อันดับที่ ๑๐๓ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๔๕
ฉบับ...ตามหาความฝัน

ใบแรก
สัมภาษณ์พิเศษ เสียงจากรากหญ้า
ความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าสุข
คืนป่าไม้ให้แผ่นดิน
คุณครูในดวงใจ
น่ารู้จัก... น.ส.นภวรรณ วิสิฐศรีศักดิ์
วิถีเย็นใจ
บันทึกความทรงจำ : ๑๒ เพล(า)ในไต้หวัน
ความเครียดเป็นอย่างไร
ชาดก ...ฝันร้าย
แม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ย (เรื่องยาว)
รอบบ้านรอบตัว...การซื้อของที่ผลิตจากชุมชน
บทวิจารณ์...เพ้อฝันหรือใฝ่ฝัน .
ถ้อยคำสิริมงคล ...หัดเข้าใจเขาบ้าง
โชคและเคราะห์ บันทึก น้ำค้างหยดเดียว
สู่ทางธรรม - หัวใจแกร่งด้วยถ้อยคำ
กสิกรรมพลิกฟื้นชาติ
ปัจฉิมลิขิต


ดอกหญ้า ปีที่ ๑๘ อันดับที่ ๑๐๓ ก.ย.-ต.ค.๒๕๔๕
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ "ดอกหญ้า"
-เพื่อยังความเป็นภราดรภาพและสามัคคีธรรมให้เกิดในหมู่สมาชิก
- เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและให้ตระหนักถึงคุณค่าสาระของหลักธรรมในศาสนา
ในส่วนที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและสังคม
เจ้าของ
สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ๖๗/๑ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๓๗๔-๕๖๓๑
บรรณาธิการ รินธรรม อโศกตระกูล
กองบรรณาธิการ ฟ้างาม น้อมคำ สมพงษ์ สุนัย พัชรินทร์ ฟ้านวล ธารดาว
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ ๖๗/๑ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๒,๐๐๐ เล่ม

www.asoke.info