[exit]
close

โพธิรักษ์ โพธิกิจ | โลกาภิวัฒน์ 2000 | เศรษฐศาสตร์บุญนิยม |  ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับชาดก 

"ณวมพุทธ"  เรียบเรียง

สารบัญ

ความรักมิติที่ ๑ กามนิยม (มหาปโลภนชาดก)
ความรักมิติที่ ๒ พันธนิยม (ตักกลชาดก)
ความรักมิติที่ ๓ ญาตินิยม (มหากปิชาดก)
ความรักมิติที่ ๔ สังคมนิยม (กุกกุรชาดก)
ความรักมิติที่ ๕ ชาตินิยม (ชนสันธชาดก)
ความรักมิติที่ ๖ สากลนิยม (เอกราชชาดก)
ความรักมิติที่ ๗ เทวนิยม (มหากัณฆชาดก)
ความรักมิติที่ ๘ สัจจนิยม (อุมมาทันตีชาดก)
ความรักมิติที่ ๙ วิมุตินิยม (เวสสันดรชาดก)
ความรักมิติที่ ๑๐ พุทธนิยม / ธรรมนิยม (หัตถิปาลชาดก)

บอกสักนิด

"ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับชาดก)" เป็นหนังสือที่เรียบเรียงเนื้อหามาจากหนังสือที่ชื่อว่า"ความรัก10มิติ" ของสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรักอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง มากมายหลากแง่หลายมุม เจาะลึกตั้งแต่ความรักขั้นต่ำที่สุดเลวที่สุด จนกระทั่งถึงความรักขั้นสูงที่สุดประเสริฐที่สุด

แต่ทว่าหนังสือเล่มนี้ย่นย่อความรักในแต่ละมิติ เอามาเพียงประเด็นสำคัญเท่านั้น ดังนั้นหากผู้ใด ต้องการได้สาระประโยชน์ อย่างอิ่มหนำสมบูรณ์เต็มที่ ก็ควรหาต้นฉบับแท้อ่านโดยตรง ยิ่งจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมากมายนัก

นอกจากนี้แล้ว ก็มีการนำเอาเรื่อง"ชาดก"ที่เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เข้ามาเสริมประกอบเป็นตัวอย่าง โดยพยายามคัดเลือก ให้ใกล้เคียงกับความรัก ในแต่ละมิติให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มอรถถรสและความเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนการแนะนำตัว ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ เกิดความดึงดูดใจ ใคร่ที่จะอ่านต้นฉบับของแท้คือ "ความรัก๑๐มิติ" มากยิ่งขึ้น แล้วจะได้รู้จักตัวเองลึกซึ้งชัดเจนว่า

"ขณะนี้เรากำลังตกอยู่ในห้วงรักมิติใดกันแน่"

ณวมพุทธ

 

close
   Asoke Network Thailand