page: 0/12

สารบัญ
ตักบาตร, อธิษฐาน, ชาติหน้า, ชู้รัก, ทาน [1] |

ผู้บรรลุอรหันต์คนแรก [2] |

คู่รัก, รักแล้วหย่า, ทำความดี, เกิดไม่ทุกข์, เพศหญิงชาย [3] |

สมาธิ, ความกังวล [4] |

ลูกสะใภ้กับแม่สามี, ถูกด่า [5] |

กรวดน้ำ, สวดมนต์อธิษฐาน [6] |

กลัวความตาย [7] |

หญิงจะบวชยังไง, ศาลพระภูมิ, พรหมลิขิต, สวรรค์ นรก ผี [8] |

ตกนรก [9] |

ทำใจให้สงบ, สนใจศาสนา [10]

มรรคผล [11]

ไม่เกิดอีก, บวชชี, วิธีหลุดพ้น [12]

 

ไขปัญหาชีวิต ๑๐๘ หลักปฏิบัติขั้นต้น ที่ชาวพุทธควรทราบ

ถาม[1]
6 ข้อ
[ตักบาตร,
อธิษฐาน,
ชาติหน้า,
ชู้รัก, ทาน]

ถาม[2]
กระทู้
[ผู้บรรลุอรหันต์คนแรก]

ถาม[3]
5 ข้อ
[คู่รัก,
รักแล้วหย่า,
ทำความดี,
เกิดไม่ทุกข์,
เพศหญิงชาย]

ถาม[4]
2 ข้อ
[สมาธิ,
ความกังวล]

ถาม[5]
4 ข้อ
[ลูกสะใภ้กับแม่สามี,
ถูกด่า]

ถาม[6]
2 ข้อ
[กรวดน้ำ,
สวดมนต์อธิษฐาน)

ถาม[7]
1ข้อ
[กลัวความตาย]

ถาม[8]
4 ข้อ
[หญิงจะบวชยังไง,
ศาลพระภูมิ,
พรหมลิขิต,
สวรรค์ นรก ผี]

ถาม[9]
1ข้อ
[ตกนรก]

ถาม[10]
2 ข้อ
[ทำใจให้สงบ,
สนใจศาสนา)

ถาม[11]
1ข้อ
[มรรคผล]

ถาม[12]
4 ข้อ
[ไม่เกิดอีก,
บวชชี,
วิธีหลุดพ้น]

ชีวิตนี้มีปัญหา
ไขปัญหาชีวิต ๑๐๘
หลักปฏิบัติขั้นต้น ที่ชาวพุทธควรทราบ

"โพธิรักษ์"

ชีวิตนี้มีปัญหา (๑)
ISBN 974-87431-7-9
ของ…สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

บรรณศาสน์…อศ.๐๐๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ในนิตยสาร “ดาราภาพ” รายคาบ พ.ศ. ๒๕๑๒
รวมเล่มครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม
รวมเล่มครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๑ จำนวน ๖,๔๐๐ เล่ม

 

 หนังสือนี้มีจุดหมายเพื่อให้ได้อ่านกันมากๆ 

ข้อเขียนในที่นี้ทั้งหมด ย่อมแสดงถึง ภูมิและปัญญาของข้าพเจ้าโดยแท้ มันจึงเป็น “จริต”ของข้าพเจ้าทั้งหมดเหมือนกัน ดังนั้น ความใด ข้อใดที่มันแสดงอะไรออกมา มันก็ย่อมคือข้าพเจ้า ณ บัดนี้ทั้งสิ้นโดยแท้จริง เจตนาของข้าพเจ้าจึงย่อมแสดงตัวออกมาตามนี้

ผิดหรือถูก ข้าพเจ้าไม่ใช่ตัวผู้ชี้ ข้าพเจ้าบอกท่านได้แต่เพียงว่า “ภูมิ” ที่ข้าพเจ้าพยายามไปให้ถึง คือเบื้องสุดของโลกุตรภูมิ และปัญญาที่ข้าพเจ้าเพ่งเพียรปฏิบัติ
เพื่อบรรลุนั้น คือปัญญาแห่งความเห็นแจ้งนิพพาน

เพราะฉะนั้น ณ บัดนี้ ภูมิของข้าพเจ้าอยู่แค่ไหน?… ปัญญามีเท่าใด? ท่านผู้ที่เดินไปได้ไกล กว่าข้าพเจ้า
จะหันกลับมาชี้ จุดที่ข้าพเจ้ามาถึงให้ได้ทันที

“จริต” นี้ จึงเป็นของข้าพเจ้าแท้จริงโดยมิได้ “ดัด”

โพธิรักษ์

 


  คำนำ  

ถ้าจะเรียก "วัตถุ " สิ่งหนึ่ง การ์ดแผ่นหนึ่ง รูปสวยๆรูปหนึ่ง หรืออะไรสักสิ่งเป็น ส.ค.ส. ที่เราใช้ "ส่งความสุข" กันล่ะก็ สิ่งๆ นี้ คือ "หนังสือ" เล่มนี้ ก็น่าจะเรียกว่า เป็น "ส.ค.ส." ที่แท้จริงกว่าสิ่งที่กล่าวแล้วทั้งหมด เพราะในเนื้อหาของหนังสือนี้ คือ "เพื่อความพ้นทุกข์" หรือ "ตัวความสุข"

ดังนั้น สิ่งที่ใช้ส่งมาให้นี้ จึงเป็น ส.ค.ส.แท้กว่าแน่ๆ ถ้าจะให้แน่จริงๆ ก็ต้องมาพิมพ์ส่งให้กันเลยทีเดียว ก็จะเรียกสิ่งนั้นว่า "ส.ค.ส." แท้ๆ ไม่มีผิดเพี้ยนเลย เป็น "ความสุข" ที่จะส่งให้ใครก็ถูกต้องตรงเป๋งเลย

ดังนั้น ในโอกาสต่อไป หากแม้นว่าใครยังคงส่ง "ส.ค.ส." อยู่ ข้าพเจ้าก็คิดว่าน่าจะทำ "ส.ค.ส." ดังว่านี้ ใช้แทนบัตร เป็นรูปนี้ อันไม่ได้เรื่องนั้นจะดีกว่า และถูกต้องกว่าเป็นไหนๆ พุทธศาสนิกชนก็พิมพ์เรื่องอันเกี่ยวกับธรรมะของพุทธ คริสต์ก็พิมพ์ธรรมะของคริสต์ อิสลามก็เช่นกัน เพราะธรรมะ คือความสุข

ถ้าใครยังไม่พร้อมจะพิมพ์ ก็น่าจะซื้อหนังสือธรรมะอันมีคนพิมพ์แล้วส่งเป็น ส.ค.ส.ก็ได้ และถ้าแม้นคิดจะพิมพ์ แต่พิมพ์คนเดียวไม่ไหว ก็น่าจะร่วมมือกันหา "ธรรมะ" ของผู้รู้ท่านใดที่เขียนไว้ พูดไว้ เอามารวมพิมพ์ ก็น่าจะได้พิมพ์หนังสือเช่นนี้ ราคาก็ไม่แพง ตกเล่มละไม่กี่บาท ก็พอๆกันราคาบัตร ส.ค.ส.นั่นเอง

ถ้ายอมรับกันกว้างขวางและเข้าใจได้ถูกต้อง ส.ค.ส.แทนที่จะเป็นบัตรอันมีแต่รูป กลายเป็นหนังสือธรรมะแทนได้ ประโยชน์จะเป็นของสาธารณะจริงๆ โลกนี้จะดีขึ้นหาน้อยไม่ การมีหนังสือธรรมะมากๆ หรือมีหนังสือธรรมะเกิดขึ้นในโลกมากๆ ไม่เป็นการเสียหายอะไรเลย ข้อสำคัญขอให้เป็นธรรมะที่แท้ๆ และผู้อ่านก็พยายามอ่านอย่างไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แล้วรับเอาแต่ที่ถูกที่แท้ ที่ควร ที่ชอบ เป็นใช้ได้ อ่านหนังสือธรรมะเล่มใดก็ดี ควรจะรับเอาให้ได้ ดังนี้

สิ่งที่นำมารวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ คือข้อเขียนในคอลัมน์ "ชีวิตนี้มีปัญหา" จากหนังสือ "ดาราภาพ" เป็นการตอบข้อถามที่มีผู้เขียนถามมา แต่ว่าก่อนจะนำมารวมพิมพ์ลงในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนขยายความเพิ่มเติมขึ้นมากมายเกือบเท่าตัว เพราะเห็นว่าเมื่อรวมเป็นหนังสือเล่มก็เขียนได้ละเอียดลออ เมื่อเขียนตอบ-ถามกันในหนังสือรายคาบนั้นไม่สามารถทำได้ละเอียดลออ เพราะอยู่ในคนละลักษณะ ดังนั้น ผู้ที่เคยอ่านมาแล้วใน "ดาราภาพ" ก็น่าจะอ่านอีก

เมื่ออ่านแล้วมีอะไรยังข้องใจอยู่ หรือเกิดมีข้อสงสัยใหม่ก็ถามไปได้อีก ในหนังสือเล่มนี้ได้ทำสารบัญเรื่อง หรือหัวข้อที่จะค้นไว้ให้ด้วย เพราะฉะนั้น อยากทราบเรื่องอะไร ค้นดูจากสารบัญก็ได้

“โพธิรักษ์”
๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๒

ความดี แม้เป็นสิ่งที่ยากเย็น
ถึงขนาด “ต้องฝืนทน” ก็ต้องจนใจทำ

แต่ความไม่ดี แม้จะง่าย
ทำได้อย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน
ก็ต้องอดใจเว้นให้ได้

ปัจจุบัน สำคัญที่สุด ทำปัจจุบันให้ดี เท่านั้น
พอแล้วสำหรับชีวิต

  ชีวิตนี้มีปัญหา
 
page: 0/12
   Asoke Network Thailand
 
อ่านต่อ หน้า 1