. แม่ค้าหาบเร่
๕. พ่อค้าปลาสด
๖. วัดสำเหร่
๗. บ้านสมเด็จ
๘. นายร้อยห้อยกระบี่
๙. นายทหารใหม่
๑๐. ไม่ถึงคราว
๑๑. สมใจนึก
๑๒. ๖ ตุลา
๑๓. เหมือนเตรียมเป็นผู้ว่าฯ
๑๔. วัดค่าสังคม
๑๕. ผมไม่มีอนาคต


ชีวิตจำลอง เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่มียอดการพิมพ์ซ้ำถึงสามครั้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ถึง ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้หมด ไปจากตลาด ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ หาอ่านได้ยาก เราจึงได้นำเสนอ ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน และศึกษากัน ทางสื่อ ไอที


ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
เลขประจำหนังสือ :
พิมพ์ครั้งที่ :
พิมพ์ครั้งที่ :
พิมพ์ครั้งที่ :


   

ชีวิตจำลอง
พลตรีจำลอง ศรีเมือง
ISBN 974-8443-26-4
1   มกราคม ๒๕๓๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
2   มกราคม ๒๕๓๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
3   มีนาคม ๒๕๓๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม

ผลงานของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่เผยแพร่ไปแล้ว
ทางสามแพร่ง เล่ม ๑
ทางสามแพร่ง เล่ม ๒
ทางสามแพร่ง เล่ม ๓
ทางสองแพร่ง


จากใจถึงใจ

แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราว บางแง่ บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลายๆท่านได้ทราบ

“ชีวิตจำลอง” จึงเกิดขึ้น และอยู่ในสายตาของท่าน ณ บัดนี้

ชีวิตจำลอง จำลองชีวิตของเด็กจน ๆ คนหนึ่ง ลูกแม่ค้าหาบเร่ ลูกพ่อค้าปลาสดเล็กๆ เป็นเด็กรับใช้ของผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง โตขึ้นรับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละเวลาอันมีค่าของท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ ที่เขียนโดยนักเขียนจำเป็นชื่อ”จำลอง”

ขอบพระคุณครับ
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
๗ มกราคม ๒๕๓๓


ชีวิตนี้เป็นของผม

ผมขอยืนยันว่า จะซื่อสัตย์และเสียสละตลอดชีวิต ซึ่งได้ปฏิบัติตนเช่นนี้มานานแล้ว มิใช่เพิ่งจะมาทำตอนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี้เท่านั้น
แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดัน บีบคั้น ก็ไม่มีวันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตามให้กับความไม่ถูกต้อง ถ้ายอมก็เท่ากับผมทรยศต่อตัวเองและสังคมประเทศชาติ
ชีวิตนี้เป็นของผม ผมจะเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละตลอดไป โดยไม่หวั่นไหวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผม เป็นไรเป็นกัน
เพราะผมคือผม จำลอง ศรีเมือง

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
๕ สิงหาคม ๒๕๓๒


จุดยืนที่ตรงกัน

“จดหมายนี้เขียนเมื่อตอนเช้าวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ถึงใครก็ได้ที่เป็น ชาวกรุงเทพ มหานคร ที่มีจุดยืนตรงกัน และเข้าใจดี ต่อผลงานที่ผ่านมา ของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และคณะผู้บริหาร

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ได้รับใช้ชาวกรุงเทพฯ มาครบ ๔ ปีตามวาระเมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ผ่านการเลือกตั้ง ให้เข้ามาบริหารงาน เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร ประมาณกว่า ๕ ล้านคน

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ และผมได้ทำงาน ร่วมกับท่านโดยตรง ในฐานะคนร่วม กระทรวงมหาดไทยด้วยกัน เป็นเวลา ๙ เดือน (หย่อน ๔ วัน) โดยไม่มีปัญหา อย่างใดทั้งสิ้น เพราะจุดยืน และแนวคิดตรงกัน อยู่ที่การบุกเบิก และบุกบั่น ในการสร้างผลงาน ด้วยความสุจริตใจ

ผมเป็นคนหนึ่งใน จำนวนคนกรุงเทพฯ หลายแสนคน ที่คาดหวังต่อพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ตั้งแต่เริ่มแรก มาจนถึงบัดนี้ ผมไม่ทราบว่า พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จะลงสมัคร อีกหรือไม่ เพียงทราบใจตนเองว่า ที่ผ่านมานั้น ผมพอใจมาก

สิ่งที่มองเห็นมาโดยตลอดก็คือ

๑.ความตั้งใจในการบริหาร ความรับผิดชอบ อย่างซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร คงจะหาได้ยาก สำหรับนักบริหาร ที่ตื่นนอน แล้วเริ่มงานประจำวัน หลัง ๔ นาฬิกา จนถึงค่ำคืน ของแต่ละวัน

๒. ไม่มีความคิดกอบโกยโกงกินใดๆ มีแต่สละรายได้โดยชอบ เพื่อประโยชน์สุข ของชาว กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสละเวลา และแรงงาน เท่าที่มี เหมือนคนทั้งหลาย ให้เขาเหล่านั้น

๓. เป็นผู้รักษาสัจจะ ความชอบธรรม และความยุติธรรม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มองผลประโยชน์ ของประชาชน และส่วนรวมเหนือสิ่งอื่นใด อันควรเป็นคุณธรรม ที่คนควร ประพฤติปฏิบัติ

๔. มีความคิดริเริ่ม และทำความริเริ่มให้เป็นจริงได้ ในหลายๆโครงการ ท่ามกลางปัญหา และอุปสรรค นานาประการ แม้ไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุด แต่ก็ทำให้ ชาวกรุงเทพฯ พอใจได้สูง ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การทำให้ กรุงเทพมหานคร สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย การระบายน้ำฝน และน้ำท่วม การกำจัดขยะมูลฝอย ที่พอกพูนขึ้นทุกวัน การสร้าง และ ซ่อมบำรุง ถนนหนทาง เพื่อผ่อนคลาย ความแออัด ขัดติดของจราจร และการจัดหา จัดทำแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชน และเยาวชน

๕. มีความอดทนเป็นเลิศ ในท่ามกลางมรสุม แห่งความขัดแย้ง ทางการบ้าน และการเมือง มุ่งแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความจริง และตัวบทกฎหมาย เป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งกระทำตน เป็นผู้เข้าถึงปัญหา อย่างไม่ย่อท้อ

ชาวกรุงเทพฯ ได้รับสิ่งที่เขาคาดหวังมากขึ้น ดีขึ้นในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา ท่ามกลาง ความอยาก ที่ยังไม่เต็ม และความพอ ที่ยังพร่องอยู่ ถึงกระนั้น เขาก็ยังมี ความปรารถนา ตราบเท่าที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ยังคง ดำรงตำแหน่งอยู่

เราเห็นความจริงทางการเมืองว่า ชีวิตมิได้โรยด้วย กลีบกุหลาบที่หอมหวน วันหนึ่ง อาจราบรื่น อีกวันหนึ่ง ย่อมขรุขระ และอีกวันหนึ่ง อาจจบสิ้น หรือเกิดใหม่ ชีวิตของ พล.ต.จำลอง ก็คงไม่พ้นสภาพเช่นนี้ แต่เราก็ยังต้องการ ให้เติบโตจากการเกิดแล้ว โดยไม่ถึง ดับเร็วเกินไป

ศรัทธาของชาวกรุงเทพฯ คงจะไม่สูญเปล่า จากความหวังที่เคยมอบให้ และคงจะเอาใจ ช่วยต่อไป อย่างมากมาย”

สิทธิ จิรโรจน์

(จาก น.ส.พ.มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๓๒)


ของขวัญวันเกิด

๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

เรื่อง    การอวยพร มอบดอกไม้ และของขวัญในวันเกิด

เรียน    ท่านที่เคารพ

วันเกิดของผม ๕ กรกฎาคมปีนี้ เหมือนกับวันเกิดปีก่อนๆ คือผมได้แก่ไปอีกปีหนึ่ง ใกล้วันตาย ไปอีกปีหนึ่ง ควรจะเร่งทำความดีมากขึ้น

ท่านที่เคารพบางท่าน อาจประสงค์จะอวยพร หรือมอบดอกไม้ หรือมอบของขวัญวันเกิด ผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ในความกรุณาของท่าน และต้องขออนุญาตท่าน ขอให้ผม ได้ปฏิบัติ เหมือนที่แล้วๆมา คือขออนุญาต มิให้มีการอวยพร มอบดอกไม้ และของขวัญ วันเกิด อันจะเป็นการ เสียเวลาทำงาน หรือเวลาพักผ่อนทั้งของท่าน และของผม หากท่าน ประสงค์ดังกล่าว ขอได้โปรด เปลี่ยนเป็นให้การสนับสนุน ในการทำงานของผม และคณะ เพื่อความเจริญ ของกรุงเทพฯ และสังคมประเทศชาติ

ขอบพระคุณครับ

พล.ต.จำลอง ศรีเมืองปกหลัง

“เพราะมีความเข้าใจผิด คนส่วนใหญ่ จึงมักปิดบังเบื้องหลังของตน ความจริง คนที่ก่อร่าง
สร้างตัว มาด้วยความยากลำบาก ไต่เต้าขึ้นมาได้ น่าภาคภูมิใจกว่าคนที่เกิดมา บนกองเงิน
กองทอง เสียด้วยซ้ำไป

ผู้ว่าฯ จำลองน่าภาคภูมิใจ ผมพูดกับคุณแม่เสมอๆว่า ผู้ว่าฯนั้น ความซื่อสัตย์สุจริต ประกันได้ ความอดทน ต่อความยากลำบาก และความเห็นอกเห็นใจ คนยากคนจน ประกันได้ เพราะตัวเอง เคยผ่านมาแล้ว”

พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ

อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ

พฤษภาคม ๒๕๓๒

(จากหนังสือชีวิตจำลอง พิมพ์ ครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม)

 

อ่าน... ทางสามแพร่ง | | ร่วมกันสู้
ชีวิตจำลอง
   [เลือกหนังสือ]
page: 0/15
โรงเรียนกินนอน
   Asoke Network Thailand