>ดอกหญ้า

ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๑๐ พฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๔๖


ฉบับ...ปลุกจิตวิญญาณครู
ใบแรก
แท็กซี่แสนดี รับเชิญ
น่ารู้จัก ดร เสรี พงศ์พิศ
ครูสาวข่มขืนนักเรียนชาย ข้อหาที่ไม่มีวันผิด
คัมภีร์ อโรคยา ปรมา ลาภา
ปวดหลัง โรคเรื้อรังที่ป้องกันได้
คนทำอิฐคนสุดท้ายของอเมริกา
แนะนำหนังสือ
เฆี่ยนด้วยเมตตา (ติลมุฏฐิชาดก)
น้ำฟ้าภูเขาและเสาวรส
สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต
ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาความยากจน
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
ตั้งจิตอธิษฐาน
ธรรมะกับการเกษตร
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๑๙ อันดับที่ ๑๑๐ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๖)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๖,๕๐๐ เล่ม