[150]
  [149] คุณแม่โลกาภิวัตน์
นี่แหละประชาธิปไตย [148]
[147] ส่องจักรวาล
[145] บริษัทต่างชาติยกกองทัพมารุกไทย
[144]
[[143]
[139]
ร้องไห้เถิดดวงตาจะได้ใสสะอาด [138]
[137] จำเลยของกฎแห่งกรรม
[136]
[131] จงอดทน จงอภัย ให้มากเข้าไว้
โทษของหนุ่มหล่อสาวสวยทำคนอื่นหมดความสุข [130]
[129] เปิดสงครามยากับประเทศยากจน
พรบ.11 ฉบับ พรบ.ขายชาติ [128]
[123] คนเอ๋ยคน
อ่านฉบับปัจจุบัน...ในกรอบ