เพลงอริยะ หมายเลข ๕

ผีร้าย! ผีร้าย!! ผีร้าย!!!
ผีร้าย กำลังกัดกินมนุษย์
มันกินหยาบ กินละเอียด
กินเย็น กินทั้งร้อนๆ
มันกินมนุษย์เกือบจะหมดโลกอยู่แล้ว

มนุษย์ฆ่ามันยาก เพราะมันเป็นชั้นฟ้า
มันเป็นความหอม
ความหวานฟุ้งไกลนิ่มเนียน
มันเป็นความสนุก
ความมันส์ ความอร่อยชื่นรส
มันยิ่งใหญ่ มันเป็นอำนาจเหลือล้น

เพราะมันซ่อนอยู่ ในมนุษย์

มันยิ่งกว่าลมสลาตัน
มันร้าย มันแรง และ มันเร็ว
มันกำลังอาละวาดไม่ปรานีปราศรัย
แม้ขุนเขาใหญ่สะท้านฟ้า
ก็ต้องเอนราบเพราะน้ำมือมัน

แต่ หญ้ายอดหนึ่ง
กำลังยืนขึ้นสะกัดกั้นสะอาดใจ
ท่ามกลางความหวำใจของผู้เอ็นดู
และแน่นอน สลาตันกับฝอยลมใหญ่น้อย
ต้องเต้นเร่าโกรธา
แม้ ยอดหญ้า จะโดนหนักทุกลักษณะ
ก็ยังคงยิ้มเมตตาคงเดิม

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐

 

 

 

 

 

 

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]